7210200

Janov: Most do budúcnosti dokončili len za 2 roky. Aj vďaka betónu

Po 720 dňoch od kolapsu Morandiho mosta a 476 dňoch od začiatku jeho prestavby slávnostne otvorili Most svätého Juraja v Janove.

REKONŠTRUKCIA S POUŽITÍM TECHNOLÓGIÍ MAPEI

Spoločnosť MAPEI prispela k výstavbe nového mosta špičkovými výrobkami a technickou podporou expertov

Most svätého Juraja v Janove, slávnostne otvorený 3. augusta 2020, nahradil pôvodný Morandiho most, ktorý sa nešťastne zrútil 14. augusta 2018. Nový zrekonštruovaný most, ktorý navrhol architekt Renzo Piano a postavili spoločnosti Webuild a Fincantieri Infrastructure, bol dokončený len za dva roky s cieľom stať sa národným modelom pre sanáciu talianskej infraštruktúry.

Spoločnosť Mapei dodala na tento veľkolepý projekt stavebného inžinierstva množstvo produktov vrátane prísad do železobetónovej zmesi na výrobu mostných pilierov a zabezpečila nepretržitú prácu tímu technikov a odborníkov, a to od spustenia prác až po aplikáciu posledného kubického metra betónu.

20200525 072956

Špecifiká nového mosta

V porovnaní s Morandiho mostom, ktorý meral 1182 metrov, je Most svätého Juraja so svojou dĺžkou 1067 metrov o niečo kratší. Trasa sa od pôvodnej mierne líši a nový most bol postavený približne 20 metrov južne od starého. Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom skrátiť harmonogram stavebných prác a obmedziť akúkoľvek interferenciu s budovami pod mostom na minimum.

Most pozostáva z oceľovej a betónovej mostovky. Súvislý trám je rozdelený na 19 segmentov (14 segmentov po 50 m, 3 segmenty po 100 m, 1 v dĺžke 40,9 m a 1 v dĺžke 26,27 m). Podopretý je 18 železobetónovými piliermi (o 7 viac než Morandiho most) s prierezom tvaru elipsy s rozmermi 4 krát 9 metrov.

Viadukt má zakrivenú časť (celková výška 4,8 m v strede) vyrobenú z ocele a betónu. Cestný úsek bol rozšírený z pôvodných 18 na 30,8 metra. V každom smere vedú dva 3,75 m široké pruhy oddelené 2,6 m širokou stredovou bariérou. Každá z dvoch vozoviek má tiež núdzový pruh, ktorý je oproti starému mostu novinkou a obe strany mosta lemuje 2,5 m vysoká veterná a bezpečnostná bariéra.

Keďže je vyrobená zo skla, zmierňuje vizuálny dopad stavby a pri prechode mostom poskytuje nerušený výhľad na okolie. Vďaka špeciálnym značkám na povrchu skla nie je hrozbou pre vtáctvo.

2019 09 25 12.57.54
Zdroj: MAPEI SK

Zásah Mapei Stavba pilierov

Divízia Mapei pre prísady do betónu bola do projektu zapojená nepretržite, pričom každý deň bol rozdelený do troch osemhodinových zmien. Pracovalo sa na zabezpečení neustálej technickej podpory v troch závodoch na výrobu betónu v Chiaravagne, janovskom prístave a San Quirico vo vlastníctve Calcestruzzi SpA, divízie Italcementi.

Piliere boli stavané liatím betónu do špeciálneho debnenia, ktoré sa s rastúcim pilierom posúvalo nahor. Podporou pre čerstvý betón sa tak stal ten čerstvo vytvrdnutý. Pri samotnom posúvaní bolo nevyhnutné, aby dosiahol predchádzajúci záber betónového piliera pred ďalším cyklom liatia určité mechanické vlastnosti a uniesol tak váhu nielen debnenia, ale aj nového betónu.

Depositphotos 39862079 ds
Zdroj: MAPEI SK

Vývoj mechanických vlastností cementovej zmesi výrazne závisí od okolitých podmienok v čase liatia, a to najmä od teploty.

Obdobie stavby pilierov od júna 2019 znamenalo, že betonáž bude prebiehať v celej škále rôznych teplôt. Nasledujúce prímesi v navrhnutých zmesiach zabezpečili, že mechanické vlastnosti medzi liatím betónu pri rôznych teplotách ostali konštantné.

Brilantný výsledok sme dosiahli nielen vďaka správnemu návrhu betónu, ale aj vďaka použitiu špeciálneho oddebňovacieho prípravku určeného na dosiahnutie kvalitného a pohľadového povrchu betónu. Po sérii skúšobných testov priamo na stavbe sa odborníci Mapei rozhodli použiť MAPEFORM W60, oddebňovací prípravok vo vodnej disperzii, ktorý vytvára nepriľnavú vrstvu na hladkom aj štruktúrovanom debnení.

IMG 20200803 152908
Zdroj: MAPEI SK

Stavba mostovky

Po dokončení montáže oceľovej nosnej konštrukcie sa spoločnosť Mapei zapojila svojimi výrobkami aj do druhej fázy – do liatia betónu mostovky. Vďaka špeciálnemu betónu s obmedzeným zmršťovaním sa zabránilo vzniku trhlín.

Táto konkrétna fáza práce si vyžadovala použitie betónu s pokročilými mechanickými vlastnosťami, zmršťovaním v stanovených medziach a dlhšou spracovateľnosťou aj v horúcom počasí. Na mostovku, liatu v júni 2020, sa použila betónová zmes navrhnutá na dosiahnutie vysokých mechanických vlastností už po krátkom cykle vytvrdzovania, aby sa uľahčili povrchové úpravy.

IMG 0765 1
Zdroj: MAPEI SK

Zdroj: PR článok MAPEI SK, s.r.o.