Hrad Uhrovec je pamiatkou roka

Zdroj: Mgr.art Peter Cintalan

Hrad Uhrovec je situovaný v odľahlej polohe Strážovských vrchov, cca 10 km od Bánoviec nad Bebravou. Ruina neskorománskeho hradu (vznikol okolo 2. polovice 13. storočia) patrí charakterom, významom a celistvosťou zachovaných pamiatkových hodnôt k najhodnotnejším hradom na území Slovenska.

Okrem neskororománskej kaplnky a veže, areálu dominuje renesančný palác. Napriek tomu, že hrad je v ruinóznom stave už viac ako 150 rokov, je unikátny zachovaním výnimočných architektonických prvkov a detaily (napr. krby, záchodmi a cisternami).

Z hľadiska pamiatkových hodnôt hradu je významnou renesančná hospodárska budova hradu. Po devastačnom požiari areálu v roku 1848 sa zachovala v torzálnom stave. Rozsah zachovaných  historických konštrukcií kamenných murív umožňoval, že odborníci prijali významné rozhodnutie.

Zdroj: Mgr.art Peter Cintalan

Tým Obnova s.r.o. realizoval na tomto objekte citlivú rekonštrukciu spolu so správcom o.z. Hrad Uhrovec. Obnova hospodárskej budovy, vrátane rekonštrukcie jej prestrešenia prebiehala v rokoch 2019-2020. Počas obnovy 3 – poschodového hospodárskeho objektu sa primárne uplatnila konzervačná metóda, použili sa tradičné stavené technológie pri tesárskych, murárskych prácach a realizácii architektonických detailov.

Obnovená hospodárska budova bude mať rôznorodé využitie. Okrem expozičnej časti s prezentáciou významných nálezov z areálu, komunitných priestorov pre edukačné aktivity pre verejnosť, budova poskytne zázemie dobrovoľníkom, ktorí sa významne spolupodieľajú na obnove hradu. Práce v tejto časti hradu spolufinancovalo Ministerstvo kultúry SR, prostredníctvom svojho grantového programu Obnovme si svoj dom.

Zdroj: Michal Hrcka

V sobotu na slávnostnom galavečeri bolo odovzdané prestížne ocenenia v 15. ročníku súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky – cena bola udelená za „vysokoodborný a profesionálny prístup pri záchrane, sanácii a sprístupnení hradných ruín, najmä hospodárskej budovy“.

Kultúrna pamiatka roka – Fénix (2022)

Jedná sa o súťaž, ktorá inšpiruje, motivuje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a generálny partner súťaže Nadácia SPP.

Kontakt:

Mgr. Michal Hrčka, Obnova s.r.o., +421907344743, www.obnova.eu

K tejto realizácii sme pripravili v minulosti krátky seriál: https://www.obnova.eu/tag/serial_uhrovec

Všetky články u nás v blogu tu:
https://www.obnova.eu/tag/hrad-uhrovec/

O sútaži:
https://www.kpr-fenix.sk/

Tým Obnova s.r.o. realizoval na tomto objekte citlivú rekonštrukciu spolu so správcom O.z. Hrad Uhrovec a ateliérom ô. Obnova hospodárskej budovy, vrátane rekonštrukcie jej prestrešenia prebiehala v rokoch 2019-2020