Rad najudržateľnejších fasádnych materiálov od Sto: AimS®

Naša planéta bohužiaľ nie je "nezničiteľná". A proti globálnemu otepľovaniu nepomôže žiadny reklamný slogan. Preto sa na stavebné materiály vzťahujú stále prísnejšie normy. Potrebujeme však výrobky a systémy, ktoré nie sú „ekologické“ len na povrchu, ale obstoja aj pri druhom, kritickom pohľade.

Jedna vec je úplne jasná: nesmú sa robiť kompromisy v kvalite: musí byť zaručená stabilita, požiarna ochrana a energetická účinnosť. Preto bude spoločnosť Sto v budúcnosti označovať obzvlášť ekologicky šetrné stavebné výrobky, ktoré sú zároveň stopercentne orientované na využitie, novým prívlastkom „AimS®“ (Aim Sustainability – Smer Udržateľnosť).

Obnoviteľné suroviny sa stávajú realitou

Na začiatku vývoja nového sveta výrobkov AimS® bolo cieľom nahradiť obmedzené zdroje v čo najväčšej miere obnoviteľnými alebo dostatočne dostupnými surovinami. Východiskovým bodom bolo pojivo, ktoré je obsiahnuté vo všetkých omietkach, farbách a maltách tak, aby bol udržateľný celý vonkajší tepelnoizolačný kontaktný zatepľovací systém.

Až 30% pojiva v materiálov AimS® je pochádza z borovicového oleja, ktorý nahrádza ropu – je to prvý krok ku kompletne udržateľným stavebným materiálom. Borovicový olej je navyše odpadom z drevárskeho priemyslu.
Až 30% pojiva v materiálov AimS® je pochádza z borovicového oleja, ktorý nahrádza ropu – je to prvý krok ku kompletne udržateľným stavebným materiálom. Borovicový olej je navyše odpadom z drevárskeho priemyslu. | Zdroj: STO Slovensko

Naša základná vrstva je biela a súčasne veľmi zelená. StoArmat Classic AimS® je organická, bezcementová základná vrstva, vyrobené z obnoviteľných a dostatočne dostupných surovín. Kombinuje v sebe ekologický prístup a výrobné aplikačné vlastnosti.

To isté platí aj pre farby: bionická fasádna farba StoColor Lotusan AimS® s technológiou Lotus-Effect® je udržateľná a predstavuje vysoko funkčnú systémovú povrchovú úpravu. Pri náteroch bolo možné nahradiť približne tretinu pojiva 100% obnoviteľnou surovinou na báze borovicového oleja.

Ten sa vyrába z borovicovej kôry, ktorá je odpadom z drevospracujúceho priemyslu. To znamená, že Sto nie len že používa obnoviteľné zdroje, ale súčasne recykluje odpad a dáva mu ďalšiu šancu na život. Výhody: menšia spotreba minerálneho oleja a náhrada, ktorá sa získava zo zvyškov po spracovaní dreva a nekonkuruje pôde pri výrobe potravín.

Všetky udržateľné fasádne materiály radu AimS® sú navyše dodávané v nových vedrách vyrobených z recyklovaného plastu – poznáte ich podľa sivého pruhu pod vekom vedra.
Všetky udržateľné fasádne materiály radu AimS® sú navyše dodávané v nových vedrách vyrobených z recyklovaného plastu – poznáte ich podľa sivého pruhu pod vekom vedra. | Zdroj: STO Slovensko

Do rodiny AimS® patrí aj fasádna povrchová omietka Stolit AimS®,  využívajúca prírodné princípy a materiály a zároveň poskytujúca skvelú ochranu proti hubám, riasam a plesniam. Táto dokonalá ochrana fasády je navyše zabezpečená bez použitia biocídnych filmov, rozpúšťadiel či zmäkčovadiel, nehovoriac o úspechu v podobne redukcie množstva použitého minerálneho oleja v pojive omietky.

Fasády šetrné k životnému prostrediu šetria vzácne prírodné zdroje, pretože sú vyrobené z viac ako 95% obnoviteľných a ľahko dostupných surovín. Šetria tiež litre minerálneho oleja a predlžujú renovačné cykly budov. Samozrejmosťou je aj maximálna odolnosť proti prasknutiu, a to aj pri nárazoch do 15 joulov.

Bezcementové systémy navyše výrazne znižujú CO2 stopu fasádnych systémov, trvalo udržateľná je tiež ich protipožiarna ochrana (trieda požiarnej ochrany A2-s1,d0 podľa EN •13501-1. Sú oceňované: rad AimS® od Sto dostal svetoznáme ekologické označenie Blue Angel

StoTherm AimS® je prvý zatepľovací systém na svete založený na obnoviteľných surovinách - je prvým krokom ku kompletne udržateľným fasádam.
StoTherm AimS® je prvý zatepľovací systém na svete založený na obnoviteľných surovinách – je prvým krokom ku kompletne udržateľným fasádam. | Zdroj: STO Slovensko

Na ničom sme nešetrili – okrem minerálneho oleja

Otázkou zostáva, prečo bolo iba 30 % minerálneho oleja v pojive nahradených borovicovým olejom. Prečo nie viac? Výsledok nie je stopercentný, pretože zároveň nedošlo ku kompromisom v kvalite a praktickosti. Ak by bol podiel obnoviteľných surovín vyšší, museli by sme akceptovať nevýhodne zmenené vlastnosti. Okrem toho sú menej účinné výrobky menej udržateľné: ich spracovanie je zložitejšie, vyžadujú častejšiu údržbu a je potrebné ich skôr vymeniť.

Preto spoločnosť Sto spojila udržateľný vývoj výrobkov s imperatívom optimálnej funkcie

Všetky produkty a systémy radu produktov AimS® (Aim Sustainability) ponúkajú rovnakú kvalitu ako existujúce produkty Sto. Použitie novo vyvinutého spojiva navyše znižuje spotrebu minerálneho oleja pri rodinnom dome s plochou fasády približne 200 m2 o približne 43 litrov, pri bytovom dome s fasádou 800 m2 sa ušetrí až 173 l oleja.

Fasádny systém StoTherm AimS® je tak v súčasnej dobe jediným ETICS s podkladovými alebo finálnymi omietkami a fasádnou farbou, ktoré sú čiastočne založené na obnoviteľných surovinách.

Podrobné informácie nájdete na www.sto.sk.

Zdroj: PR článok STO Slovensko, s.r.o.