LOMAX zvyšuje bezpečnostnú triedu svojich garážových vrát

Podľa údajov ministerstva vnútra je každoročne najviac prípadov vlámania v decembri. Častým cieľom zlodejov bývajú garáže, a preto spoločnosť Lomax ponúka garážové vráta s bezpečnostnou triedou RC2.

Ide o mechanickú ochranu proti násilnému otvoreniu vrát pomocou jednoduchého náradia, napríklad páčidla alebo skrutkovača.

Zdroj: Lomax

Zvýšenie bezpečnosti sekčných vrát na bezpečnostnú triedu RC2 zaisťuje pridanie príslušenstva Special 109.

Možno ho zakúpiť pre vráta Home, Delta a Excellent.

Zdroj: Lomax