TENSA®FINGER Typ RSFD – hrebeňový mostný záver od mageby

obr 6

Za päť desaťročí sa mageba dilatačné závery osvedčili v tisícoch konštrukcií v tých najnáročnejších podmienkach. Tentokrát chceme predstaviť mostný záver, spĺňajúci tie najvyššie nároky na dopravné zaťaženie a pohodlie vodiča.

mageba TENSA-FINGER RSFD sú mostné dilatačné závery pre pohyby až do 500 mm. Vďaka robustnej spodnej oceľovej konštrukcii a klasickému kotveniu je zabezpečená dlhá životnosť. Táto kotviaca konštrukcia podopiera hrebeňové dosky, ktoré prekrývajú dilatačnú špáru. Orientácia prstov v smere jazdy vozidla minimalizuje tvorbu hluku a maximalizuje jazdný komfort. Mostný záver TENSA-FINGER RSFD môže byť použitý v asfaltových aj betónových vozovkách.

TENSA-FINGER Hrebeňové mostné závery RSFD sú vhodné na použitie pri mostoch s veľkou frekvenciou dopravy a prejazde vozidiel s mimoriadne ťažkými nákladmi a sú vysoko odolné voči poškodeniam pri zimnej údržbe snežnými pluhmi.

obr 4

Mageba podrobila tieto mostné závery rozsiahlemu testovaniu a analýzam, aby sa overili ich vlastnosti a výkon. Napríklad ukotvenie bolo dôkladne testované pri dynamických únavových skúškach s 2 × 106 zaťažovacími cyklami pri frekvencii 2,75 Hz a zaťaženiami až 140 kN. Aj pri tomto zaťažení kotvenie splnilo náročné požiadavky noriem. Systém získal národné osvedčenia v mnohých krajinách po celom svete, okrem iného aj vo Švajčiarsku a Rakúsku.

Výhody
• Robustná, odolná konštrukcia s kvalitným dizajnom
• Použitie vysokokvalitných materiálov zaručuje dlhú životnosť
• Optimalizované náklady počas životnosti vďaka vysokej kvalite výrobkov
• Zvýšená ochrana proti hluku vďaka hrebeňovým doskám
• 100% -ná vodotesnosť vďaka špeciálne vyvinutému odvodňovaciemu žľabu
• Je vhodný pre rôzne hrúbky asfaltov

*V kombinácii s mostnými závermi TENSA®FINGER môžu byť použité aj výstužné rebrá so špeciálnej plastmalty ROBO®DUR. Slúžia na spevnenie asfaltu pred a za mostným záverom. Redukujú sa tak vyjazdené koľaje a zároveň sa zvyšuje komfort vodiča a životnosť mostného záveru.

obr 2

KategórieMosty