Partner sekcie:
  • Stavmat
image 73107 25 v2

Obnova fasády novým náterom

Pred samotnou obnovou fasády novým náterom je potrebné realizovať niekoľko nevyhnutných krokov. Poklepom kladivkom sa treba presvedčiť, či sú podkladové omietky na celej ploche spojené s podkladom. Následne sa skúškou nasiakavosti zistí stupeň a rovnomernosť nasiakavosti pôvodného …