Partneri sekcie:

Veľký prehľad štukových omietok

Na povrchovú úpravu jadrových omietok možno použiť rozličné typy omietok. Na vytvorenie jemného hladkého podkladu pod finálne vrstvy sú vhodné štukové omietky.

Štukové omietky sú určené na jemnú povrchovú úpravu jadrových podkladových omietok vo vonkajšom a vnútornom prostredí. Vyrábajú sa z jemného kremičitého piesku, vápenného hydrátu a cementu. Vhodnými podkladmi sú vyzreté vápennocementové jadrové omietky, tepelnoizolačné omietky, niektoré druhy sú vhodné aj na úpravu hladkých betónových povrchov, pórobetónu či sadrokartónu. Nanášajú sa ručne na suchý, čistý, rovný, vyhladený podklad. Väčšie nerovnosti podkladu treba vyrovnať, škáry a praskliny vyplniť. Veľmi hladké betónové, nasiakavé pórobetónové alebo sadrokartónové povrchy je potrebné napenetrovať vhodným penetračným náterom. Vyčnievajúce kovové časti treba natrieť antikoróznym náterom.

Suchá zmes sa rozmieša s predpísaným množstvom vody ručným nízkootáčkovým elektrickým miešadlom. Mieša sa, až kým nevznikne hladká zmes bez hrudiek. Nechá sa približne päť minút odstáť a opätovne sa dôkladne premieša. Štuková omietka sa nanáša v tenkej rovnomernej vrstve hladidlom z nehrdzavejúcej ocele alebo z plastu. Následne sa povrch zahladí filcovým alebo molitanovým hladidlom, a to ešte pred začiatkom tuhnutia cementového spojiva. Omietku nie je možné opätovným zvlhčením vodou zvláčniť. Na štukovú omietku možno po dôkladnom zaschnutí naniesť v exteriéri tenkovrstvovú prefarbenú omietku alebo farbu a v interiéri stierku alebo maliarsku farbu.

Baumit VivaExterior

Použitie: Biela vápennocementová jemná štuková omietka, ľahko spracovateľná, s jemnou štruktúrou, paropriepustná, hydrofobizovaná. Vhodná na vyzreté minerálne jadrové omietky alebo tepelnoizolačné omietky v interiéri a exteriéri. Vždy sa musí aplikovať na vrstvu podkladovej omietky. Určená na ručné spracovanie.

Baumit VivaExterior

Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Spotreba: Približne 4,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 3 mm)
Orientačná cena: 6,30 €
Výrobca: Baumit

weber.štuková stierka

Použitie: Biela jednozložková mrazuvzdorná stierka na báze cementu. Určená na realizáciu vonkajších a vnútorných štukových omietok. Slúži ako finálna vrstva na jadrovej omietke. Vhodná na súdržné omietky a betónové povrchy. Pri starých a nasiakavých podkladoch sa odporúča ich povrch upraviť penetračným náterom.

weber.štuková stierka

Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Spotreba: Približne 4 kg/m2 (hrúbka vrstvy 2 mm)
Orientačná cena: 8,70 €
Výrobca: Saint-Gobain Weber

Vonkajšia a vnútorná štuková omietka DB II

Použitie: Univerzálna suchá štuková omietka určená na priame použitie na tenkovrstvové omietky, panelové povrchy, jadrové omietky, betón, pórobetón a sadrokartón. Vhodná na zhotovenie finálnej vrstvy alebo opravu starých omietok v interiéri a exteriéri.

Vonkajšia a vnútorná štuková omietka DB II

Balenie: Papierové vrece, 25 kg
Spotreba: Približne 1,5 až 2 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm)
Orientačná cena: 4,32 €
Výrobca: Den Braven

Cemix Vonkajší štuk jemný 023 j

Použitie: Vápennocementová štuková omietka vhodná na tradičné jemné povrchové úpravy jadrových podkladových omietok, betónových podkladov s použitím spojovacieho mostíka. Určená na ručné nanášanie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.

Cemix Vonkajší štuk jemný 023 j

Balenie: Papierové vrece, 30 kg
Spotreba: Približne 2,6 kg/m2 (hrúbka vrstvy 2 mm)
Orientačná cena: 6 €
Výrobca: Cemix

quick-mix MVCJ 710

Použitie: Jemná vápennocementová omietka (štuk) na povrchovú úpravu všetkých typov jadrových omietok alebo iných vhodných podkladov. Vhodná na ručné spracovanie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí.

quick-mix MVCJ 710

Balenie: Papierové vrece, 35 kg
Spotreba: Približne 5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 3 mm)
Orientačná cena: 4,91 €
Výrobca: quick-mix

Knauf Univerzálny štuk MVJ 2

Použitie: Univerzálna suchá maltová zmes určená na ručnú realizáciu vnútorných aj vonkajších štukových omietok do hrúbky vrstvy 2 mm. Vhodná na vápennocementové jadrové alebo jednovrstvové omietky.

Knauf Univerzálny štuk MVJ 2

Balenie: Papierové vrece, 30 kg
Spotreba: Približne 1,4 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm)
Orientačná cena: 6,60 €
Výrobca: Knauf Bratislava

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archív firiem