2 min img h900
Galéria(5)

Bosch sa na Slovensku zameriava na prepojenú budúcnosť

Bosch, popredný svetový dodávateľ technológií a služieb, uzavrel v Slovenskej republike fiškálny rok 2019 konsolidovaným obratom 475 miliónov eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierny pokles o 2,9 percenta.

„Pokles tržieb v roku 2019 je spôsobený predovšetkým náročnou situáciou v automobilovom priemysle. Čísla teda zodpovedajú poklesu na automobilovom trhu“, uviedol Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group na Slovensku.

Vzhľadom ku globálnej pandémii koronavírusu spoločnosť Bosch Slovensko poskytuje utlmenú predpoveď na aktuálny fiškálny rok. „Aj keď z dôvodu aktuálnej situácie očakávame aj na Slovensku náročný rok, aj naďalej sa zameriavame na miestny trh a jeho dlhodobý potenciál,“ uviedol Milan Šlachta.

  • Konsolidovaný obrat na Slovensku v roku 2019 vo výške 475 miliónov eur
  • Investície vzrástli o 17 percent na viac ako 12 miliónov eur
  • Bosch budova 21. storočia vybavená prepojenými systémami

„Aj keď z dôvodu aktuálnej situácie očakávame aj na Slovensku náročný rok, aj naďalej sa zameriavame na miestny trh a jeho dlhodobý potenciál.“

Milan Šlachta, reprezentant Bosch Group na Slovensku

2 min img h900
4 min img h900
6 min img h900
7 min img h900
8 bosch2019 sk img w1280

Prepojená Bosch budova 21. storočia v Bratislave

V priebehu roka 2019 prešla budova pobočky Bosch v Bratislave výraznou rekonštrukciou. Cieľom bolo vytvoriť inteligentné miesto. Srdce budovy tvorí Building integration system (BIS) z obchodnej oblasti Building Technology, ktorý do seba integruje všetky bezpečnostné technológie aj s ich vizualizáciou v grafickom rozhraní v reálnom čase a zároveň vytvára ucelenú platformu pre logické riadenie a snímanie externých technológií ako výťah, brána do areálu, osvetlenie budovy a pod.

 

V zrenovovanej budove je inštalovaný aj elektronický zabezpečovací systém (ESZ) či elektronická požiarna signalizácia (EPS) s detektormi, ktoré ako jedny z mála na svete majú ochranu voči elektromagnetickému smogu, ktorý priamo vplýva na počet falošných poplachov.

6 min img h900
Zdroj: Robert Bosch

Centrála disponuje videoanalýzou IVA, ktorá dokáže vyhodnocovať rôzne situácie vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Okrem toho sa v nej takisto nachádza prístupový systém, ktorý riadi prístup do budovy.

V zrenovovanej budove sa nachádza štandardná klimatizačná jednotka pre chladenie a kúrenie, centrálna regulácia, ktorú je možné použiť na ovládanie až 64 vnútorných jednotiek či systém na rekuperáciu tepla určený na maximalizáciu energetickej účinnosti.

4 min img h900
Zdroj: Robert Bosch

Bosch Group: Výhľad na 2020 a dlhodobé strategické smerovanie

S ohľadom na pandémiu koronavírusu v aktuálnom fiškálnom roku spoločnosť Bosch očakáva, že svetová ekonomika bude čeliť významným výzvam. Vedenie skupiny Bosch na bilančnej tlačovej konferencii v Nemecku oznámilo, že na dosiahnutie aspoň vyrovnaného výsledku je potrebné vyvinúť veľké úsilie.

Navzdory výzvam súčasnej situácie Bosch drží dlhodobý strategický kurz: Technologická a servisná spoločnosť naďalej sústavne sleduje ambiciózne ciele v oblasti ochrany klímy a vyvíja príslušné aktivity na rozšírenie udržateľnej mobility.

„Aj keď sú v súčasnosti stredobodom pozornosti iné témy, nesmieme stratiť zo zreteľa budúcnosť našej planéty,“ uviedol Volkmar Denner, predseda predstavenstva spoločnosti Bosch. Bosch v roku 2020 dosiahne globálne ciele ochrany klímy a všetkých 400 závodov spoločnosti po celom svete bude klimaticky neutrálnych.

Ďalším cieľom je učiniť predchádzajúce a následné aktivity v hodnotovom reťazci čo najviac klimaticky neutrálne – do roku 2030 by sa hodnota súvisiacich emisií (Scope 3) mala znížiť o 15 percent. Okrem toho spoločnosť plánuje skoncentrovať svoje znalosti a skúsenosti z viac ako 1 000 vlastných projektov energetickej efektivity v novej poradenskej spoločnosti „Bosch Climate Solutions“.

Ochrana klímy urýchľuje štrukturálne zmeny v mnohých priemyslových odvetviach a vodík získava na význame v automobilovom priemysle aj v technike budov. Bosch preto spolupracuje s partnermi na mobilných a stacionárnych palivových článkoch.

Podľa Dennera je v rámci mobility dôležitá rozsiahla technologická ofenzíva, ktorá predpisuje nielen batériovú elektrickú cestu k udržateľnej mobilite, ale berie do úvahy taktiež efektívne spaľovacie motory a predovšetkým obnoviteľné syntetické palivá a palivové články.

www.bosch.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Robert Bosch, spol. s r.o.