Partneri sekcie:

RS 2 VRT Modřice – Šakvice

Jednou z odpovedí na rozvoj dopravnej infraštruktúry je vytvorenie tzv. Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktorej súčasťou je na území Českej republiky aj pripravovaná vysokorýchlostná trať (VRT) Praha – Brno – Ostrava s odbočením smerom na Břeclav (Viedeň/Bratislavu).
Milochov

Vplyv železničného tunela Milochov na okolité prírodné prostredie

Príspevok sa venuje výsledkom geotechnického a hydrogeologického monitoringu počas projektovej prípravy a realizácie tunela Milochov. Je zameraný na technické riešenie zabezpečenia svahov východného portálu a ich interakciu s okolitým horninovým prostredím.
01 Strabag

ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek

Predmetom stavby bola rekonštrukcia železničného spodku a zvršku, výhybiek v ŽST Rimavská Sobota. Spolu išlo o 14 výhybiek a 4 659,244 m koľají. Stavbu realizovalo Združenie Rimavská Sobota. Hlavná časť stavebných prác bola ukončená minulý rok, teraz v júni prebehlo finálne …
Obr. 2 Rezanie koľaje a ozubnicovej tyče

Rekonštrukcia ozubnice Štrba – Štrbské Pleso

V roku 1970, pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta v klasickom lyžovaní, bola pre potreby posilnenia dopravnej obslužnosti Štrbského Plesa dokončená stavba elektrifikovanej ozubnicovej trate z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso.