Partneri sekcie:

Nová alternatíva k rock and rollu!

Vahadlové (angl. rocker) ložiská a valčekové (angl. roller) ložiská, ktoré poskytujú lineárnu oporu mostnej konštrukcii a zároveň umožňujú otáčanie len okolo jednej osi, už nie sú najmodernejšími riešeniami ložísk – nové ložiská RESTON®CYLINDER od mageba teraz ponúkajú …

SO 201-00 Most na diaľnici D1 Hubová – Ivachnová

Most zabezpečuje mimoúrovňové križovanie diaľnice D1 so štátnou cestou I/18, riekou Váh, železničnou traťou a preložkou cesty III/01898. Počas výstavby bol identifikovaný potenciálny zosun, preto sa nosná konštrukcia predĺžila o ďalší dilatačný celok. Pri výstavbe komorového prierezu …

Mosty z portfólia spoločnosti PORR

Spoločnosť PORR, s. r. o., pôsobí na českom a slovenskom trhu už od roku 1991 a počas svojej existencie úspešne realizovala množstvo projektov v pozemnom a inžinierskom staviteľstve.
STRABAG, s. r. o

Problematika ružínskych rámových mostov

Vodné dielo Ružín bolo vybudované v rokoch 1962 až 1972 a vyžiadalo si nové usporiadanie cestnej siete v tejto lokalite, a tým aj realizáciu viacerých premostení ponad vodnú plochu nádrže. Tieto mosty sa budovali v …