Depositphotos 54428277 l 2015

Facility management: Správcovské spoločnosti potrebujú spoľahlivých partnerov

Potreby správcovských spoločností sú rozsiahle. Od rozvíjania a upgradeov súčasných systémov cez ich údržbu a opravy až po výmeny jednotlivých súčastí infraštruktúry. Spoľahlivý partner dokáže profylaktickou činnosťou minimalizovať nepredvídateľné náklady.

Správcovské spoločnosti oceňujú schopnosť udržiavať, kontrolovať a vykonávať revízie existujúcich bezpečnostných systémov, aj keď výrobcovia už nepodporujú dané technológie a nie je dostupný ich servis. Nájsť spoľahlivého partnera, ktorý zabezpečí prevenciu problémov a udržiavanie systémov v očakávanom prevádzkyschopnom stave je priam nevyhnutné.

Jednoduchšia práca, spokojnosť užívateľov a nižšie náklady

Firmy zaoberajúce sa facility manažmentom (FM) musia v záujme konkurencieschopnosti poskytovať široké spektrum služieb. V ich portfóliu nesmú chýbať služby spojené s implementáciou zelených technológií, či infraštruktúrou pre nabíjanie elektrických vozidiel.

Facility manažéri preto potrebujú partnera, ktorý dokáže poskytnúť kvalitné a komplexné služby v oblasti bezpečnostných a riadiacich systémov či inteligentných elektroinštalácií. Tie zjednodušia jeho prácu a zabezpečia spokojnosť vlastníkov a užívateľov objektov. Bonusom je úspora energie a efektivita v prevádzke.

„Samostatnou kapitolou je optimálne využitie parkovacích priestorov pomocou parkovacieho systému s mnohými užitočnými funkcionalitami, čo prispieva k podpore ekologickej mobility a efektívnejšiemu využívaniu priestoru,“ hovorí Ing. Ladislav Juran, CEO spoločnosti INVIZO, ktorá je vyhľadávaným partnerom pre FM firmy. „Spoločnosť INVIZO je schopná okamžite pribrať do správy ďalšie objekty len jednoduchým začlenením do existujúceho systému,“ dodáva.

Zdroj: INVIZO

Od objektovej bezpečnosti až po úsporu energií

Bezpečnostné systémy sú neoddeliteľnou súčasťou každého moderného objektu. Kamery, riadenie vstupu a zabezpečovacia signalizácia sa starajú o ochranu majetku a bezpečnosť osôb. Takéto riešenia s dôrazom na integráciu a spoločný dohľad a manažment všetkých systémov sú prvkom, ktorému je potrebné venovať pozornosť. Protipožiarne systémy, ako elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru, sú kľúčové pre rýchlu detekciu a likvidáciu požiaru, čím chránia životy a majetok.

„Meranie a regulácia energií pomáhajú správcom budov efektívne využívať energiu a minimalizovať straty,“ hovorí Juran. Manažment a odpočty energií sú dôležité nástroje na monitorovanie a optimalizáciu spotreby energií v budovách.

Integrácia systémov a automatizácia procesov tak slúžia správcovi k celkovému prehľadu, proaktívnemu riadeniu a profylaktickému predchádzaniu kritickým situáciám, čo prispieva tiež k úsporám energií a zvyšuje komfort užívateľov budovy.

Zdroj: INVIZO

Správcovské spoločnosti potrebujú spoľahlivého partnera

Spoločnosť INVIZO disponuje know-how založeným na 25-ročných skúsenostiach a systémom pre realizáciu projektov, servisných, kontrolných a revíznych činností. To firme umožňuje pružne spravovať objekty veľkej a zložitej infraštruktúry s členením od celého komplexu areálu cez jednotlivé časti prevádzky až po konkrétne priestory, technické miestnosti a rozličné technológie.

INVIZO disponuje vlastnými projektantmi, servisnými, revíznymi a montážnymi technikmi, čo zabezpečuje klientom kompletnú servisnú a technickú podporu. Má vlastnú sieť stredísk v Bratislave, Žiline, Zvolene a Košiciach. Pracovníci sú schopní zabezpečiť nástup do 2 hodín od nahlásenia problému, pričom technici sú dostupní 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

„V dnešnej dobe je samozrejmý bezpapierový servis. Všetky dokumenty a záznamy sú plne digitalizované, čo zabezpečuje efektívne a ekologické vedenie servisu. V servisnej podpore máme viac ako 2500 aktívnych objektov. Znalostne ovládame širokú škálu podporovaných technológií a sme schopní pružne integrovať nové technológie podľa potrieb našich zákazníkov,“ hovorí CEO spoločnosti INVIZO.

 Ing. Ladislav Juran, CEO spoločnosti INVIZO
Ing. Ladislav Juran, CEO spoločnosti INVIZO | Zdroj: INVIZO

Zdroj: PR článok INVIZO s.r.o.