Partneri sekcie:

Veľký prehľad jadrových omietok

image 99558 25 v2

Jadrová omietka tvorí základnú vrstvu pod finálnu tenkovrstvovú omietku. Pred jej aplikáciou je potrebné nechať jadrovú omietku dostatočne vyzrieť (približne 10 dní/10 mm hrúbka).

Pred nanášaním jadrovej omietky musí podklad vyhovovať platným normám, musí byť suchý, pevný, nezamrznutý, nosný, stabilný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, nečistôt, zvyškov starých náterov, tzv. odformovacích prípravkov, výkvetov solí. Musí byť dostatočne drsný, suchý a rovnomerne nasiakavý. Povrch nesmie byť vodoodpudivý.

Na minerálne podklady (tehla, betón…) sa odporúča naniesť kontaktný mostík, ktorý sa má nechať zaschnúť predpísaný čas. Elektrické a inštalačné drážky, škáry v murive a pod. je potrebné minimálne 24 hodín pred začatím omietacích prác vyplniť vhodným materiálom na cementovej báze.

Pred začatím omietacích prác sa odporúča osadiť na všetky nárožia, ako aj ostenia a nadpražia otvorov vhodné omietacie profily, ako aj omietniky na plochy. Kovové prvky treba chrániť pred koróziou vhodným antikoróznym náterom.

Po zmiešaní suchej zmesi s odporúčaným množstvom vody elektrickým miešadlom alebo v samospádovej miešačke sa jadrová omietka nahadzuje na podklad murárskou lyžicou v požadovanej hrúbke. Následne sa omietka stiahne latou (H-profil) do roviny.

Pri väčších alebo premenlivých hrúbkach sa nanáša systémom „čerstvé do čerstvého“. Čerstvo omietnuté plochy je potrebné udržiavať minimálne dva dni vo vlhkom stave. Všetky styky rôznych materiálov sa odporúča vystužiť alebo dilatovať v omietke vhodným spôsobom.

Prehľad jadrových omietok

Baumit Jadrová omietka/GrobPutz

Vlastnosti a použitie
Málo nasiakavá hrubozrnná minerálna jadrová vápenno-cementová omietka, paropriepustná. Priemyselne vyrábaná suchá omietková zmes vápenného hydrátu, cementu, vápenca a prísad. Vhodná na ručné spracovanie. Do exteriéru a interiéru. Vhodná zvlášť pri nanášaní väčších hrúbok omietok. Maximálna veľkosť zrna: 4 mm. Minimálna hrúbka omietky: 10 mm (stena), 8 mm (strop), 20 mm (exteriér). Maximálna hrúbka omietky: 40 mm.

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Spotreba
Približne 16 kg/m2 (na 10 mm hrúbky vrstvy)

Orientačná cena
Papierové vrece 25 kg – 4,02 €

Výrobca
Baumit

Jadrová omietka ručná hrubá (082 h)

Vlastnosti a použitie
Hrubozrnná ručná jadrová omietka na viacvrstvové omietkové systémy. Určená na omietanie všetkých klasických stavebných materiálov, vytváranie podkladu pod štukové a ušľachtilé omietky alebo pod keramické obklady. Vhodná na ručné spracovanie vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Maximálna hrúbka zrna: 4 mm. Odporúčaná hrúbka vrstvy: 25 mm.

Balenie
Papierové vrece, 30 kg

Spotreba
Približne 16 kg/m2 (na 10 mm hrúbky vrstvy)

Orientačná cena
Papierové vrece 30 kg – 4,05 €

Výrobca
Cemix

ST line W 500

Vlastnosti a použitie
Hrubozrnná jadrová omietka. Suchá omietková zmes na jemné a minerálne omietky do exteriéru a interiéru na ručné spracovanie. Vhodná na vonkajšie povrchy fasád novostavieb a starých budov. Určená na vytvorenie podkladu pod ušľachtilé omietky. Maximálna hrúbka zrna: 4 mm. Hrúbka jednej vrstvy: 10 až 25 mm.

Balenie
Papierové vrece, 40 kg

Spotreba
Približne 16,5 kg/m2 (na 10 mm hrúbky vrstvy)

Orientačná cena
Papierové vrece 40 kg – 4,20 €

Predajca
Stavmat stavebniny

Jadrová omietka

Vlastnosti a použitie
Univerzálna suchá jemná jadrová omietka určená na priame použitie, na panelové povrchy a na vytvorenie základnej omietky, predovšetkým na úpravu stien, opravy starých omietok alebo na povrchy, ako sú tehly, betón, pórobetón. Vhodná na ručné spracovanie. Do interiéru aj exteriéru. Maximálna hrúbka zrna: 2 mm.

Balenie
Papierové vrece, 25 kg

Spotreba
Približne 17 kg/m2 (na 10 mm hrúbky vrstvy)

Orientačná cena
Papierové vrece 25 kg – 2,80 €

Výrobca
Den Braven

Weber mvc 004 grobputz

Vlastnosti a použitie
Jemná jadrová omietka na báze anorganických spojív, kremičitého piesku a modifikujúcich prísad. Suchá omietková zmes na vytvorenie jadrovej omietky pod jemné a minerálne omietky. Vhodná aj na povrchy fasád novostavieb a starých budov. Určená na ručné spracovanie, do exteriéru aj interiéru. Maximálna hrúbka zrna: 0 – 4 mm. Hrúbka jednej vrstvy: 10 až 25 mm.

Balenie
Papierové vrece, 40 kg

Spotreba
Približne 16,5 kg/m2 (na 10 mm hrúbky vrstvy)

Orientačná cena
Papierové vrece 40 kg – 5,76 €

Výrobca
Saint-Gobain Weber

Knauf MV 1

Vlastnosti a použitie
Jemná jadrová omietka určená na bežné stavebné podklady. Vytvára vhodný podklad pod vnútorné nátery, stierky, štukové a šľachtené omietky. Zloženie omietky umožňuje upraviť povrch čerstvej omietky tak, že nie je potrebné realizovať následné štukovanie. Vhodná na ručné spracovanie. Použitie v interiéri aj exteriéri. Maximálna veľkosť zrna: 1,2 mm. Hrúbka jednej vrstvy: 10 až 20 mm.

Balenie
Papierové vrece, 30 kg

Spotreba
Približne 16 kg/m2 (na 10 mm hrúbky vrstvy)

Orientačná cena
Papierové vrece 30 kg – 5,70 €

Výrobca
Knauf

TEXT: Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
FOTO: archív firiem

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2018.