Rekonštrukcia kanalizácie v centre Bratislavy pomohla aj „Manderláku“
Galéria(2)

Rekonštrukcia kanalizácie v centre Bratislavy pomohla aj „Manderláku“

V centre Bratislavy, na námestí SNP priamo pred Manderlom a Starou tržnicou sa ukončila rekonštrukcia kanalizácie. Vzhľadom k historickej lokalite sa práce vykonávali banským spôsobom, aby sa v čo najmenšej miere narušila plynulosť dopravy a život v meste. Na rekonštrukcii kanalizácie, ktorá  Bratislavskú vodárenskú spoločnosť stála 14 mil. Sk, tri mesiace pracovala firma Skanska BS.

Jestvujúca betónová kanalizácia DN 300/450, ktorá sa rekonštruovala, odvádzala splaškové vody z objektov od Manderlu – prvého bratislavského výškového obytného domu po Starú tržnicu, v ktorej blízkosti sa nachádzajú vykopávky Kostola sv. Jakuba. Kanalizácia pod vežiakom bola znečistená, nepriechodná, splašky sa museli odčerpávať.

„Stavba sa nachádza priamo pod električkovou traťou. Mikroštôlňa bola razená  v hĺbke 3,5 až 5 m v priečnom profile rozsahu približne 3,5 m2 a v dĺžke 80 metrov tak, aby sanačné práce mali čo najmenší  vplyv na okolité objekty a aby sa čo najmenej obmedzil život v meste. Razili sme jednosmerne, prevažne manuálne, klasickým banským spôsobom“, dodal Marián Oravec, projektový manažér zhotoviteľa Skanska BS. Doterajšia stoka, ktorá bola v havarijnom stave, sa nahradila sklolaminátovým potrubím DN 400, zrekonštruovali sa aj tri revízne šachty.

Zdroj: Skanska a. s.