Partneri sekcie:

Domy so zárukou kvality

Normy ISO 9000 s prísnymi podmienkami na kvalitu zavádzajú v súčasnosti firmy vo všetkých oboroch. Avšak vzhľadom na svoju náročnosť sú medzi staviteľmi rodinných domov skôr výnimkou. Spoločnosť Ekonomické stavby Slovensko chce zaviesť podľa vzoru českej pobočky certifikát akosti ISO 9001 aj na Slovensku. V tejto chvíli sa hlási k dodržovaniu systému kvality, ktorý je […]

Normy ISO 9000 s prísnymi podmienkami na kvalitu zavádzajú v súčasnosti firmy vo všetkých oboroch. Avšak vzhľadom na svoju náročnosť sú medzi staviteľmi rodinných domov skôr výnimkou. Spoločnosť Ekonomické stavby Slovensko chce zaviesť podľa vzoru českej pobočky certifikát akosti ISO 9001 aj na Slovensku. V tejto chvíli sa hlási k dodržovaniu systému kvality, ktorý je prvým krokom v procese certifikácie. Proces sa ukončí v januári 2007 auditom, ktorý vykoná nezávislá autorita. „U spoločnosti, ktorá získa certifikát kvality, majú zákazníci istotu, že všetky jej interné procesy sú vysoko kvalitné a pod stálym dohľadom. V súčasnosti neexistuje väčšia garancia kvality, ako je ISO 9001,“ hovorí Aleš Urbánek, riaditeľ ES Slovensko. Certifikát ISO 9001 spolu s programom Kvalita bude klientom spoločnosti garantovať použitie osvedčených kvalitných materiálov, nezávislú kontrolu a možnosť predĺženej záruky na všetky práce až na 10 rokov.

Viac informácií na www.ekonomicke-stavby.sk