Partneri sekcie:

Prehľad: Vnútorné sadrové stierky

stierka
Zdroj: Shutterstock

Stierky je vhodné použiť na vytvorenie veľmi hladkej povrchovej úpravy na bežných minerálnych podkladoch, sadrových podkladoch či betóne.

Pri požiadavke na jemný, hladký povrch podkladu stien a stropov pred nanesením finálnych úprav, ako sú povrchové nátery, tapety alebo tkané povlakové úpravy, možno použiť stierky na báze sadry. Sú vhodné na celoplošnú aplikáciu, ale aj na vyplnenie trhlín a prasklín v podklade.

Vďaka svojmu zloženiu zároveň bránia tvorbe nových trhlín. Na pôvodných podkladoch po odstránení náterov alebo tapiet pri rekonštrukciách vytvárajú jednotnú štruktúru. Podklad by mal byť pred nanesením stierky suchý, pevný, nosný, tvarovo stabilný, nezamrznutý, bez prachu a iných nečistôt a voľných častíc.

Pred celoplošným nanesením je potrebné najskôr vyplniť trhliny a praskliny v podklade. Čerstvá zmes stierky sa nanáša v predpísanej hrúbke pomocou hladidla v jednej, v prípade potreby vo viacerých vrstvách. Špeciálnu pozornosť treba venovať aplikácii stierky v rohoch a kútoch. Na týchto miestach sa odporúča naniesť väčšie množstvo stierky a následne materiál tvarovať vhodným náradím.

Niektoré stierky možno po zaschnutí navlhčiť a dodatočne vyhladiť, iné možno povrchovo brúsiť. Tým sa dosiahne maximálne hladký povrch. Náterové farby alebo tenkovrstvové povrchové úpravy sa odporúča nanášať až po úplnom zaschnutí povrchu stierky. Hrúbku vrstvy stierky je potrebné zvoliť v závislosti od nasledujúcej finálnej úpravy.

Cemix Sadrová stierka (106)

Vnútorná sadrová stierka na steny a stropy určená na vytváranie hladkého povrchu na lepenie tapiet, nanášanie náterov a iných povrchových úprav. Vhodná na stierkovanie hladkých betónových panelov, vyrovnanie tenkovrstvových omietok alebo zjednotenie štruktúry podkladu pri rekonštrukciách.

Na škárovanie sadrokartónových, sadrovláknitých či sadrotrieskových dosiek so zaoblenou hranou alebo na celoplošné tmelenie týchto dosiek, ktorým sa odstráni prekreslenie tmelených spojov. Vytvrdnutá malta je brúsiteľná. Hrúbka vrstvy max. 6 mm.

BALENIE: Papierové vrece, 25 kg
SPOTREBA: 3,9 kg/m2 (pri odporúčanej vrstve 3 mm)
ORIENTAČNÁ CENA: 11,40 €/25 kg
VÝROBCA: Cemix
Cemix Sadrová stierka (106)
Cemix Sadrová stierka (106) | Zdroj: archív firiem

Ceresit IN 45

Biela sadrová stierka na vytváranie hladkého finálneho podkladu na stenách a strope pred nanášaním všetkých druhov maliarskych farieb alebo pred lepením tapiet. Vhodná na podklady zo sadry, sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek, muriva z pórobetónu, vápenno-cementových omietok alebo na podklady z betónu.

Stierka s vysokou pevnosťou, jednoducho brúsiteľná, na ručné aj strojové spracovanie, paropriepustná, vystužená vláknami, odolná proti vzniku prasklín. Možná aplikácia systémom „mokrý do mokrého“. Hrúbka vrstvy do 5 mm.

BALENIE: Papierové vrece, 3 a 20 kg
SPOTREBA: Približne 1 kg/m2 (na 1 mm hrúbky)
ORIENTAČNÁ CENA: 9,80 €/20 kg
VÝROBCA: Henkel
Ceresit IN 45
Ceresit IN 45 | Zdroj: archív firiem

quick-mix ISP Jemná sadrová stierka

Jemná sadrová stierka určená na úpravu podkladu z bežných minerálnych materiálov, napr. omietok. Stierku možno aplikovať aj ako finálnu vrstvu na sadrokartónové alebo sadrovláknité dosky. Vhodná na drobné opravy a vyrovnávanie nerovností, na vyplnenie inštalačných priestupov, dutín alebo na osadzovanie inštalačných prvkov. Vhodná do interiéru.

BALENIE: Papierové vrece 1,5; 5 a 20 kg
SPOTREBA: Približne 0,9 kg/m2 (na 1 mm hrúbky)
ORIENTAČNÁ CENA: 27,52 €/20 kg
VÝROBCA: quick-mix
quick-mix ISP Jemná sadrová stierka
quick-mix ISP Jemná sadrová stierka | Zdroj: archív firiem

Jemná hladená stierka Durapid XS 40

Prášková stierka na sadrovej báze zušľachtená syntetickými prísadami na ručné stierkovanie v tenkých vrstvách. Určená na vytvorenie rovných, hladkých povrchov a na plošné prestierkovanie jemných trhlín a prasklín na všetkých bežných stavebných povrchoch – betón, pórobetón, omietka, sadrové dosky, na stenách a stropoch v interiéri.

Možné dodatočné hladenie bez potreby brúsenia alebo v prípade potreby jednoducho brúsiteľná. Odporúčané hrúbky: 0 až 2 mm ako stierka, 2 až 10 mm ako tenká omietka.

BALENIE: Papierové vrece, 20 kg
SPOTREBA: Približne 0,8 kg/m2 (na 1 mm hrúbky)
ORIENTAČNÁ CENA: 34,22 €/20 kg
VÝROBCA: Murexin
Jemná hladená stierka Durapid XS 40
Jemná hladená stierka Durapid XS 40 | Zdroj: archív firiem

Planitop 580

Vápenno-sadrová stierka na vyhladenie omietok v interiéri. Určená na vyhladenie tradičných a predmiešaných omietkových zmesí pred nanesením finálnych náterov, tenkovrstvových minerálnych alebo syntetických povrchových úprav, tapiet alebo tkaných povlakových úprav.

Vhodná na vápenné, sadrové a cementové omietky v interiéri, na úpravu sadrových povrchov, ľahčených pórobetónových prvkov, sadrových dosiek, vyhladzovanie pôvodných omietnutých stien s drobnými povrchovými defektmi po odstránení starých náterov alebo tapiet. Hrúbka vrstvy max. 3 mm.

BALENIE: Papierové vrece, 15 kg
SPOTREBA: Približne 0,8 kg/m2 (na 1 mm hrúbky)
ORIENTAČNÁ CENA: 37,49 €/15 kg
VÝROBCA: Mapei
Planitop 580
Planitop 580 | Zdroj: archív firiem
spracované v spolupráci s jednotlivými firmami

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 01/2021.