Partner sekcie:
  • Stavmat

Dekoratívna omietka so vzhľadom tehly

image 67798 25 v1

Podklad vhodný pod dekoratívnu omietku musí byť dostatočne pevný, rovný a suchý, bez prachu a trhlín. Pred samotnou aplikáciou dekoratívnej omietky je potrebné, aby bol podklad dobre natretý penetračným náterom, ktorý poskytne ochranu pred UV žiarením, vznikom siníc, rias a húb. 

Dekoratívna omietka so vzhľadom tehly je pastovitá tenkovrs­tvová omietka pripravená na priame použitie. Dodáva sa v šiestich farebných odtieňoch – piesková svetlá/tmavá, tehlová svetlá/tmavá, hnedá svetlá/tmavá. Použitím rôznych farebných odtieňov možno vytvoriť rozličné farebné kombinácie finálneho vzhľadu omietky. 

Dekoratívna omietka

Dekoratívna tenkovrs­tvová omietka weber.pas silikon brick je urče­ná na vytvorenie imitácie tehlového muriva. Aplikuje sa na podklad z jadrovej omietky alebo na kontaktný tepelnoizolačný systém. Je dostupná v šiestich farebných odtieňoch. Jednoduchá aplikácia a nižšia hmotnosť v porovnaní s tehlami.

06 | Vyzretie omietky
Správne nanesená vrstva má ostro vykrojené okraje. Pri ideálnych podmienkach trvá vyschnutie a vyzretie omietky 24 hodín. Takto vytvorený povrch verne imituje vzhľad lícovej tehly.

05 | Odstránenie šablóny
Povrch sa po aplikácii ešte raz zotrie antikorovým hladidlom tak, aby šablóna bola viditeľná, čím sa docieli rovnomerná hrúbka vrstvy omietky na celom povrchu. Následne sa šablóna ihneď zo steny odlepí. Ak sa šablóna okamžite po aplikácii neodstráni, môže sa porušiť vzor a vzniknú estetické chyby.

01 | Príprava podkladu
Pred samotnou aplikáciou dekoratívnej omietky je potrebné na podklad naniesť podkladový náter. Podkladový náter sa pred použitím dôkladne premieša. Na stenu sa aplikuje pomocou maliarskeho valčeka alebo štetca v dvoch vrstvách, prvá vrstva horizontálne a druhá vertikálne po približne piatich hodinách.

02 | Nalepenie šablóny
Po dôkladnom zaschnutí podkladového náteru, pri ideálnych podmienkach približne po 12 hodinách, sa môže aplikovať omietka. Pred jej aplikáciou sa na napenetrovaný podklad prilepí samolepiaca šablóna so vzhľadom tehly. Pred jej nalepením treba odstrániť ochrannú vrstvu.

03 | Fixácia šablóny
Šablóna sa priloží na stenu a zafixuje sa na povrchu fasády najskôr rukou a potom pevne hladidlom. Šablóny možno jednoducho k sebe pripájať. Šablónu je potrebné nalepiť presne na požadované miesto. Po nalepení už nie je možné jej polohu upravovať.

04 | Aplikácia omietky
Pred aplikáciou sa omietka dôkladne premieša pomocou elektrického miešadla s nástavcom pri nízkych otáčkach. Omietka sa nanáša rovnomerne po celom povrchu šablóny pomocou murárskej lyžice a hladidla. Aby vyplnila plochu aj pri okrajoch šablóny, roztiera sa zvislo aj vodorovne. Šablóna sa nesmie pri nanášaní omietky poškodiť.

Info o materiáli:

  • Jemnozrnná pastovitá omietka s obsahom organického spojiva a silikónovej disperzie, určená na vytvorenie povrchovej úpravy imitujúcej pohľadové tehlové murivo na tradičných, nových či zateplených fasádach

Čo budete potrebovať:

  • Podkladový náter weber.pas podklad UNI brick; spotreba 0,4 kg/m2 (dve vrstvy), plastové vedro,5 a 20 kg,5 kg 41,40€
  • Dekoratívna omietka; weber.pas silikon brick, spotreba 2 až 2,5 kg/m2, plastové vedro, 30 kg 97,20 €
  • Náradie; elektrické miešadlo/unimixér; antikorové hladidlo; antikorová lyžica; šablóna s požadovaným vzhľadom tehly

TEXT + FOTO: Saint-Gobain Weber

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre