Partneri sekcie:

Obklad fasády cementovláknitou doskou (pracovný postup)

Jemný prach, ktorý vznikne pri rezaní cementovláknitej dosky, treba odstrániť ihneď po dokončení rezania. Ak sa neodstráni ihneď, môže sa zachytiť na farbe dosky a neskôr už nebude jeho odstránenie bez porušenia povrchu dosky možné.

05 | Vzájomný styk dosiek

Zvislé a vodorovné styky dosiek treba realizovať zrazením natupo (šírka škáry ≤ 1 mm).

Vzájomný styk dosiek
Vzájomný styk dosiek | Zdroj: James Hardie Europe

06 | Prelepenie škár

Všetky styky dosiek na ploche a na vnútorných aj vonkajších rohoch sa prelepia samolepiacou armovacou páskou.

Prelepenie škár
Prelepenie škár | Zdroj: James Hardie Europe

07 | Armovacie lepidlo

Armovacie pásky a všetky upevňovacie prostriedky sa musia prelepiť minimálne jednou vrstvou armovacieho lepidla. Armovacie lepidlo sa nanesie valčekom. Čas schnutia armovacieho lepidla je pri teplote +20 °C a relatívnej vlhkosti 50 °C približne 24 hodín.

Armovacie lepidlo
Armovacie lepidlo | Zdroj: James Hardie Europe

08 | Penetrácia podkladu

Pred aplikáciou ľahkej malty sa na povrch cementovláknitých dosiek nanesie pomocou penového valčeka rovnomerná vrstva hĺbkovej penetrácie. Ľahkú maltu možno naniesť až po úplnom zaschnutí penetrácie (čas schnutia približne 2 hodiny).

Penetrácia podkladu
Penetrácia podkladu | Zdroj: James Hardie Europe

09 | Prvá vrstva ľahkej malty

Omietka na báze ľahkej minerálnej malty sa nanesie v dvoch vrstvách celoplošne. Prvá vrstva sa nanesie v hrúbke približne 5 až 6 mm pomocou antikorového zubového hladidla so zubom 10 mm.

Prvá vrstva ľahkej malty
Prvá vrstva ľahkej malty | Zdroj: James Hardie Europe