ASB Články na tému

balkóny

Najdôležitejším faktorom je určite splnenie bezpečnostných predpisov. Bezpečnosť a použiteľnosť výplní zábradlí na balkónoch, terasách a lodžiách sa posudzuje podľa normy ČSN 74 3305 Ochranné zábradlia. Kritickou skúškou je overenie spoľahlivosti zábradľovej výplne pri rázovom zaťažení.

Častým problémom bytov v panelových bytových domoch je nedostatok priestoru na úzkych lodžiách. Riešením môžu byť balkónové konštrukcie, ktoré sa zavesia alebo predsadia pred lodžiu a zväčšia tak jej plochu.

Jedným z výrazných prvkov, ktoré sa na celkovej podobe bytového domu podieľajú, sú lodžie a balkóny. A práve lodžie a balkóny, predovšetkým ich poňatie a farebnosť, dokážu posunúť celkový dojem z domu na úplne inú úroveň. Vzhľad je však pritom iba jednou z mnohých dôležitých požiadaviek, ktoré musia spĺňať.  

Mexickí architekti zo štúdia Arquitectura de Movimiento (alebo „Architektúra v pohybe“) vytvorili v Mexico City inšpiratívny projekt plný južanskej nátury a sexappealu. Hlavnú úlohu hrajú v koncepte domu susedské vzťahy.