image 65843 25 v1
Galéria(7)

Cor-Ten – Solidarita vo fínskej oceli od Ruukki

Partneri sekcie:

Fasáda Európskeho centra Solidarity (ECS) vyrobená z ocele Cor-Ten je dokonalým príkladom spojenia energetickej úspornosti a architektonickej krásy, ktorá je výsledkom nepretržitého procesu zmien farieb a tvarov materiálu na fasáde centra. Spoločnosť Ruukki je ako dodávateľ ocele Cor-Ten a partner architektov pre riešenie fasády súčasťou tohto projektu.

6   Copy
4   Copy
Solidarity3
Solidarity4
Copy of  MG 3631
Copy of  MG 3652
Copy of  MG 3664

Wojciech Targowski z architektonického štúdia FORT, ktorý navrhol budovu ECS zdôrazňuje, že jej fasáda vzhľadom k jej farbe, ktorá sa vzťahuje k neďalekej lodenici, propaguje odkaz a myšlienku hnutia Solidarita v Poľsku a v zahraničí. „Navyše je tento materiál odkazom na myšlienku rovnosti a tvrdosti odborov Solidarita, ktorá má pôvod v krajine lodiarov“, upozorňuje Targowski. Pri popisovaní jedinečných vlastností ocele Cor-Ten Szczepan Wroński, architekt zodpovedný za dizajn ďalšej pozoruhodnej budovy využívajúcej oceľ Cor-Ten – Národné pamiatkové múzeum v Palmiry – hovorí: „Cor-Ten je jediným materiálom, ktorý sa neustále vyvíja a mení svoju štruktúru a vzhľad. To je na ňom tá najkrajšia vec. Rád by som, aby tento proces trval večne.“

Fasádny obklad Cor-Ten v hrúbke 5 mm bol inštalovaný na vopred zateplené železobetónové steny. „Medzi komponentami je medzera o veľkosti 12 mm, pretože – ako je široko známe – oceľ pracuje. Ochranná vrstva, ktorá je umiestnená pod fasádou, navyše zamedzí tomu, aby bola námraza na povrchu fasády viditeľná“, opisuje Bogdan Zieliński, inžinier z Gdańskie Inwestycje Komunalne (GIK).

Za studena valcovaná oceľ od Ruukki je vďaka jej jedinečnej chemickej kompozícii oveľa viac odolná voči korózii spôsobenej počasím ako iné obdobné dosky vyrobené zo štandardnej karbónovej ocele. Používaním ocele Cor-Ten je tiež možné úplne vylúčiť potrebu ďalších ochranných vrstiev a náterov, a to ako počas procesu výroby, tak aj životného cyklu budovy. Prispieva to k filozofii udržateľnej výstavby a dovoľuje znížiť náklady na údržbu.

Fasáda ako tá, ktorá je v Európskom centre Solidarity, potrebuje približne tri roky na to, aby sa tešila svojej konečnej podobe. Firma Ruukki sa nepodieľala len na dodávkach materiálu Cor-Ten počas výstavby, ale aktívne spolupracovala na návrhu projektu obsahujúceho celkové technické riešenie ešte v prípravnej fáze.

Oceľ Cor-Ten dodávaná spoločnosťou Ruukki  je využívaná pre fasády a opláštenia kancelárskych a obchodných budov, priemyselných objektov, ale taktiež pre oceľové mostné konštrukcie. Tieto objekty získavajú vďaka použitiu patinujúceho materiálu Cor-Ten zaujímavý a nezameniteľný charakter. Fasádny obklad alebo panely vyrobené z ocele Cor-Ten sa skvele dopĺňajú s ostatnými prírodnými materiálmi, ako sú sklo, betón, kameň alebo drevo.

Čím ďalej častejšie sú však pre výnimočný vzhľad a vlastnosti tohto materiálu využívané pre menej typické projekty, ako sú pomníky, sochy a krajinná architektúra. Svoje uplatnenie si Cor-Ten nachádza aj pri rekonštrukciách sakrálnych stavieb, hradov, zámkov, a dokonca aj v prípade novostavieb umiestnených v historických centrách miest, proste všade, kde je potreba zachovať historický ráz stavby alebo celých mestských častí.

Európske centrum Solidarity bolo otvorené 4. júna 2014 – na výročie prvých slobodných volieb v Poľsku (1989). Nie je to len múzeum odborov Solidarność, ale aj inštitúcia, ktorej cieľom je tiež propagácia všeobecného povedomia o svete nezávislých hnutí, občianskej spoločnosti a sociálnej spravodlivosti.

Viac informácií na www.ruukki.sk/referencie alebo na www.facebook.com/ruukki.

Kontakty:
Radovan Tary, Ing.
Ruukki Business development manager
Mob +421 905 415 143
radovan.tary@ruukki.com
www.ruukki.sk

ZDROJ: PR článok Ruukki Slovakia, s.r.o.