Partneri sekcie:

Systémové odvodnenie spevnených plôch

image 85260 25 v1

Systémové odvodnenie spevnených plôch a komunikácií si vyžaduje špecifické znalosti projektanta alebo stavebného inžiniera.

Dôležité je vykonať hydraulické výpočty, naplánovať a vytvoriť grafy pre presné prispôsobenie terénu, zabezpečiť optimálnu rýchlosť prietoku vody, nadimenzovať odvodňovacie systémy podľa objemu zrážok, veľkosti plochy a jej spádu, druhu komunikácie a tiež podložia.
Voľba konkrétneho druhu odvodňovacieho systému závisí aj od požadovanej záťaže na pojazd vozidiel, od trvanlivosti a životnosti riešení, požiadaviek na ekológiu a tiež od architektonických zámerov.
Pre zaistenie životnosti mostných vozoviek a izoláciu mostov je kľúčová kvalita návrhu odvodnenia povrchu mostovky a s tým spojená kvalita realizácie hydroizolačného systému a súvrstvia vozovky.

Líniový systém odvodnenia pre rýchly odtok vody
Líniové systémové riešenie žľabov z rôznych druhov materiálov na rozdielne zaťaženie i dimenzovanie odtoku vody má tú výhodu, že prvky sú vzájomne kombinovateľné a ľahko napojiteľné.
Normový požadovaný minimálny sklon vozovky v akomkoľvek mieste je 0,5 %, ten ale nezabezpečí, že voda odtečie.
Práve rýchlosť odtoku vody z povrchu ciest je jedným z dôležitých prvkov bezpečnosti prevádzky a tiež predĺženie životnosti vozovky.

Žľaby na maximálne zaťažované plochy v doprave
Ideálnym riešením pre odvodnenie rýchlostných ciest, autobusových zastávok, železničných prejazdov či električkových pásov sú monolitické žľaby z polymérového betónu extra pevnej konštrukcie DM 1000-1500-2000 pre záťažové triedy A15 – D400. Žľaby DM sú schopné spoľahlivo prenášať dynamické zaťažovanie rýchlo idúcich vozidiel ťažkej prepravy a aj pri veľkom množstve zrážok dokážu rýchlo odviesť vodu.

Aplikácia monolitického žľabu z polymérového betónu

Odvodnenie mestských zón, chodníkov a komunikácií
Pri stredne, ale aj ťažko zaťažovaných plochách sa používa systém MEARIN. Žľaby sú z vysokopevnostného SMC materiálu (sklolaminátom vystužená polyesterová živica) v šírkach od 100 až do 300 mm so širokou škálou krycích roštov.

Žľab MEARIN na mestské komunikácie

Polymérbetónové žľaby s nízkou hmotnosťou do podzemných parkovísk a garáží
Polymérbetónové žľaby MEADRAIN s integrovanou ochrannou liatinovou hranou a tesniacou drážkou pod názvom EN 1000-1500-2000-3000-4000 sa môžu aplikovať aj na cestách s vysokou záťažou až E600 kN (F900 kN na dotaz). Je to možné vďaka podkladovým liatinovým roštom a vďaka zabudovaniu podľa požiadaviek na jednotlivé triedy zaťaženia.

Polymérbetónový žľab MEADRAIN EN 4000 s integrovanou ochrannou liatinovou hranou a tesniacou drážkou
Využíva sa v poschodových parkoviskách, podzemných garážach, na nástupištiach a pod. Je možné využiť vyparovací polymérbetónový žľab PG 1000-1500-3000. Monolitický jednodielny prvok môže byť zároveň veľmi ľahko použitý na odvodnenie vďaka svojej plochej konštrukčnej výške (30 – 50 mm) a tiež ako vodiaci systém, resp. hmatový bod pre nevidiacich.

Polymérbetónový vyparovací žľab PG do garáží

Líniové odvodnenie na cesty a mosty
Obrubníkové odvodnenie RONN Kerb na odvodnenie vozoviek, parkovísk, diaľnic a mestských komunikácií so zaťažením do D400 kN sa vyrába z recyklovaného kompozitného materiálu. Tento materiál sa vyznačuje vysokou pevnosťou, nízkou hmotnosťou a odolnosťou proti nárazu a chemickým posypom.

Zvoliť ideálne riešenie podľa množstva dažďových vôd a dĺžky jednej vetvy umožňujú 3 výškové profily 305, 385 a 480 mm. Ak je profil navrhnutý správne a voda má optimálnu rýchlosť, zanášanie je úplne minimálne. Celkovo tri vtokové otvory na 0,5 m – čo je viac, ako majú iné porovnateľné výrobky – sú navrhnuté tak, aby mali dostatočnú kapacitu na plynulý odvod vody a zároveň zabránili prieniku veľkých predmetov do systému.

Obrubníkové odvodnenie vozoviek. Vyriešenie odvodnenia vjazdu na ceste so žľabom.

Servis pre projektantov
Projektanti môžu zdarma využiť projekčný servis MEA Water Management, kde im špecialisti navrhnú komplexné riešenie konkrétnej stavebnej situácie.

Na webových stránkach www.mea.sk/rubriky/sortiment/ronn-drain/ stačí vyplniť dotazník s požiadavkami.

Autor: Ing. Jan Ochec, MEA WATER MANAGEMENT SK, s. r. o.

KategórieDoprava