Na čo myslieť pri projektovaní škôl pre 21. storočie?

Architekti a projektanti majú pred sebou pri návrhu vzdelávacích inštitúcií, vyhovujúcich trendom 21. storočia, náročnú úlohu. Moderné školy, škôlky či univerzity nie sú len miestom jednosmerného prednášania informácií, ale najmä prostredím, formujúcim budúcnosť svojich používateľov. Pri ich výstavbe alebo rekonštrukcii by sme mali najviac zohľadňovať blaho študentov a zamestnancov, ktorí v nich trávia väčšinu svojho času.

Cieľom by teda malo byť vytvoriť prostredie stimulujúce koncentráciu, bez akýchkoľvek negatívnych vplyvov na fyzické či duševné zdravie, a zároveň s rozumnými ekonomickými požiadavky na výstavbu, prevádzku a údržbu.

Vybrali sme pre Vás 5 faktorov, ktoré majú za následok, že novopostavená či zrekonštruovaná budova vzdelávacej inštitúcie splní všetky vyššie spomenuté predpoklady. Zároveň sme pre Vás pripravili Sprievodcu plánovaním budov určených pre vzdelávanie, ktorý si môžete stiahnuť na tomto odkaze alebo na konci článku.

Akustický komfort

Zlepšiť akustický komfort vzdelávacích inštitúcií je možné prostredníctvom závesných alebo bezškárových systémov StoSilent. Zredukujú nepríjemný a zdraviu škodlivý hluk v otvorených priestoroch a zároveň zefektívnia vzdelávací proces vďaka lepšiemu prenosu hovoreného slova v učebni.
Zlepšiť akustický komfort vzdelávacích inštitúcií je možné prostredníctvom závesných alebo bezškárových systémov StoSilent. Zredukujú nepríjemný a zdraviu škodlivý hluk v otvorených priestoroch a zároveň zefektívnia vzdelávací proces vďaka lepšiemu prenosu hovoreného slova v učebni. | Zdroj: STO Slovensko

V našich končinách je akustický komfort miestností v školách, škôlkach či na univerzitách veľmi zanedbávaným faktorom. Prílišný hluk v učebniach a vo verejných priestoroch škôl pritom nie je len drobným rušivým elementom, ale závažným faktorom, ovplyvňujúcim celkové zdravie a pohodu študentov a zamestnancov školy.

Nepríjemné ozveny a vysoké úrovne dozvuku môžu spôsobiť zníženú koncentráciu a zvýšený stres nielen u žiakov, ale aj u pedagógov. Dlhodobé vystavenie nadmernému hluku môže mať dokonca veľmi negatívny vplyv na psychické zdravie učiteľov a administratívneho personálu. Pri navrhovaní škôl je preto potrebné akustickým riešeniam venovať náležitú pozornosť a myslieť aj na to, že správne nastavená akustika učební prispieva k zvyšovaniu efektivity celého vzdelávacieho procesu.

Hygiena a čistota povrchov

Na základnej škole v Banskej Štiavnici boli všetky steny na chodbách, v učebniach či v sanitárnych miestnostiach upravené nátermi StoColor Puran Satin či StoPox WL 100, ktoré sú odolné, jednoducho čistiteľné a odolajú aj silným dezinfekčným prostriedkom.
Na základnej škole v Banskej Štiavnici boli všetky steny na chodbách, v učebniach či v sanitárnych miestnostiach upravené nátermi StoColor Puran Satin či StoPox WL 100, ktoré sú odolné, jednoducho čistiteľné a odolajú aj silným dezinfekčným prostriedkom. | Zdroj: STO Slovensko

Výber vhodných povrchových úprav v prostrediach, kde sa pohybujú deti, nie je len estetickou otázkou, ale zohľadňuje aj dôležité hygienické aspekty. Je preto nevyhnutné, aby povrchy stien a podláh boli síce atraktívne, ale aj ľahko čistiteľné a odolné voči rôznych druhom kontaminácie pre zachovanie vysokých hygienických štandardov.

Odolnosť voči agresívnym dezinfekčným a čistiacim prostriedkom by preto mala byť ďalším kľúčovým kritériom pri výbere materiálov či náterov pre povrchové úpravy interiérov. Vedeli ste napríklad, že na udržateľnosť či jednoduchosť čistenia steny v interiéri má vplyv aj stupeň lesku použitej povrchovej úpravy?

Udržateľnosť

Jednou z možností ako prispieť k dlhodobej udržateľnosti školských budov je namiesto linolea či dlažby zvoliť liatu podlahu, akou je StoFloor Comfort. Je oveľa odolnejšia a pri prípadnom poškodení nevyžaduje demontáž, ale stačí jednoduchá oprava povrchovej vrstvy.
Jednou z možností ako prispieť k dlhodobej udržateľnosti školských budov je namiesto linolea či dlažby zvoliť liatu podlahu, akou je StoFloor Comfort. Je oveľa odolnejšia a pri prípadnom poškodení nevyžaduje demontáž, ale stačí jednoduchá oprava povrchovej vrstvy. | Zdroj: STO Slovensko

Udržateľnosť je ďalšou z oblastí, ktorým by sme mali venovať pozornosť pri návrhu školy či škôlky. Fasády a interiéry škôl musia denne odolávať náročným podmienkam. Od nárazu tenisových loptičiek cez extrémne poveternostné podmienky až po pohyb veľkého počtu ľudí po ich chodbách.

