Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Imitácia obkladu z tehál použitím kreatívnej omietky

image 94536 25 v1

Pohľadové tehly sa umiestňujú nielen na fasády domov, sokle, ploty alebo múriky, ale aj ako dekoratívny prvok do interiéru. Pohľadové tehly sa hodia do industriál­nych stavieb a loftov či rustikálnych interiérov. 

Najprácnejším spôsobom je priznanie starého tehlového muriva, čo v sebe zahŕňa otlčenie omietky, opravu vydrobených škár alebo tehál a penetro­vanie povrchu. Výsledný dojem pôsobí veľmi autenticky, do začnej miery však závisí od kvality pôvodného muriva. Druhou a v ostatnom období veľmi obľú­benou metódou je použitie obkladových pásikov. Rovnako však ide o pomerne náročné riešenie, ktoré si vyžaduje úpravu podkladu, lepenie a škárovanie obkladových pásikov. Ďalšou alternatívou je imitácia tehál použitím kreatívnych zatieraných omietok.

Príprava podkladu

Pred aplikáciou omietky je potrebné pripraviť podklad tak, aby bol suchý, pevný, bez prachu a nesúdržných častí, resp. bez filmotvorných látok so separačným účinkom (debniaci olej), rovný a dostatočne vyzretý. Na pripravený podklad sa nanesie valčekom, štetcom alebo striekacím zariadením penetračný náter, ktorý sa dôkladne premieša. Penetračný náter sa spracováva neriedený v jednej vrstve. Pri vysokonasiakavých podkladoch sa nanáša v dvoch vrstvách, pričom pri nanášaní prvej vrstvy sa penetračný náter zriedi s vodou v pomere 1 : 1. Prvá vrstva sa nechá dôkladne preschnúť a nanesie sa druhá vrstva. Pred aplikáciou ďalších vrstiev nasleduje technologická prestávka (min. 12 h). Na podklady, ktoré vyžadujú spevnenie, sa nanesie penetračný náter na hĺbkové spevnenie v jednej vrstve, zriedený s vodou v pomere 1 : 1, na ktorý sa nanesie vrstva penetračného náteru.

Na napenetrovaný hladký podklad je potrebné naniesť neriedený, riadne rozmiešaný kontaktný mostík v dvoch vrstvách v odtieni požadovanej farby škáry. Kontaktný mostík sa aplikuje valčekom alebo štetcom a nechá sa vyschnúť (približne 12 h). Kontaktný mostík vytvorí na povrchu jemnozrnnú štruktúru. Štruktúrované podklady je potrebné vyrovnať stierkou.
Alternatívne možno na napenetrovaný podklad naniesť silikónovú omietku (Magic Decor Light), ktorou sa vytvorí hladký podklad.

Lepenie šablóny

Na takto pripravený a zaschnutý podklad sa nalepí špeciálna samolepiaca šablóna. Pri lepení šablóny treba byť opatrný, nesmie nikde od podkladu odstávať. Umiestnenie šablóny treba dopredu premyslieť a vymerať. Inak sa môže stať, že tehly budú v pohľadovej časti odrezané. Šablóna sa dodáva v jednotlivých kusoch s plochou 1 m2 a môže sa deliť na menšie časti rozstrihnutím.

Nanesenie omietky

Na nalepenú šablónu sa nanesie celoplošne oceľovým hladidlom dobre rozmiešaná kreatívna omietka vo vrstve na výšku zrna. Nanesená omietka môže ostať v surovom nanesenom stave alebo sa upraví do požadovanej štruktúry zatrením pomocou hladidla z tvrdého plastu. Po krátkom zaschnutí omietky sa odstráni nalepená šablóna. V prípade preferencie plastickejšieho povrchu s nerovnosťami sa na omietku približne po jednej hodine nanesie lokálne druhá vrstva omietky a vyhladí sa oceľovým hladidlom. Nadväzujúce plochy sa napoja súvisle bez prekrytia. Až potom sa odstráni šablóna. Druhou vrstvou omietky sa vytvoria na povrchu plastické nerovnosti. Minimálny čas schnutia šľachtenej omietky sa za bežných klimatických podmienok počíta 1 deň na 1 mm nanesenej vrstvy. 

01 | Podkladný náter
Na upravený, napenetrovaný hladký podklad sa nanesie neriedený, riadne rozmiešaný kontaktný mostík v dvoch vrstvách v odtieni požadovanej farby škáry. Kontaktný mostík sa aplikuje valčekom alebo štetcom a nechá sa vyschnúť (približne 12 h).

