Projekt Incheba

Nespokojná Incheba: výber miesta pre NKKC zahaľuje mrak nejasností

Partneri sekcie:

Incheba žiada, aby sa v rámci hodnotenia brala do úvahy aj ekologická a environmentálna hodnota projektov a zároveň poukazuje na ich finančnú stránku.

Posudzovanie výberu lokality a partnera pre výstavbu národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC) v Bratislave nemá jasne definované a transparentné kritériá. V tlačovej správe na to upozorňuje akciová spoločnosť Incheba, ktorá je jedným z uchádzačov o projekt. Občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum, ako aj Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR pritom vyzýva, aby informovali o tom, na základe ktorých kritérií boli a sú projekty hodnotené.

Občianske združenie minulý mesiac predložilo Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) štúdiu uskutočniteľnosti pre vybudovanie centra. Incheba tvrdí, že napriek opakovanej žiadosti o poskytnutie informácií, na základe akých podkladov a kritérií bola uvedená štúdia spracovaná, konkrétnu odpoveď nedostala.

Za polovičnú sumu

Doteraz preto podľa nej nie je jasné, či bol na posúdenie ÚHP vybraný jeden z projektov uchádzačov, alebo či bola štúdia spracovaná variantne a známe nie sú ani hodnotiace kritériá, na základe ktorých bude ÚHP štúdiu uskutočniteľnosti posudzovať.

Incheba žiada, aby sa v rámci hodnotenia brala do úvahy aj ekologická a environmentálna hodnota projektov a zároveň poukazuje na finančnú stránku projektu. Spoločnosť pritom okrem pôvodného verejne prezentovaného návrhu NKKC predložila Útvaru hodnoty za peniaze rezortu financií na posúdenie aj projekt, vďaka ktorému je možné multifunkčnú halu zrealizovať za polovičnú sumu oproti pôvodne plánovaným 60 mil. eur.

SITA