Upevňovanie rozvodov TZB a montáž protipožiarnych prestupov

Technické požiadavky na zariadenia budov sa zvyšujú a s nimi aj nároky na upevňovacie prvky. Montážne systémy fischer predstavujú bezpečné a hospodárne upevňovacie prvky pre širokú škálu aplikácií v technických zariadeniach budov (TZB).

Montážne systémy z pozinkovanej, žiarovo pozinkovanej a nehrdzavejúcej ocele sú vhodné pre ľahké, stredne ťažké a ťažké inštalácie káblov, potrubí a vzduchotechniky.

Sortiment pozostáva z montážnych líšt, konzol, objímok na potrubie, pevných aj klzných bodov, posuvných prvkov, upevňovacích prvkov na vzduchotechniku, upevňovacích prvkov na oceľové konštrukcie a z rozsiahleho sortimentu montážneho príslušenstva.

Zdroj: fischer SK

Certifikáty vhodnosti od VdS, FM a UL, ako aj skúšky požiarnej ochrany a zvukovej izolácie, zaručujú dodatočnú bezpečnosť. Montážne systémy fischer zaručujú jednoduchú a rýchlu montáž s malým počtom montážnikov a bez nutnosti používať špeciálne náradie. V prípade využitia návrhového programu Install-Fix je aj samotný návrh veľmi pohodlný a bezpečný.

Montážny systém FUS je všestranný pre široké pole aplikácií. Je vhodný pre aplikácie so stredným zaťažením, aj s požiadavkami na požiarnu bezpečnosť. Vodovodné a vzduchotechnické potrubia, káblové trasy, rozvody priemyselných médií, to všetko je možné rýchlo a bezpečne upevniť na stavebné konštrukcie systémom FUS.

Zdroj: fischer SK

Pri projektovaní novostavieb a rekonštrukcií starších budov je nutné zahrnúť do návrhu protipožiarnu ochranu. Aby sme uľahčili prácu zodpovedným projektantom, vyvinuli sme sortiment výrobkov fischer FIRESTOP, ktoré sú určené na pasívnu požiarnu bezpečnosť, zabránenie šíreniu ohňa alebo na jeho spomalenie, a tiež na zabránenie šíreniu dymu a jedovatých splodín. Veľkou mierou pri­spievajú k ochrane zdravia a života užívateľov stavby a k ochrane majetku.

K najvyužívanejším produktom z portfólia fischer FIRESTOP patrí protipožiarna malta FFSC, ktorá zabezpečuje trvalú protipožiarnu bariéru pre prestupy v horizontálnom aj vertikálnom smere. Malta fischer FFSC je špe­ciálna maltová zmes, ktorou po zmiešaní môžete vertikálny prestup v podlahe zaliať alebo horizontálny naniesť špachtľou.

Zdroj: fischer SK

V zmysle ETA schválenia môže zabezpečiť požiarnu celist­vosť a izoláciu až do
120 min. Jej zloženie zaistí vytvrdnutie do cca  30 – 45 min. a jej zaťažiteľnosť chôdzou je možná už do 72 hod. Malta FFSC neobsahuje halogény ani azbest, má vynikajúce záťažové vlastnosti a pomáha redukovať akustický index budov.

Horľavé rozvody, ktoré prechádzajú maltou FFSC, musia byť adekvátne ošetrené expanznými produktmi s obsahom grafitu, napr. expanznou páskou fischer FiPW-E alebo protipožiarnou manžetou fischer FFC na potrubia a musia byť aplikované v súlade s návodom alebo schválením ETA.

Spoločnosť fischer vás dokáže podporiť vo všetkých fázach plánovania a realizácie rozvodov TZB. Využite technické poradenstvo alebo súbor programov fischer FIXPERIENCE pre jednoduchší návrh a vyššiu bezpečnosť.

Zdroj: PR článok fischer SK s.r.o.