Partneri sekcie:
  • OSMA
  • STAVMATSTAVEBNINY

Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce

image 94508 25 v4

Už viac ako štrnásť rokov sa spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych projektov, či už v pozícii stavebného dozoru, alebo projektanta. Hoci švajčiarska skupina AMBERG sa počtom zamestnancov radí z celosvetového hľadiska skôr medzi skupiny menšie, svojou vysokou odbornosťou, znalosťami, skúsenosťami a viac ako 50-ročnou tradíciou, patrí v odbornom svete medzi popredné a uznávané európske skupiny firiem združujúce inžiniersko-projektové a konzultačné spoločnosti, čo je motiváciou aj pre našu spoločnosť. 

Lepšie sa snáď ani nedá charakterizovať krédo firmy AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. V roku 2004 sme začali úspešne písať našu históriu v oblasti geotechnického a stavebného dozoru. Bolo to na stavbe tunela Sitina, na diaľničnom úseku D2 Lamačská cesta – Staré Grunty. V súčasnosti sme v oblasti riadenia a dozorovania dopravných a vodohospodárskych stavieb jedným z lídrov na slovenskom trhu.

Je pre nás cťou a potešením konštatovať, že naši pracovníci sa v rámci výkonu technického dozoru investora podieľali na takých významných projektoch akými bezpochyby sú stavby na diaľnici D1, Mengusovce – Jánovce s tunelom Bôrik, Jánovce – Jablonov s tunelom Šibeník, Jablonov – Studenec, či úsek Žarnovica – Šášovské Podhradie na rýchlostnej ceste R1.

Teší nás, že v súčasnosti výstavba diaľničnej siete opäť napreduje, a to napríklad na D1 v úseku Prešov západ – Prešov juh, či medzi Hričovským Podhradím a Lietavskou Lúčkou, na ktorých naši odborníci zabezpečujú výkon stavebného dozoru. V rámci vodohospodárskych stavieb sme dozorovali viacero regionálne veľmi významných projektov, medzi ktoré patrili napríklad ČOV a odkanalizovanie Trnavského regiónu, Horných Kysúc, resp. ČOV v Spišskej Novej Vsi, stavba kanalizácie a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače, či ČOV Kežmarok a mnoho  ďalších.

O tom, že sa naša spoločnosť dynamicky rozvíja svedčí aj skutočnosť, že v roku 2009 sme sa rozhodli plnohodnotne vstúpiť aj na trh projekcie dopravných a pozemných stavieb, čo sa nám aj úspešne podarilo. Preto bolo potrebné v roku 2010 vytvoriť novú organizačnú štruktúru spoločnosti s dvomi divíziami, a to Divíziou projekcie a inžinieringu a Divíziou stavebného dozoru.

Projekciu a inžiniering sme rozšírili o strediská v Košiciach a Žiline a v roku 2016 aj v Banskej Bystrici. K spokojnosti investorov sme zrealizovali mnoho veľkých i menších projektov, z ktorých medzi najvýznamnejšie radíme diaľnicu D1 Bratislava – Senec, a jej rozšírenie, rýchlostnú cestu R2, úsek Dolné Vestenice – Nováky, alebo aj úseky diaľnice D3 okolo Čadce.

V súčasnej dobe svoje kapacity zameriavame na projektovanie stavby D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, kde pre konzorcium realizačných firiem plníme úlohy generálneho projektanta stavby v zmysle Zmluvných podmienok FIDIC – Žltá kniha. Zároveň sa rozbiehajú práce na projekte R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, kde v stupňoch DSP a DRS budeme projektovať tak dlho očakávaný tunel Soroška. Trochu neskôr, ale rovnako úspešne sa nám podarilo etablovať aj na trhu pozemných stavieb.

Komplexný prehľad o našich aktivitách, ako aj zrealizovaných prácach poskytuje oficiálna stránka našej spoločnosti www.amberg.sk, na ktorej sú uvedené aj naše zahraničné projekty, realizované či už v Čechách, vo Švajčiarsku, v Rakúsku, Nemecku alebo Bulharsku.

Práca v projekcii alebo priamo na stavbe v pozícii dozora nie je jednoduchá. Naopak, je veľmi zodpovedná a vyžaduje si celého človeka. Sme radi, že spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. v súčasnosti zamestnáva viac ako 80 takýchto špecialistov. Tvoria ju všetko skúsení pracovníci, ktorí už v minulosti dokázali, že sú schopní k plnej spokojnosti zákazníka vyriešiť aj tie najnáročnejšie problémy spojené s projektovaním, inžinieringom, dozorovaním a riadením jednotlivých druhov stavieb, vrátane ich technologického vybavenia.

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 593 082 61
www.amberg.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

KategórieDoprava