Partneri sekcie:

Ako utesniť ťažko prístupné škáry a priechody

Utesnenie detialu styku hrebeňa strechy so štítovým múrom.
Zdroj: Tremco CPG

Na zabezpečenie vodotesnosti a vzduchotesnosti miest, ktoré je zložité utesniť bežným tmelom, je vhodné použiť hydroizolačnú tekutú membránu.

Na každej stavbe sa nájdu miesta, cez ktoré začne počas jej životného cyklu zatekať voda. Dôvodom sú opotrebovanie a starnutie použitých materiálov, v horšom prípade nedodržanie predpísaných technologických postupov. Takéto poruchy je potrebné v každom prípade včas a účinne sanovať, skôr ako príde k vážnejším škodám.

Častým problémom však bývajú zlý prístup k poškodeným miestam alebo komplikovanosť škáry, ktorú nemožno funkčne a trvalo utesniť bežne používaným materiálom. K takýmto problematickým miestam patria napr. najrozličnejšie styčné miesta na strechách.

Typickým príkladom je styk nadstrešnej časti komína s okolitým oplechovaním. Na priesak vody do podstrešia cez toto miesto úplne stačia netesnosti so šírkou 1 až 2 mm. Iným príkladom sú rozličné strešné nesystémové dorábky ako priechod tyčí na anténu, rúr a káblov.

Ani tieto miesta nemožno úplne triviálne dotesniť tak, aby tesniaci materiál na podklad dobre priľnul, trvalo tesnil a navyše odolával UV žiareniu a ďalším meteorologickým vplyvom.

Časté chyby

Častou chybou je vypĺňanie priestupov a škár najrozmanitejšími silikónovými alebo akrylovými tmelmi či dokona PUR penami. A tiež použitie peny dokonca bez jej ďalšej ochrany a to aj napriek všeobecne známej skutočnosti, že pena pri vystavení dennému svetlu a dažďu veľmi rýchlo degraduje.

Hlavné argumenty na použitie polyuretánovej peny sú pritom rýchlosť a jednoduchosť aplikácie, ktoré ponúka. Tento argument však neobstojí, pretože v súčasnosti sú dostupné moderné materiály, ktorých aplikácia je rovnako jednoduchá a zároveň sú UV stabilné.

 

Aplikácia tekutej hydroizolačnej membrány pomocou štetca v mieste strešného priestupu.
Aplikácia tekutej hydroizolačnej membrány pomocou štetca v mieste strešného priestupu. | Zdroj: Tremco CPG

Tekutá hydroizolačná membrána

Jedným z takýchto vhodných materiálov je tekutá hydroizolačná membrána. Ide o roztierateľnú hmotu určenú na trvalé hydroizolačné utesnenie škár alebo priestupov, vhodnú na použitie v interiéri aj exteriéri. Možno ju roztierať bežným štetcom pri nulovej stekavosti. Vďaka tomu je vhodná na povrchy, ako sú škáry na stropných konštrukciách alebo na zvislých častiach stavby.

Tekutú membránu možno použiť namiesto konvenčných technológií, napr. na báze asfaltových tmelov. Môže sa na seba vrstviť, pričom po vytvrdnutí prvej vrstvy možno aplikovať ďalšiu. Výsledkom je veľmi pevná hmota odolná proti väčším dilatáciám.

Pre jej vlastnosti je vhodná na ťažko dosupných miestach – rozličné stavebné škáry, ktoré je potrebné izolovať pred vodou, komplikované detaily na strechách, detialy okolo klampiarskch prvkov, izolácia prahov a priechodov, napojenie podlahy a steny, napojenie stropov a stien alebo hydroizolácia priechodov/priestupov. Zároveň je vhodná na exponované viditeľné miesta.

Aplikácia tekutej hydroizolačnej membrány pomocou aplikačnej pištole v mieste oplechovania striech.
Aplikácia tekutej hydroizolačnej membrány pomocou aplikačnej pištole v mieste oplechovania striech. | Zdroj: Tremco CPG

Aplikácia tekutej membrány

Okrem nanášania štetcom ako pri klasickom tmele sa môže aplikovať aj striekaním pneumatickou pištoľou. Povrchy musia byť čisté, bez prachu, mastnoty a voľných častíc. Mierne vlhký povrch je prípustný. Pri spojoch so šírkou väčšou ako 6 mm je potrebné vytvoriť najskôr lôžko použitím polyuretánovej pásky alebo peny.

Neporézne povrchy je potrebné očistiť čističom na báze zmesi alkoholu a ketónu. Porézne povrchy je potrebné očistiť oceľovou kefou, prach vyfúkať pumpičkou a ošetriť vhodnou impregnáciou. Na pripravený povrch alebo spoj sa potom nanesie aplikačnou pištoľou prúžok tekutej membrány.

Po nanesení sa rovnomerne rozotrie štetcom na obidve strany spoja tak, aby vznikol povlak s hrúbkou približne 2 mm a s minimálnou šírkou 20 mm. Ak sa použije maskovacia páska, je potrebné ju odstrániť ihneď po rozotretí tekutej membrány. Tá sa po aplikácii vytvrdzuje reakciou so vzdušnou vlhkosťou a vytvára pružný a vzduchotesný povlak.

Utesnenie detialu styku hrebeňa strechy so štítovým múrom.
Utesnenie detialu styku hrebeňa strechy so štítovým múrom. | Zdroj: Tremco CPG
INFO O MATERIÁLI:
» Hydroizolačná tekutá membrána – nízkoviskózna pastovitá hmota na báze hybridného polyméru, chemicky neutrálna a kompatibilná s väčšinou materiálov. Je určená na vytvorenie trvalo elastickej bariéry proti vode, odolná proti UV žiareniu, nestekavá, zdraviu neškodná, bez zápachu.
spracované z podkladov firmy Tremco CPG
KategórieStavebníctvo