Partneri sekcie:

Intertraffic Amsterdam presunutý o rok

Zdroj: iStock.com

Veľtrh Intertraffic na výstavisku RAI Amsterdam, ktorý prezentuje trendy v oblasti infraštruktúry, riadenia dopravy, inteligentnej mobility, bezpečnosti na cestách a parkovania bol presunutý na základe jednoznačného želania vystavovateľov a návštevníkov na 23. až 26. marca 2021.

Túto zmenu termínu spôsobil predovšetkým jasný nárast globálneho šírenia COVID-19 v marci 2020. Výstavná manažérka veľtrhu Joyce de Winter to komentovala slovami: „Osobný kontakt a stretávanie ľudí z celého sveta je základom úspechu veľtrhu Intertraffic na výstavisku RAI Amsterdam. Za súčasnej situácie nie je možné splniť tento zámer veľtrhu bez kardinálnych kompromisov, ale aj v dôsledku predpokladaného poklesu počtu vystavovateľov a návštevníkov “.

Intertraffic je kľúčové podujatie v odvetví dopravy a mobility, ktoré sa stará o globálnu komunitu. 90 % vystavovateľov tvoria medzinárodné firmy, konkrétne v roku 2018 prišli na veľtrh návštevníci zo 140 krajín. Medzinárodný charakter tohto podujatia významne ovplyvňujú posledné opatrenia prijaté vo viacerých krajinách.

Medzi tri najväčšie vystavujúce krajiny okrem Holandska patria Čína, Taliansko a Nemecko. V týchto, ale aj v ďalších krajinách zavedené opatrenia neumožňujú vystavovateľom a návštevníkom zúčastniť sa na tohtoročnom veľtrhu Intertraffic na výstavisku RAI Amsterdam.

So zmenou plánovaného termínu veľtrhu na 23. až 26. marca 2021 sa posunie aj dvojročný cyklus veľtrhu Intertraffic na výstavisku RAI Amsterdam do nepárnych rokov. Ďalšie ročníky sa preto uskutočnia v rokoch 2023, 2025 atď.

Prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc., PROMETEUS