Galéria(10)

DANUBE FACILITY SERVICES poskytuje špičkové služby takmer 20 rokov

Spoločnosť DANUBE FACILITY SERVICES, s.r.o. (ďalej len DFS) ponúka facility management klientom od roku 2005, čiže budúci rok ich čaká 20. výročie pôsobenia na slovenskom trhu. Základná činnosť organizácie je celková správa budov ako sú napríklad priemyselné parky, administratívne budovy, polyfunkčné komplexy a rezidenčné projekty.

Úlohou DFS je zabezpečiť komplexnú správu tak, aby sa klienti mohli venovať svojmu podnikaniu, čím sa stávajú konkurencieschopnejší a flexibilnejší v poskytovaní svojich služieb a produktov. Poslaním spoločnosti je byť spoľahlivým partnerom schopným splniť individuálne a špecifické požiadavky každého zákazníka opierajúc sa o dlhodobé skúsenosti v správe nehnuteľností.

Zdroj: JTRE

Spoločnosť DFS má zavedené systémy manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018 a systém energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2018.

2
Zdroj: JTRE

DFS je od roku 2017 členom Slovenskej asociácie facility managementu (SAFM). Asociácia reprezentuje a presadzuje záujmy jej členov voči orgánom štátnej správy a samosprávy ako aj voči Národnej rade Slovenskej republiky v rámci tvorby zákonov, všeobecne záväzných právnych aktov a iných dokumentov pre oblasť facility managementu. SAFM rozhodujúcou mierou vplýva na koordinovanie legislatívneho procesu v Európskej únii a rozvíja svoje partnerstvá prostredníctvom medzinárodnej siete EuroFM.

Od roku 2019 je DFS aj riadnym členom združenia pre lepšiu správu.

River Park metthouse1
Zdroj: JTRE

Spoločnosť Danube Facility Services má v súčasnosti:

 • 200 vlastných zamestnancov,
 • spravuje objekty s celkovou prenajatou výmerou väčšou ako 500 000 m2,
 • spravuje viac ako  3 500 bytových jednotiek,
 • upravuje viac ako 130 000 m2 zelených plôch,
 • zabezpečuje údržbu (zimnú aj letnú) na viac ako 10 000 parkovacích miestach,
 • zabezpečuje údržbu (zimnú aj letnú) na plochách komunikácií a parkovísk väčších ako 500 000 m2,
 • umýva viac ako 400 000 m2 fasád,
 • stará sa o cca 550 000 m2 pozemkov,
 • vykonáva správu v kancelárskych a polyfunkčných budovách, bytových domoch, hoteloch a v logistických parkoch,
 • pôsobí na území Slovenskej republiky,
 • disponuje kvalitným technickým vybavením, čo je zárukou operatívneho zásahu v krízových situáciách.

Spravované projekty:

Spravované projekty

Služby, ktoré poskytuje naša spoločnosť:

Služby, ktoré DFS poskytuje:

 • Technická správa budov
 • Technická administratíva
 • Služby recepcie
 • Starostlivosť o zeleň
 • Komplexné upratovacie a čistiace služby
 • Optimalizácia a energetický manažment
 • Garančné poruchy
 • Havarijná (pohotovostná) služba
 • HVAC – oprava a údržba vzduchotechnických, vykurovacích a chladiacich zariadení

https://d-fs.sk/sluzby/

https://d-fs.sk/

5
River Park metthouse1
2
Jar (1)
MF 230421 Riverside+office 0125 web
Eurovea2 d

Zdroj: PR článok Danube Facility Services, s.r.o.