Ako správne navrhnúť zasklenie?

Partneri sekcie:

Nie je podstatné, či ide o bežný rodinný dom v zástavbe, alebo o neobvyklú (novo)stavbu v podmienkach daných terénom, nadmorskou výškou, okolitou infraštruktúrou. Je všeobecne známe, že okná sú najslabším článkom obálky budovy, no ak sú správne zvolené, môžu sa pozitívne podieľať na energetickej bilancii domu a byť významným pomocníkom pri zvýšení komfortu užívateľov. Výber správneho zasklenia rodinného domu sa oplatí, či už ste projektant, alebo investor.

Vychádzajte z podmienok určených stavbou alebo z požiadaviek investora.

Základné požiadavky: úroveň tepelnej izolácie, prirodzené tepelné zisky zo slnka, ochrana pred slnkom, prestup svetla

Ďalšie podstatné vlastnosti s ohľadom na:

 • typ výstavby (renovácia vs. novostavba);
 • energetické požiadavky (dom v energetickom štandarde, pasívny, aktívny dom a pod.);
 • klimatické podmienky príslušného regiónu
 • veľkosť otvorov;
 • orientácia na svetové strany;
 • použité technológie (vykurovanie, klimatizácia, vetranie).

Špeciálne požiadavky:

 • zvýšená protihluková izolácia;
 • bezpečnosť obyvateľov a ochrana majetku;
 • úprava transparentnosti zasklenia s cieľom väčšieho súkromia;
 • estetická požiadavka;
 • integrované tieniace prvky;
 • protipožiarna ochrana.

Voľba zasklenia vzhľadom na orientáciu domu

Dobre premyslený projekt rodinného domu berie do úvahy orientáciu domu na pozemku vzhľadom na svetové strany. Z neho vychádza projektovanie jednotlivých zón v dome. Rovnako by sa mal posudzovať i návrh otvorových výplní. Cieľom dobrého návrhu je vybrať zasklenie tak, aby spĺňalo požiadavky a prinášalo výhody. Aby bol dosiahnutý optimálny výsledok, je nutné brať do úvahy celý rad informácií a faktorov. Vo väčšine prípadov nemožno povedať, že jeden parameter je dôležitejší ako druhý. Návrh zasklenia je skôr voľba kompromisu s čo najlepším výsledkom.

V prípade okien na juh môžeme rátať s „pasívnymi“ solárnymi ziskami v zimných mesiacoch, preto je vhodné zvoliť zasklenie, ktoré bude mať nielen dobrý súčiniteľ prestupu tepla, ale aj čo najvyšší solárny faktor (označené SF nebo g), a teda slnečné teplo bude môcť prestupovať cez sklo a „vykurovať“ nám interiér domu. Naopak, v lete nebude v takej miere dochádzať k prehrievaniu miestností.  Slnko je totiž vysoko, slnečné lúče nebudú dopadať kolmo na presklenou plochu a ako tieniaci prvok často poslúži väčšie ostenie či vodorovná markíza.

Pri oknách orientovaných na východ a západ je situácia opačná. Solárne zisky v letných mesiacoch sú nežiaduce predovšetkým z dôvodu prehrievania miestností. Preto je dobré navrhovať zasklenie, ktoré má čo najlepší súčiniteľ prestupu tepla, aby boli maximálne znížené tepelné straty prestupom v zime a súčasne čo najnižší solárny faktor, ktorý zaistí menší prienik tepla v lete do interiéru. V prípade veľkých presklených plôch však ani pri správnom návrhu nie je vylúčené prehrievanie, avšak je znížené na minimum.

Pri oknách orientovaných na sever je zrejmé, že solárne zisky nie sú výrazné ani v zime, ani v lete, preto sa pri návrhu zameriavame predovšetkým na súčiniteľ prestupu tepla a solárny faktor nie je taký dôležitý.

Príklad návrhu zasklenia

Požiadavky:

 • západná strana domu;
 • zasklenie s vysokou úrovňou ochrany pred slnkom pred nechcenými solárnymi ziskami, t. j. nízky solárny faktor, ktorý obmedzuje prehrievanie miestností v lete;
 • vysoké LT pre väčší prestup svetla do miestnosti;
 • veľká otvorová výplň.

Vlastnosti izolačného trojskla Thermobel TG Energy 72/38

Zdroj: AGC Flat Glass Czech

Zloženie: 4 mm Energy 72/38 #2 – 16 mm 90 % argon – 4 mm Planibel Clearlite – 16 mm 90 % argon – 4 mm iplus 1.1 #5

Magnetronové povlaky na pozícii 2 a 5.

LT = 66 %, SF = 35 % , LR = 16 % a U= 0,5  W/(m2.K)

Možnosť kombinácie s vrstvenými bezpečnostnými sklami Stratobel na zvýšenie ochrany majetku a osôb

Konfigurácia skiel jednoducho a samostatne

AGC vyvinulo prvotriednu on-line platformu Konfigurátor skla, ktorá ponúka veľké množstvo nástrojov. Neustále je zdokonaľovaná a rozširovaná o nové funkcie, ktoré reagujú na potreby projektantov.

Tento nástroj zdarma umožňuje vytvárať konfigurácie zasklenia, využívať preddefinované šablóny na jednoduché zasklenia, dvojsklá i trojsklá. Zahrňuje najbežnejšie používanú škálu bezpečnostných skiel, skiel s povlakmi, lakovaných a dekoratívnych vzorovaných skiel z portfólia AGC. Po novom možno tiež vyhľadať správny produkt na zadanie kľúčových vlastností daných projektom (SF, LT, Ug, trieda bezpečnosti a pod.). Nová funkcia zobrazovania výrobkov umožňuje porovnať vzhľad niekoľkých výrobkov v rámci jedného projektu. Možnosť ukladať svoje konfigurácie či projekty zjednoduší každodennú prácu a vy máte technický list výrobku vždy poruke. Nástroj je k dispozícii v 9 jazykoch.

Chcete si overiť svoje výsledky alebo si neviete dať rady so zložitým projektom? Obráťte sa na technických poradcov AGC.

Zdroj: AGC Flat Glass Czech

Výrobky, projekty, inšpirácie, informácie a dokumenty na www.agc-yourglass.com

kontakt:  www.agc-trencin.sk

Zdroj: PR článok AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group