Skolan dB – učíme vodu šepkať…

skolan db ucime vodu sepkat

Rodinné a bytové domy, priemyselné, kultúrne a športové  stavby, nemocnice, hotely … Pýtate sa, čo majú tieto stavby spoločné? Napríklad to, že jedným  z atribútov, na ktoré ich užívatelia kladú dôraz, je TICHO. Ticho (lepšie povedané regulovaná hladina hluku, ovplyvnená zvukmi prenikajúcimi zvonku aj z vnútra daného priestoru) patria spolu s teplom, svetlom a estetikou interiéru  medzi podmienky, ktoré musí spĺňať každé kvalitné vnútorné prostredie.

Nežiaduci efekt Niagarských vodopádov

Odborníci vedia, že zatiaľ čo hluk prenikajúci zvonku je možné eliminovať vhodným situovaním stavby, prípadne voľbou vhodných fasádnych prvkov, hluk vznikajúci vo vnútri priestoru, je nutné ´uväzniť´ v mieste jeho samotného vzniku.

Jedným z miest technického zariadenia budov, ktoré sa podieľajú na tvorbe vnútorného hluku, je odpadový systém pre odvod splaškovej a dažďovej vody. Ten o sebe totiž často ´dáva vedieť´ najrôznejším špliechaním, zurčaním, šušťaním a sykotom, teda efektmi, ktoré patria skôr do vnútra prírody než do komfortného interiéru. Vplyvom prúdenia naráža voda rýchlosťou niekoľko desiatok kilometrov za hodinu na steny potrubia. Nárazy sú obzvlášť silné v miestach prechodov medzi zvislým a ležatým odpadovým potrubím, teda v miestach oblúkov, odbočiek, redukcií apod.

Tento vysokofrekvenčný zvuk naviac často znásobuje rezonancia vzduchového stĺpca v potrubí. Skolan dB úplne vyhovuje požiadavkám desaťročiami preverenej teórie aj praxe, podľa ktorej dokáže hluk účinne tlmiť len hrubá stena a vysoká hustota materiálu. Preto sú tiché odpadové rúrky a tvarovky Skolan dB, dodávané v DN 50, 70, 100, 125, 150 200 vyrábané s hrubou stenou z materiálu o hustote 1,9 g/cm3.

Vďaka robustnej konštrukcii potom majú nielen vynikajúce akustické vlastnosti, ale tiež schopnosť obstáť aj v najnáročnejších podmienkach. Pri testovaní, ktoré sa uskutočnilo v Inštitúte požiarnej ochrany a ochrany pred hlukom v Essene, boli dosiahnuté hodnoty vonkajšieho hluku významne nižšie, než ktoré požaduje DIN 4109 – nemecká norma pre miestnosti ´chránené pred hlukom´. Namerané hodnoty 20 dB boli dokonca výrazne po limitoch požadovaných prísnejšou smernicou VDI 4100 (25 dB). V praxi to znamená, že použitím odpadového systému Skolan dB je možné docieliť hodnoty vonkajšieho hluku na prahu ľudského vnímania.

Tichá kvalita

Zárukou vysokej kvality produktu Skolan dB a tiež ostatných výrobkov spoločnosti OSMA je špičkové firemné laboratórium a stála medzioperačná kontrola behom výrobného procesu, ktorý prebieha v súlade so systémom riadenia kvality (TQM) a spĺňa požiadavky normy EN ISO 9001. Skolan dB svojimi jedinečnými vlastnosťami jednoznačne prispieva k zvýšeniu kvality bývania a tým tiež k zhodnoteniu nehnuteľnosti. Výhody systému SKOLAN dB:

  • vysoká a trvanlivá kvalita
  • vynikajúce mechanické a akustické vlastnosti
  • schopnosť účinne tlmiť hluk a tým zamedziť šíreniu hluku
  • hrubostenné potrubie
  • vysoká hustota materiálu, odolná robustná konstrukce


www.kanalizacezplastu.cz

–>–>

KategórieInžinierske siete