Partner sekcie:
  • METROSTAV

Spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia

image 84812 25 v1

Už viac ako trinásť rokov sa spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych projektov, či už v pozícii stavebného dozoru, alebo projektanta.

Hoci švajčiarska skupina AMBERG sa počtom zamestnancov radí z celosvetového hľadiska skôr medzi skupiny menšie, svojou vysokou odbornosťou, znalosťami, skúsenosťami a viac ako 50-ročnou tradíciou, patrí v odbornom svete medzi popredné a uznávané európske skupiny firiem združujúce inžiniersko-projektové a konzultačné spoločnosti, čo je motiváciou aj pre našu spoločnosť.

Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce

Lepšie sa snáď ani nedá charakterizovať krédo firmy AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. V roku 2004 sme začali úspešne písať našu históriu v oblasti geotechnického a stavebného dozoru. Bolo to na stavbe tunela Sitina, na diaľničnom úseku D2 Lamačská cesta – Staré Grunty. V súčasnosti sme v oblasti riadenia a dozorovania dopravných a vodohospodárskych stavieb jedným z lídrov na slovenskom trhu. Je pre nás cťou a potešením konštatovať, že naši pracovníci sa v rámci výkonu technického dozoru investora podieľali na takých významných projektoch akými bezpochyby sú stavby na diaľnici D1, Mengusovce – Jánovce s tunelom Bôrik, Jánovce – Jablonov s tunelom Šibeník, Jablonov – Studenec, či úsek Žarnovica – Šášovské Podhradie na rýchlostnej ceste R1.

Teší nás, že v najbližšom období bude výstavba diaľničnej siete opäť napredovať, a to napríklad na D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh, či medzi Hričovským Podhradím a Lietavskou Lúčkou, na ktorých naši odborníci budú zabezpečovať výkon stavebného dozoru. V rámci vodohospodárskych stavieb sme dozorovali viacero regionálne veľmi významných projektov, medzi ktoré patrili napríklad ČOV a odkanalizovanie Trnavského regiónu, Horných Kysúc, resp. ČOV v Spišskej Novej Vsi, stavba kanalizácie a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače, či ČOV Kežmarok a mnoho  ďalších.

O tom, že sa naša spoločnosť dynamicky rozvíja svedčí aj skutočnosť, že v roku 2009 sme sa rozhodli plnohodnotne vstúpiť aj na trh projekcie dopravných a pozemných stavieb, čo sa nám aj úspešne podarilo. Preto bolo potrebné v roku 2010 vytvoriť novú organizačnú štruktúru spoločnosti s dvomi divíziami, a to Divíziou projekcie a inžinieringu a Divíziou stavebného dozoru. Projekciu sme rozšírili  o strediská v Košiciach a Žiline. K spokojnosti investorov sme zrealizovali mnoho veľkých i menších projektov, z ktorých medzi najvýznamnejšie radíme Diaľnicu D1 Bratislava – Senec, a jej rozšírenie, Rýchlostnú cestu R2, úsek Dolné Vestenice – Nováky, alebo aj úseky diaľnice D3 okolo Čadce.

V súčasnej dobe svoje kapacity zameriavame na projektovanie stavby D3 Čadca Bukov – Svrčinovec, kde by sme pre konzorcium realizačných firiem mali zabezpečovať generálneho projektanta stavby v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC – Žltá kniha. Zároveň sa rozbiehajú práce na projekte R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, kde v stupňoch DSP a DRS budeme projektovať tak dlho očakávaný tunel Soroška. Trochu neskôr, ale rovnako úspešne sa nám podarilo etablovať aj na trhu pozemných stavieb. Komplexný prehľad o našich aktivitách, ako aj zrealizovaných prácach poskytuje oficiálna stránka našej spoločnosti www.amberg.sk, na ktorej sú uvedené aj naše zahraničné projekty, realizované či už v Čechách, vo Švajčiarsku, v Rakúsku, Nemecku alebo Bulharsku.

Práca v projekcii alebo priamo na stavbe v pozícii dozora nie je jednoduchá. Naopak, je veľmi zodpovedná a vyžaduje si celého človeka. Sme radi, že spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. v súčasnosti zamestnáva viac ako 80 takýchto špecialistov. Tvoria ju všetko skúsení pracovníci, ktorí už v minulosti dokázali, že sú schopní k plnej spokojnosti zákazníka vyriešiť aj tie najnáročnejšie problémy spojené s projektovaním, dozorovaním a riadením jednotlivých druhov stavieb, vrátane ich technologického vybavenia.

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 593 082 61
www.amberg.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.