Nosné stavebné konštrukcie z lepeného vrstveného dreva

00LVL STEICO LVL R application
Zdroj: JAF HOLZ

Na zhotovenie konštrukcií, ako sú nosné trámy, prievlaky, krokvy, strešné a stropné dosky, je potrebné použiť spoľahlivý a vysokoúnosný materiál, ktorý si počas životného cyklu stavby zachová svoje vlastnosti. Takýmto materiálom je lepené vrstvené drevo.

Lepené vrstvené drevo predstavuje adekvátnu alternatívu ku klasickým KVH hranolom. Steico LVL sa skladá z niekoľkých vrstiev navzájom zlepených dýh s hrúbkou približne 3 mm vyrábaných z dreva ihličnatých stromov (smreka a borovice).

Ide o technológiu, ktorá redukuje chybné miesta, napr. po hrčiach, čím sa dosahuje takmer homogénny prierez. Výsledkom je materiál s vysokou pevnosťou. V porovnaní s KVH hranolom s prierezom 180 × 120 mm je tak potrebné použiť nosník LVL len s polovičným prierezom.

Napr. LVL hranol s prierezom 57 × 220 mm nahrádza lepené drevo s prierezom 100 × 200 mm a surové drevo s prierezom 140 × 200 mm. Lepené drevo Steico LVL je dostupné v dvoch variantoch ako Steico LVL R a Steico LVL X (tab. 1).

Tab. 1 Druhy lepeného vrstveného dreva


01LVL STEICO LVL R
Zdroj: JAF HOLZ

02LVL STEICO LVL X
Zdroj: JAF HOLZ
Steico LVL RSteico LVL X
lepené vrstvené drevo na trámy, podpery, vence, prahy, lyžiny


lepené vrstvené drevo na strešné a stropné dosky, vence, prahy a lyžiny


JAF Holz upr
Obr. 3 Štandardné výrobné rozmery lepeného vrstveného dreva Steico LVL R | Zdroj: JAF HOLZ
JAF Holz2 1
Obr. 4 Štandardné výrobné rozmery lepeného vrstveného dreva Steico LVL X  | Zdroj: JAF HOLZ

Steico LVL R predstavuje vysokovýkonný materiál na báze dreva vhodný na prútové konštrukcie – trámy, podpery, vence, prahy a lyžiny. V prípade týchto prútových stavebných prvkov sú všetky vrstvy dyhy zlepené pozdĺžne. Vyrábajú sa s hrúbkou 39, 45 a 75 mm, s výškou 200 až 400 mm a v štandardných dĺžkach 7, 9 a 13 m.

Steico LVL X má približne každú piatu vrstvu dyhy lepenú priečne, čo výrazne zvyšuje nosnosť pri použití ako dosky a rovnako tak tvarovú stálosť a tuhosť. Vyrábajú sa s hrúbkou 24 až 75 mm, so šírkou 1 250 mm alebo 2 500 mm na vyžiadanie a v štandardných dĺžkach 6 až 12 m.

Sú vhodné na použitie v podobe stropných dosiek a zhotovenie vencov, prahov a lyžín. Na vyžiadanie možno vyrobiť obidva typy lepeného vrstveného dreva s dĺžkou až do 18 m.

Jeden z najpevnejších materiálov na báze dreva

Lepené vrstvené drevo Steico LVL sa vyrába s rizikovým faktorom 2, čo znamená, že ani väčšia vrstva snehu neovplyvní únosnosť nosníka, nosník sa nedeformuje. Zároveň je dimenzované aj na väčšie mimoriadne zaťaženie.

Charakteristická pevnosť v tlaku je 48 N/mm2, čo sa rovná 48 kN/m2 a to predstavuje v prepočte 4,8 tony. Preto sú vhodné napríklad aj na zhotovenie stropov v administratívnych budovách, na ktorých sú navrhnuté parkovacie plochy. Charakteristická pevnosť v ohybe kolmo je 44 N/mm2 a na plocho 45 N/mm2.

Modul pružnosti v smere vlákien je priemerne 14 000 N/mm2, čo predstavuje 14 kN/m, teda v prepočte 1,4 tony. Mohlo by sa zdať, že táto hodnota je zbytočne predimenzovaná, do úvahy však treba brať aj priehyb. Jedna vec je totiž momentálna statika a druhá vec stále zaťaženie, ktorému je konštrukcia vystavená. Pri priehybe má surové drevo tendenciu deformovať sa, čo môže zapríčiniť vznik prasklín a porušenie vnútornej štruktúry dreva. Nosníky z lepeného dreva sú na tieto priehyby náchylné len minimálne.

Napúčanie a zmraštenie nepredstavuje problém

Lepené vrstvené drevo LVL je sušené na vlhkosť 3 %, pričom pri KVH hranoloch to môže byť až 15 % ± 3 % a pri surovom dreve až 20 % a viac. KVH hranoly majú tendenciu dodatočne zoschnúť na 12 %, čo predstavuje 3 až 6 %. To môže mať za následok stratu únosnosti alebo mechanické poškodenie. Pri Steico LVL je to len 0,3 % alebo vôbec v závislosti od zmeny vlhkostných parametrov. Rovnako veľmi nízke je aj napúčanie LVL nosníkov, ktoré je 0,03 % pri zvýšení vlhkosti o 1 %.

Okrem nízkeho napúčania a zmrašťovania sú charakteristické nízkou triedou emisií formaldehydu E1, triedou reakcie na oheň D-s1, d0 a súčiniteľom tepelnej vodivosti l = 0,13 W/(m . K).

Všestranné využitie

Lepené vrstvené drevo Steico LVL môžete použiť na zhotovenie trámov, krokiev, prievlakov, vystužení striech alebo na výrobu hál. Vďaka vysokej pevnosti a zaťažiteľnosti a zároveň veľmi tenkým prierezom konštrukcií možno realizovať všetky architektonické požiadavky s vysokou bezpečnosťou.

Okrem bežných aplikácií nachádzajú svoje využitie napr. aj pri zhotovení základového prahu pre drevostavby. Ich špecifikom je možnosť vysunutia o polovicu šírky pred základ, vďaka čomu možno získať v interiéri určitú podlahovú plochu navyše, resp. zhotoviť širšiu obvodovú konštrukciu. Svojimi vlastnosťami sa podobajú základovým prahom zhotoveným zo sibírskeho smrekovca. Zároveň možno z tohto nosníka realizovať podlahové systémy.

TEXT + FOTO: JAF HOLZ Slovakia, s. r. o.