Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké máte očakávania od spevnených plôch?

Spevnené plochy – funkčné, rýchle a estetické

Hneď v úvode si položme otázku, čo vlastne spevnené plochy predstavujú. Ak sa odosobníme od vzťahu k svojim domom, chatám, prevádzkam a pod. a pozrieme sa na to z pohľadu investora/developera, ide o nutné zlo. …
Detail štruktúry asfaltovej vrstvy a jej farebného vyhotovenia

Zelený asfalt na novom cyklochodníku v Bardejove

Posledné obdobie by sme s drobným nadsadením mohli pokojne označiť aj ako „zelené“. Stavajú sa zelené budovy, vyrába sa zelená energia a vyberajú sa zelené alternatívy. Cyklochodník postavený koncom minulého roka v Bardejove je však …
Obr. 8 Utesnenie okrajov výtlku emulziou

Oprava výtlkov

Jedným z vhodných riešení na opravu výtlkov, ktorým možno predchádzať ich rozširovaniu a tým zamedziť väčším škodám, sú napríklad studené asfalty.
Ing. Peter Kovaľ predseda Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky SAAV a technický riaditeľ EUROVIA SK a.s.

Cestársky deň 2019

Dňa 8.októbra 2019 sa na pôde Slovenskej správy ciest Bratislava uskutočnilo dvadsiate šieste diskusné fórum Cestársky deň, ktorý sa niesol pod názvom „Vybrané technológie Skupiny EUROVIA“. Podujatie bolo zrealizované v spolupráci s pobočkou Slovenskej cestnej …
Bituclair svetlý asfalt

Bituclair – svetlý asfalt pre svetlejšie mesto

Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. vyše 65 rokov ponúka kvalitné služby svojim zákazníkom najmä pri výrobe asfaltom obaľovaných zmesí a aj pri ich zabudovaní. Od r. 2000 je naša spoločnosť súčasťou francúzskej stavebnej skupiny COLAS, ale …
Obr. 1 km 115,600 - Porovnanie úsekov pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii.

Rekonštrukcia cesty I/65 s využitím recyklácie materiálov

Cesta I/65 je cesta I. triedy, spájajúca Nitru a Martin. Začína sa v Nitrianskom okrese križovatkou s cestou I/51 a I/64 a končí sa v Martine križovatkou s cestou I/18. Cesta I/65 tvorí jeden z hlavných komunikačných koridorov v smere juh – sever a je …
Zlepšovanie zemín po vrstvách – násyp

Volkswagen Bratislava – viac ako len automobily

Spoločnosť SAT SLOVENSKO, s. r. o., mala príležitosť podieľať sa na realizácii častí stavieb najvýznamnejšieho zamestnávateľa v regióne – VW Slovensko. V období troch rokov participovala na dvoch zaujímavých stavbách, ktoré zabezpečili rozšírenie produkcie svetoznámeho …
Obr. 1 Princíp vstrekovania vody do asfaltu

Nízkoteplotné asfaltové zmesi pre obe kvalitatívne triedy

Negatívne dôsledky klimatických zmien a s nimi súvisiace otázky ochrany životného prostredia sú dôvodom aj na hľadanie spôsobov, akými by každá krajina mohla znížiť nároky na energie a produkciu emisií pri výrobe asfaltových zmesí.
Rekonštrukcie miestnych komunikácií na Slovensku

Rekonštrukcie miestnych komunikácií na Slovensku

Problematika rekonštrukcie miestnych komunikácií je čoraz aktuálnejšia z dôvodu ich nevyhovujúcich a niekedy až havarijných stavov. Lacnejšie a časovo menej náročné rekonštrukcie, ktoré sa riešia výmenou obrusnej, prípadne aj ložnej vrstvy, vyriešia problém len po …