Dosky CETRIS® sú zárukou vysokej požiarnej odolnosti stien

thumbnail DSCN0353
Zdroj: CIDEM Hranice

Požiarna odolnosť je schopnosť stavebných konštrukcií odolávať účinku požiaru. Výška požiarnej odolnosti je ovplyvnená skladbou materiálov.

Cementotrieskové dosky CETRIS® zaradené do triedy reakcie na oheň A2-s1,d0 sa priaznivo podieľajú na zvýšení odolnosti proti ohňu v prípade deliacich stien.

Dosky CETRIS® okrem nehorľavosti zvyšujú aj tuhosť celej steny v rovine, najmä pri pôsobení vodorovne pôsobiaceho zaťaženia. Steny opláštené cementotrieskovými doskami CETRIS® dosahujú vysokú hodnotu vzduchovej nepriezvučnosti vyžadovanej od konštrukcií oddeľujúcich priestory v obytných a ubytovacích jednotkách.

thumbnail pož stěna
Zdroj: CIDEM Hranice

Samotné cementotrieskové dosky CETRIS® BASIC sa kladú so špárou, ktorá je v prípade protipožiarnych konštrukcií vyplnená trvale pružným protipožiarnym tmelom. Dosky CETRIS® BASIC sa k nosnej konštrukcii kotvia skrutkami.

Stena opláštená obojstranne dvoma vrstvami dosiek CETRIS® BASIC s hrúbkou 12 mm dokáže odolať účinkom normového požiaru až 120 minút a súčasne zníži aj prenos hluku až o 56 dB.

thumbnail DSCN6644
Zdroj: CIDEM Hranice

Skladby stien s doskami CETRIS®s oceľovou nosnou konštrukciou sú zaradené do stavebných konštrukcií druhu DP1.

Všetko o doskách CETRIS® nájdete na https://www.cetris.cz/.