R4 prerážkatunelBikoš 27.05.21

Tunel Bikoš prerazený do roka a do dňa

Za účasti ministra dopravy Andreja Doležala, zástupcov investora Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávy a zhotoviteľa „Združenia VÁHOSTAV-SK – TuCon – R4 severný obchvat Prešova“ bol 27. 5. 2021 slávnostne prerazený 1 153 m dlhý tunel Bikoš, a to v západnej tunelovej rúre v mieste južného portálu.

Od 5. júna 2020 prebiehali pod ochranou svätej Barbory raziace práce smerom od severného portálu Novou rakúskou tunelovacou metódou. V nepretržitej prevádzke sa na nich podieľalo spolu 105 pracovníkov zhotoviteľa. Medzi tunelovými rúrami sú tri priechodné priečne prepojenia, ktoré slúžia ako chránené únikové cesty.

V každej tunelovej rúre je 7 protipožiarnych výklenkov, 7 SOS kabín a jeden jednostranný núdzový záliv, ktorý je umiestnený približne v strede tunela. Vyťažilo sa do 220 000 m3 horniny, ktorá sa v prevažnej miere použila do násypov v rámci stavby.

Dvojrúrový tunel Bikoš je súčasťou stavby R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa. Úsek s dĺžkou 4,3 km sa realizuje v plnom profile, začína sa v napojení na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov, západ, a končí v mimoúrovňovej križovatke Prešov, sever s cestou I/68.

Jeho súčasťou je 9 mostov – tri mosty na hlavnej trase rýchlostnej cesty R4, jeden na ceste I/68, tri mosty na vetvách križovatky Prešov, sever a dva na prístupových cestách k portálom tunelov. Stavba obsahuje aj tri zárubné a jeden oporný múr, preložku vodného toku Dzikov, úpravu železničného priecestia, zriadenie nulového poľa, protihlukové steny, informačný systém a preložky existujúcich inžinierskych sietí (vodovody, kanalizácie, rozvody vysokotlakového plynu, silnoprúdové a slaboprúdové rozvody).

Ukončenie stavby je plánované v roku 2023. Po sprejazdnení tunela ušetria motoristi oproti tranzitu po existujúcej ceste cez mesto Prešov približne 10 minút.

ZDAR BOH!

Zdroj: VÁHOSTAV-SK