Partneri sekcie:

Čo zmení novela zákona o pozemných komunikáciách

Rýchlostná cesta R2, Ruskovce – Pravotice

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá nadobudne účinnosť 1.mája 2021. Čo sa zmení?

Vlastníkom diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sa umožní majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme až do 31. decembra 2030. Umožní to novela cestného zákona z dielne ministerstva dopravy, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec.

Podľa doteraz platného zákona o pozemných komunikáciách na to mali lehotu len do 31. decembra tohto roka. Ďalšou zmenou je, že na kontrolu merania rozmerov vozidiel a jazdných súprav bude možné použiť aj kalibrované meradlo.

Zmeny v usporiadaní cestnej siete

Novela s účinnosťou od 1. mája tohto roka definuje pojmy cesta a cestná sieť a zavádza drobné úpravy v súvislosti s procesom usporiadania cestnej siete. Nanovo sa vymedzuje cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale bude vznikať mimo zastavaného územia obce. Správcom pozemných komunikácií sa umožní aj pružnejší výkon rekonštrukcií a opráv vozoviek.

Novela zákona myslí aj na výstavbu pozemnej komunikácie, pri ktorej sa môže upravovať iná pozemná komunikácia alebo jej úsek. Rezort dopravy navrhuje, aby bol investor povinný vybudovať na vlastné náklady pre vlastníka alebo správcu pozemnej komunikácie len vyvolané úpravy priamo dotknutého úseku pozemnej komunikácie.

SITA
KategórieInžinierske stavby