Pravidelná sieť otvorov

Odvlhčenie muriva injektážnym gélom (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Nedostatočnú zvislú či vodorovnú hydroizoláciu alebo takú izoláciu, ktorá je poškodená v dôsledku degradácie použitých fólií a izolačných vrstiev, možno nahradiť injektážnym gélom na báze prekrížených polymérov.

Aplikáciou nízkotlakovej injektáže dochádza k okamžitej samovoľnej reťazovej reakcii, pri ktorej injektážna substancia naviaže vodu a tým vytvorí izolačnú hmotu priamo v kapilárnom systéme, ktorá zamedzuje prístup vody, resp. rozšírenie vlhkosti do muriva (1 l injektážnej hmoty naviaže 150 l vody).

Významnou vlastnosťou tejto substancie je jej samovoľné rozptýlenie v kapilárnom systéme vo všetkých smeroch vlhkého muriva. Tesniaci gél začne okamžite po aplikácii pohlcovať vlhkosť v murive až k základom. Po jeho napustení do vyvŕtaných otvorov v rastri 150 až 250 mm je vo veľmi krátkom čase viditeľný proces vysúšania vlhkého muriva.

Vlhkosťou zasiahnuté časti muriva nemusia byť navŕtané v presnom rastri, hmota vďaka svojej rozpínavosti tieto miesta sama vyplní. Pri kontakte s vlhkom alebo vodou začne vytvárať pozvoľný tlak (od 2,5 bar) svojvoľne prenikajúci do štruktúry muriva.

Tesniaci gél po aplikácii netlačí na kameň či murivo, ale preniká do mikropórov a kapilár s veľkosťou až 1/1 000 mm. Nejde o hydrofóbny prostriedok určený na odizolovanie materiálu, ale o prostriedok, ktorý vypĺňa štruktúru muriva na báze najmenších kapilár, čím odvlhčuje murivo. Nenarúša statiku muriva, ale zvyšuje jeho pevnosť.

Možnosti aplikácie

Aplikácia injektážneho gélu sa realizuje horizontálnou a plošnou injektážou. Horizontálna injektáž sa realizuje nad terénom, čo najbližšie k základom budovy, navŕtaním otvorov (6 až 7 otvorov/ bm) v približnej vzájomnej vzdialenosti 150 až 250 mm (rozsah vzdialenosti závisí od štruktúry a hrúbky muriva). Otvory na injektáž sa vŕtajú pod uhlom až do 70 % hrúbky muriva.

Do otvorov s priemerom 18 mm sa osadia špeciálne injektážne hmoždinky a tlakovou pumpou sa aplikuje patentovaná substančná hmota do muriva. Presahujúce časti hmoždiniek sa odstránia. Časť hmoždiniek, ktorá ostane v murive, slúži ako tesniaca zátka. Plošná injektáž sa realizuje pod terénom. Vŕtacia schéma vytvára pravidelnú sieť so vzájomným rozstupom otvorov 200 až 300 mm.

S ohľadom na možnosť rôznej štruktúry stavebného materiálu môžu byť systém a schéma vŕtania otvorov aj iné. Priemer otvorov je zhodný s horizontálnou injektážou (18 mm). Pri aplikácii plošnej injektáže pod terénom sa vytvorí ochranná bariéra aj proti tlakovej vode z bočnej strany.

Čo budete potrebovať: Injektážny gél, injektážna substancia AXALL (spotreba: 150 až 600 ml injektážnej substancie/otvor (závisí od rozsahu a  miery poškodenia muriva vlhkosťou)
Vápenno-cementová omietka, náradie (farebný sprej, detektor elektrických vedení, zbíjacie kladivo, ochranné pomôcky, elektrická vŕtačka, vrták s priemerom 18 mm, injektážne zariadenie, flexi hadica, manometer, injektážna koncovka)

Samotná aplikácia injektážneho gélu do muriva sa realizuje pomocou špeciálnych injektážnych ventilov, ktoré sa po aplikácii ponechávajú v murive. Presahujúce časti ventilov mimo úroveň muriva sa po aplikácii odstránia. V starších budovách taktiež možno odstrániť vlhkosť z muriva nad vopred zhotovenou izoláciou alebo pod ňou (napr. vlhké a zatopené pivnice, vlhké múry a omietky v starých schodištiach a pod.).

Horizontálna a vertikálna injektáž nad terénom
Horizontálna a vertikálna injektáž nad terénom | Zdroj: AXALL

V nových budovách môže v mnohých prípadoch dochádzať k vlhnutiu muriva, vonkajšieho obvodového plášťa, príp. k prenikaniu vody do muriva pod úrovňou terénu, a to aj napriek tomu, že bola základová doska dôkladne odizolovaná.

To spôsobuje rozsiahle vlhnutie omietok suterénnych miestností a pivníc. V tomto prípade možno aplikovať injektážny gél v objeme 2 až 3 l/m2 do kríža navŕtaných otvorov v škárach. Aplikovaná substancia si vyhľadá vlhké miesta sama a kompletne murivo odvlhčí a utesní. 

Info o materiáli: Injektážny gél na báze prekrížených polymérov, ktoré vo vnútri kapilárneho systému stavebného materiálu vytvárajú tlak, s obsahom aktívneho striebra, netoxický, bez zápachu, rozpínavosť 1/10 mikrometra.

01 | Vizuálne posúdenie

Ako prvé sa identifikujú miesta so zavlhnutým murivom, ktoré sú charakteristické viditeľnými vlhkými mapami a na ktorých dochádza v dôsledku nahromadenej vlhkosti k odlupovaniu omietky.

Vizuálne posúdenie
Vizuálne posúdenie | Zdroj: Miro Pochyb

02 | Označenie sanačnej zóny

Miesto, kde sa bude realizovať injektáž, sa viditeľne označí. Zároveň sa v murive pomocou detektora elektrických vedení lokalizuje elektrické vedenie, aby sa nepoškodilo počas odstraňovania pôvodnej omietky.

Označenie sanačnej zóny
Označenie sanačnej zóny | Zdroj: Miro Pochyba

03 | Odstránenie pôvodných omietok

Vrstvy nanesených omietok sa odstránia až na pôvodné murivo.

Odstránenie pôvodných omietok
Odstránenie pôvodných omietok |

04 | Injektážne otvory

Do muriva sa navŕta 6 až 7 otvorov na bežný meter. Otvory na injektáž s priemerom 18 mm sa vyvŕtajú pod uhlom až do 70 % hrúbky muriva.

Injektážne otvory
Injektážne otvory | Zdroj: Miro Pochyba

05 | Pravidelná sieť otvorov

Vŕtacia schéma vytvára pravidelnú sieť so vzájomným rozstupom otvorov približne 150 až 250 mm pri horizontálnej injektáži alebo 200 až 300 mm pri plošnej injektáži. Rozsah a vzdialenosti závisia od štruktúry a hrúbky muriva.

Pravidelná sieť otvorov
Pravidelná sieť otvorov | Zdroj: Miro Pochyba

06 | Injektážne hmoždinky/ventily

Do predvŕtaných injektážnych otvorov sa vložia špeciálne injektážne hmoždinky/ventily

Injektážne hmoždinky/ventily
Injektážne hmoždinky/ventily | Zdroj: Miro Pochyba