Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Materiály v architektúre pre 3. tisícročie: Udržateľné a v súlade s prírodou

22
Zdroj: archív výrobcov

Aké budú materiály tretieho tisícročia? Už dnes vidieť, že množstvo architektov či projektantov berie tému trvalo udržateľnej výstavby veľmi vážne. Ich prioritou však nie je len pracovať s materiálmi, ktoré sú v súlade s touto filozofiou, ale čoraz častejšie vidieť snahu navrhovať stavby, ktoré rešpektujú základné prírodné princípy.

11 RE3-GLASS

Bežne sa recykluje predovšetkým obalové sklo. Projekt Telesilla Bristogianni & Faidra Oikonomopoulou na TU DELF skúma, ako využiť iné typy skla, ktoré bežne končia ako odpad (laboratórne, z obrazoviek, zo zrkadiel).

Výsledkom výskumu sú sklenené tvárnice (tehly) s inteligentnou geometriou, ktoré nepotrebujú na murovanie maltu, takže stenu možno v prípade potreby rozobrať a tvárnice sa neznehodnotia.

11
11 | Zdroj: archív výrobcov

12 POLYBET

Technológia využívajúca odpadové termoplasty v kombinácii s plnivom vyvinutá za spolupráce vedcov u Latvijas Universitāte (Riga, Lotyšsko) a ČVUT Praha. Premieňa vstupné suroviny na dekoratívne a stavebné dielce. Vývoj je podporovaný Technologickou agentúrou ČR.

Spojivo vo forme hrubo triedeného odpadového plastového materiálu (celé, nevymývané, netriedené PET fľaše, plastové obaly a ďalšie druhy plastového odpadu) sa drví na frakciu 2 až 20 mm. Plnivo (piesok, kamenivo, drvené sklo a pod.) sa zahrieva, suší a homogenizuje so spojivom v miešacom reaktore.

Sypká zmes sa potom slimákovým extrudérom temperuje na teplotu topenia daného termoplastu a ako tavenina sa privádza do jednotlivých lisovacích foriem, kde dochádza k finálnej tvarovej úprave a chladeniu.

12
12 | Zdroj: archív výrobcov

13 BUXKIN

Materiál vytvorený z odpadu z obuvníckeho priemyslu. Zvyšky koží sa rozomelú a opäť spoja latexom a akustickým podkladom (vlnenou plsťou). Keďže koža je odolný materiál s dobrými akustickými vlastnosťami a odolný proti ohňu, ide o skvelý materiál na interiérové využitie.

13
13 | Zdroj: archív výrobcov

14 PROSOLVE370E BY ELEGANT EMBELLISMENTS

Dekoratívne architektonické moduly, ktoré môžu účinne znižovať znečistenia ovzdušia. Sú pokryté vrstvou superjemného oxidu titančitého (TiO2), ktorý predstavuje nano fotokatalytickú verziu konvenčného TiO2 bežne používaného ako pigment.

Táto technológia účinne redukuje látky znečisťujúce ovzdušie na neškodné množstvo oxidu uhličitého a vody, je aktivovaná okolitým denným svetlom a vlhkosťou. Moduly možno využívať na fasády alebo ich napr. umiestniť na miestach s vysokou premávkou (tunely, križovatky…). Materiál bol použitý napr. na fasáde nemocnice Manuel Gea Gonzalesa v Mexiku.

14
14 | Zdroj: archív výrobcov

15 PRETTYPLASTIC® TILES BY BUREAL SLA & OVERTREDERS W

Plastový fasádny obklad vyrobený z odpadového PVC zo stavebného sektora – okenné rámy, dažďové zvody a žľaby a pod. Každý obklad je vyrobený z materiálov zozbieraných zo stavieb po celom Holandsku, ktoré sa triedia a drvia na 5 mm kúsky.

Takto spracovaný materiál putuje do Belgicka do spoločnosti Govaplast, ktorá sa zaoberá výrobou recyklovaných materiálov. Obklad je dostupný v rôznych odtieňoch sivej.

15
15 | Zdroj: archív výrobcov