Použitím trvácnych materiálov je možné minimalizovať náklady na údržbu a zároveň prispieť k ochrane životného prostredia a k boju proti klimatickej kríze. Riešenia ako odolné zatepľovacie systémy, samočistiace fasádne omietky či jednoducho udržiavateľné povrchové úpravy interiérových stien znižujú potrebu budúcich opráv a s tým spojenú výrobu a montáž stavebných materiálov.

Teplota a energetická efektivita

Energetická efektivita vzdelávacích inštitúcií ide ruka v ruke s estetickou podobou ich exteriérov. S fasádnymi riešeniami od Sto dosiahnete dokonalých tepelno-izolačných výsledkov, a zároveň ohromíte všetkých okoloidúcich. Samotná fasáda vzdelávacej inštitúcie bude pôsobiť ako magnet lákajúci študentov a zamestnancov prísť bližšie a nahliadnuť do jej priestorov.
Energetická efektivita vzdelávacích inštitúcií ide ruka v ruke s estetickou podobou ich exteriérov. S fasádnymi riešeniami od Sto dosiahnete dokonalých tepelno-izolačných výsledkov, a zároveň ohromíte všetkých okoloidúcich. Samotná fasáda vzdelávacej inštitúcie bude pôsobiť ako magnet lákajúci študentov a zamestnancov prísť bližšie a nahliadnuť do jej priestorov. | Zdroj: STO Slovensko

Regulácia teploty v priestoroch, kde študenti a zamestnanci trávia dlhé hodiny, je tiež jednou z nezanedbateľných oblastí, na ktorú musíme pri komplexnom návrhu budov pre školstvo a vzdelávanie myslieť. Príliš vysoké alebo príliš nízke teploty môžu viesť k zníženiu schopnosti sústrediť sa a tým aj k horším študijným výsledkom.

Okrem riešenia samotnej technológie vykurovania veľmi dôležitú úlohu zohrávajú aj pasívne formy regulácie teploty prostredníctvom vhodne zvoleného izolačného systému či spôsobu montáže exteriérového tienenia do fasády. Spojené je to však nie len s kvalitou interiérového prostredia, ale aj so zvyšovaním energetickej efektivity vzdelávacích inštitúcií.

Kvalita ovzdušia

Ukážkovým príkladom materiálov použiteľných v miestnostiach škôl či škôlok je interiérový náter StoColor Sil Premium. Je absolútne zdraviu neškodný, vysoko odolný, neobsahuje žiadne konzervačné látky a má dokonca protiplesňový účinok.
Ukážkovým príkladom materiálov použiteľných v miestnostiach škôl či škôlok je interiérový náter StoColor Sil Premium. Je absolútne zdraviu neškodný, vysoko odolný, neobsahuje žiadne konzervačné látky a má dokonca protiplesňový účinok. | Zdroj: STO Slovensko

Kvalita vzduchu v učebniach predstavuje faktor, ktorý ovplyvňuje nielen fyzické, ale aj kognitívne schopnosti študentov. Okrem bezemisných materiálov a kvalitných ventilačných systémov je dôležité vziať do úvahy aj hladinu CO2, vlhkosť a pachy v miestnosti. Zvýšená hladina CO2 môže spôsobiť zníženú schopnosť koncentrácie a zhoršiť efektivitu vzdelávania.

Kontrola vlhkosti je rovnako dôležitá, pretože príliš suchý alebo príliš vlhký vzduch môže mať negatívny vplyv na zdravie a pohodu študentov a učiteľov. Navyše, prítomnosť nepríjemných pachov môže vytvárať rušenie a ovplyvňovať kvalitu vzduchu. Našťastie dnes už existujú inovatívne riešenia, ako je interiérový náter StoColor Climasan, aktívne čistiaci vzduch v miestnosti aj pri umelom osvetlení.

Sprievodca plánovaním budov pre školstvo

Sprievodca plánovaním budov pre školstvo je skvelou pomôckou pre všetkých, ktorý pracujú na príprave projektu novostavby či rekonštrukcie budov určených na vzdelávanie ako sú školy, škôlky, univerzity či knižnice.
Sprievodca plánovaním budov pre školstvo je skvelou pomôckou pre všetkých, ktorý pracujú na príprave projektu novostavby či rekonštrukcie budov určených na vzdelávanie ako sú školy, škôlky, univerzity či knižnice. | Zdroj: STO Slovensko

Požiadaviek na školské budovy je však oveľa viac a my sme sa pozreli len na zopár z nich. Líšiť sa môžu napríklad v jednotlivých funkčných zónach – iné kritériá musí spĺňať prednášková miestnosť na univerzite a iné školská jedáleň.

Ako navigačnú pomôcku pre plánovanie výstavby či rekonštrukcie akejkoľvek budovy určenej na vzdelávanie sme pre Vás preto pripravili Sprievodcu plánovaním budov pre školstvo, ktorý Vás prevedie riešeniami pre jednotlivé funkčné zóny budov určených na vzdelávanie, a to tak, aby bolo zohľadnených všetkých 5 faktorov, uvedených v tomto článku. Zároveň v ňom nájdete ukážky inšpiratívnych riešení zo škôl, škôlok, univerzít či knižníc z domáceho ako aj európskeho prostredia. Sprievodcu plánovaním budov pre školstvo si môžete úplne bezplatne siahnuť na tomto odkaze.

Zdroj: PR článok STO Slovensko, s.r.o.