Partneri sekcie:
Ing. Peter Kovaľ predseda Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky SAAV a technický riaditeľ EUROVIA SK a.s.

Cestársky deň 2019

Dňa 8.októbra 2019 sa na pôde Slovenskej správy ciest Bratislava uskutočnilo dvadsiate šieste diskusné fórum Cestársky deň, ktorý sa niesol pod názvom „Vybrané technológie Skupiny EUROVIA“. Podujatie bolo zrealizované v spolupráci s pobočkou Slovenskej cestnej …