KNAUF Academy: Ako kvalitne pracovať s kvalitnými materiálmi

KNAUF vyrába, inovuje a dodáva sadrokartónové systémy, ktoré urýchľujú, zjednodušujú a zefektívňujú výstavbu. Ponúka zmysluplné, kvalitné a kompletné riešenia vrátane možnosti vzdelávať sa v danej problematike.

KNAUF Academy – cielené vzdelávanie

V posledných rokoch prechádza stavebníctvo v celej Európe zásadnou premenou. Rastie význam inovatívnych, energeticky úsporných a udržateľných stavebných technológií aj nových nárokov na vzhľad, čo určuje ďalšie smerovanie súčasnej architektúry. Preto spoločnosť KNAUF poskytuje svojim zákazníkom a partnerom širokú škálu kvalitných programov a školení s praktickým zameraním, orientovaných na ďalšie vzdelávanie.

Cieľom KNAUF Academy je zdokonaliť znalosti našich zákazníkov, aby vedeli efektívne pracovať s našimi stavebnými materiálmi a priviedli svoje diela do dokonalosti.

Nové školiace stredisko KNAUF Academy Bratislava

KNAUF Academy Bratislava – školenia suchej výstavby

KNAUF je záruka kvality!