ASB Články na tému

tunel Bikoš

Tunel Bikoš s dĺžkou 1 155 m sa nachádza na rýchlostnej ceste R4 v úseku Prešov, severný obchvat, I. etapa (Prešov-sever – Prešov-západ). Článok približuje jeho hydroizolačný systém, realizovaný spoločnosťou Renesco, a. s.

Časopis Inžinierske stavby -

Južný portál tunela Bikoš sa nachádza v km 1,6705 rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat. Táto komunikácia je súčasťou severojužného dopravného prepojenia rýchlostnou cestou R4 v úseku štátna hranica SR/PR – Vyšný Komárnik – Milhosť – štátna hranica SR/MR.

Za účasti ministra dopravy Andreja Doležala, zástupcov investora Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávy a zhotoviteľa „Združenia VÁHOSTAV-SK – TuCon – R4 severný obchvat Prešova“ bol 27. 5. 2021 slávnostne prerazený 1 153 m dlhý tunel Bikoš, a to v západnej tunelovej rúre v mieste južného portálu.

Pripravovaný tunel Bikoš je súčasťou plánovanej rýchlostnej cesty R4 na severnom obchvate Prešova. Tunel je podľa požiadaviek objednávateľa navrhnutý v kategórii 2T 7,5/100 s celkovou dĺžkou 2 309 m (pravá tunelová rúra 1 164,5 m, ľavá tunelová rúra 1 144,5 m).