Partneri sekcie:

Bezpečné balkóny z dosiek CETRIS ®

image 94963 25 v3

Jedným z výrazných prvkov, ktoré sa na celkovej podobe bytového domu podieľajú, sú lodžie a balkóny. A práve lodžie a balkóny, predovšetkým ich poňatie a farebnosť, dokážu posunúť celkový dojem z domu na úplne inú úroveň. Vzhľad je však pritom iba jednou z mnohých dôležitých požiadaviek, ktoré musia spĺňať.  

Najdôležitejším faktorom je určite splnenie bezpečnostných predpisov. Bezpečnosť a použiteľnosť výplní zábradlí na balkónoch, terasách a lodžiách sa posudzuje podľa normy ČSN 74 3305 Ochranné zábradlia. Kritickou skúškou je overenie spoľahlivosti zábradlovej výplne pri účinkoch rázového zaťaženia.

Pri mechanických skúškach v Technickom a skúšobnom ústave stavebnom v Plzni bola overená mechanická spoľahlivosť cementotrieskových dosiek CETRIS® v týchto variantoch:

  • Variant rámu s vnútornými výstužami, ku ktorému je doska CETRIS® ukotvená skrutkami do dreva s viditeľnou hlavou – v tomto prípade vyhovuje už doska CETRIS® hrubá 14 mm.
  • Variant skrytého kotvenia – doska CETRIS® je olištovaná – vložená do F-profilu, ktorý je k rámu ukotvený nitmi. K vnútornej zvislej výstuži je doska CETRIS® prilepená lepidlom (DenBraven Mamut Glue High Tack). Z oboch podhľadových strán nie je teda žiadny viditeľný kotevný prvok. Rázu odolala doska CETRIS® s hrúbkou 16 mm zaistená vnútornou výstužou s osovou vzdialenosťou 625 mm a po novom aj doska CETRIS® hrubá 10 mm, prilepená k ploche k vnútorným výstuhám s osovou vzdialenosťou 420 mm.

V súčasnosti je teda možné použiť tri rôzne riešenia zábradlových výplní z dosiek CETRIS® – hrúbky 10, 14 a 16 mm. Všetky tieto varianty boli úspešne atestované na vyššiu hodnotu energie nárazu – t. j. 250 J –, sú teda vhodné pre všetky triedy použitia.

Pri realizácii výplní zábradlí z dosiek CETRIS® je nutné dodržať rovnaké zásady ako pri fasádnych aplikáciách:

  • dosky sa kladú so škárou s min. šírkou 5 mm (pri použití dosiek CETRIS® s dĺžkou až 3 350 mm sa škára rozširuje na 10 mm),
  • v doske CETRIS® je predvŕtaný otvor (priemer predvŕtania 8 mm pri doske s rozmerom do 1 600 mm, priemer predvŕtania 10 mm pri doske s rozmerom nad 1 600 mm),
  • na kotvenie sa používajú skrutky s podložkou a tesniacou gumou alebo nity, 
  • poloha krajnej skrutky/krajného nitu od zvislej hrany je min. 30 mm, od vodorovnej hrany min. 70 mm, maximálna vzdialenosť skrutiek do dreva v smere zvislej podpory je 400 mm.

V apríli tohto roka bola ukončená výstavba troch obytných domov v Drážďanoch v Nemecku. Výplne zábradlí balkónov, ktoré sú dominantou objektov, sú vytvorené z dosiek CETRIS® LASUR v kombinácii s bezpečnostným sklom. Prichytenie cementotrieskových dosiek s lazúrovou povrchovou úpravou je riešené nitmi do oceľového rámu zábradlia. Zo vzorkovnice 12 unikátnych farebných odtieňov bol zvolený ten najsvetlejší s označením CETRIS® LASUR 001.
Viac informácií o doskách CETRIS®, technologické i montážne postupy a mnoho referenčných stavieb nájdete na www.cetris.cz.

ZDROJ: PR článok spoločnosti CIDEM Hranice, a. s.