Partneri sekcie:

Rýchlosť výstavby diaľničnej siete v Číne

Od roku 1988 sa v Číne postavilo 135 000 km diaľnic a počnúc rokom 2011 sa zrealizuje ročne 9600 km. Pre porovnanie, tempo výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku je v priemere 14 km ročne. V roku 2018 nepribudol ani jeden diaľničný kilometer.

KategórieDiaľnice