02 | Príprava šablóny
Šablóna sa dodáva v jednotlivých kusoch s plochou 1 m2 a môže sa deliť na menšie časti rozstrihnutím. Umiestnenie šablóny treba dopredu premyslieť a vymerať tak, aby v pohľadovej časti neboli tehly odrezané. Samolepiaca šablóna sa odlepí od ochranného papiera.

03 | Nalepenie šablóny
Samolepiaca šablóna sa nalepí na pripravený a zaschnutý podklad. Šablóna nesmie nikde od podkladu odstávať.

04 | Natiahnutie omietky
Na nalepenú šablónu sa nanesie celoplošne oceľovým hladidlom dobre rozmiešaná kreatívna omietka vo vrstve na výšku zrna.

05 | Povrch omietky
Nanesená omietka môže ostať v surovom nanesenom stave alebo sa upraví do požadovanej štruktúry zatrením pomocou hladidla z tvrdého plastu.

06 | Plastická vrstva
Na omietku sa približne po jednej hodine nanesie lokálne druhá vrstva omietky. Tým sa vytvoria plastické nerovnosti. Nadväzujúce plochy sa napoja súvisle bez prekrytia.

07 | Vyhladenie omietky
Nanesená druhá vrstva omietky sa opatrne zahladí oceľovým hladidlom.

08 | Odstránenie šablóny
Po krátkom zaschnutí omietky sa odstráni nalepená šablóna.

09 | Finálna vrstva
Omietka sa nechá dôkladne vyschnúť. Minimálny čas schnutia šľachtenej omietky je 1 deň na 1 mm nanesenej vrstvy (pri bežných klimatických podmienkach).

Info o materiáli:

» Vodouriediteľná pastovitá omietka na báze silikónovej polymérnej disperzie a minerálnych plnív s obsahom fungicídnej a algicídnej prísady na kreatívnu finálnu úpravu fasád

Čo budete potrebovať:

Penetračný náter
Penetrácia akrylát-silikón ASN TOP
spotreba: približne 0,25 kg/m2, plastové vedro 8 a 24 kg, 8 kg 13,60 €
alebo
Penetrácia akrylát-silikón ASN COLOR (v odtieni nasledujúcej omietky)
spotreba: približne 0,25 kg/m2, plastové vedro 8 a 24 kg, 8 kg 15,60 €

Penetračný náter hĺbkový
Penetrácia hĺbková
spotreba: približne 0,15 až 0,25 kg/m2, plastové vedro 1, 5 a 10 kg, 5 kg 21,75 €

Kontaktný mostík
Kontakt COLOR
spotreba: približne 0,40 kg/m2, plastové vedro 8 a 24 kg, 8 kg 15,60 €

Stierka
Cemix 115 Lepiaca a stierkovacia hmota Špeciál
spotreba: približne 2,4 až 7,2 kg/m2, papierové vrece 25 kg, 25 kg 7,83 €

Šablóna
Šablóna DECOR
tvar tehla, m2 8,15 €
tvar nárožie, m2 5,56 €

Kreatívna omietka
Silikónová omietka Magic Decor Light
spotreba: približne 1,7 kg/m2, zrnitosť: 1 mm, plastové vedro 25 kg, kg od 2,48 €
alebo
Silikónová omietka Magic Decor Fine
spotreba: približne 1,0 kg/m2, zrnitosť: 0,2, plastové vedro 25 kg, kg od 2,67 €

Náradie a pomôcky
valček
štetec
striekacie zariadenie
tyč na miešanie
nožnice
oceľové hladidlo
plastové hladidlo
murárska stierka

Tip

Farebné varianty
Použitím kreatívnych omietok možno vytvoriť rozličné farebné kombinácie tehly a škáry – hnedo-biela, bielo-sivá, klasická červená a ďalšie. Zároveň sa dajú vytvárať rozličné varianty povrchu – štruktúrovaný, hladený, plastický.

Pozor!

Omietka na celú plochu z jednej šarže
Omietka by sa mala dodať na celú stavbu naraz, aby sa zamedzilo vzniku farebných rozdielov pri jej doobjednávaní z inej výrobnej šarže. Pred nanášaním je potrebné overiť na skúšobnej ploche, že rozmiešaná omietka zodpovedá zvolenému odtieňu.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Cemix
FOTO: Cemix

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 2/2017.

Komentáre