Majitelia obnovených historických skvostov, neváhajte, uzávierka prihlášok do súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix je predĺžená do 31.1.2022!

Zamurované, zaasfaltované či zamaľované. Aj také sú dejiny našich národných kultúrnych pamiatok, ktoré však vďaka novým majiteľom začali písať krajšie kapitoly svojej novodobej histórie.

A presne takéto príbehy sa skrývajú za súťažou Kultúrna pamiatka roka – Fénix, ktorá oceňuje aktivity smerujúce k zachovaniu nášho kultúrneho bohatstva pre ďalšie generácie. Ministerstvo kultúry SR a Nadácia SPP, spolu s SPP a RTVS vyhlásili ďalší, v poradí už 15. ročník súťaže, ktorá podporuje vlastníkov národných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu.

Vila Dr. Emila Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Držiteľ ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2018 – 2019
Vila Dr. Emila Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Držiteľ ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2018 – 2019 | Zdroj: SPP
Erbová sála v Dessewffyovskom kaštieli vo Finticiach. Držiteľ ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2018 – 2019
Erbová sála v Dessewffyovskom kaštieli vo Finticiach. Držiteľ ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2018 – 2019 | Zdroj: SPP
Kubínyiovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne. Držiteľ ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2018 – 2019
Kubínyiovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne. Držiteľ ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Fénix 2018 – 2019 | Zdroj: SPP

Všetci majitelia pamiatok, ktorých proces obnovy, či reštaurovania bol ukončený v rokoch 2020 a 2021 môžu podať prihlášku do súťaže do polnoci 31. januára 2021.

Všetky informácie o súťaži sú dostupné na webovej stránke www.kpr-fenix.sk