03 | Pripevnenie profilu

Ako pripraviť dverné a okenné ostenie pre omietku

Partneri sekcie:

Pri zateplení obvodového plášťa minerálnymi tepelnoizolačnými doskami sa odporúča použiť na začistenie okenného a dverného ostenia pod vrstvu omietky okenný a dverný začisťovací profil a rohový omietkový profil, ktoré sa vkladajú do vrstvy ľahkej minerálnej malty.

Pred vložením začisťovacieho profilu treba drážku na vloženie profilu dôkladne očistiť. Pred jeho vložením sa z profilu odstráni ochranná lišta kompresnej pásky a profil sa vloží do drážky. Po osadení do drážky sa prichytí pomocou plastových kolíkov do minerálnych tepelnoizolačných dosiek.

Na ostenie sa nanesie vrstva ľahkej minerálnej malty, do ktorej sa vtlačí výstužná tkanina začisťovacieho profilu. Malta, ktorá sa pretlačí cez výstužnú tkaninu, sa zahladí hladkou stranou oceľového zubového hladidla.

Info o materiáli: Ľahká minerálna malta – suchá maltová zmes zložená z anorganických
spojív, plnív a hygienicky neškodných zušľachťujúcich prísad.

Na ostenie sa nanesie podkladová vrstva ľahkej minerálnej malty pod rohový omietkový profil. Malta sa nanesie aj na vonkajší roh ostenia. Do vrstvy malty sa osadí plastová lišta rohového profilu s výstužnou tkaninou, ktorá sa vtlačí do vrstvy malty. Na výstužnú tkaninu rohového profilu sa nakoniec nanesie ďalšia vrstva malty, ktorá sa dôkladne zahladí.

Spracovanie ľahkej minerálnej malty

Obsah vreca ľahkej minerálnej malty sa postupne vsype do čistej vody (7,5 l/20 kg) a premieša stavebným miešadlom. Mieša sa až do dosiahnutia optimálnej konzistencie malty.

Takto spracovaná zmes sa nechá odležať min. 5 minút a znovu sa dôkladne premieša. Podklad na lepenie musí byť súdržný, čistý a bez prachu. Čerstvá zmes malty je za bežných teplôt spracovateľná približne 1,5 hodiny.

Čo budeme potrebovať

  • Začisťovací profil
  • Plastové kolíky
  • Ľahká minerálna malta (Multipor ľahká malta (FIX X700), spotreba: približne 3,5kg/m² (hrúbka vrstvy 5 mm),
    papierové vrece, 20 kg 24,20 €)
  • Rohový omietkový profil so sklovláknitou výstužnou tkaninou
  • Náradie (plastová nádoba, nízkootáčkové elektrické miešadlo, oceľové zubové hladidlo, murárska lyžica)

01 | Vyčistenie drážky

01 | Vyčistenie drážky
01 | Vyčistenie drážky | Zdroj: Xella

Drážka na vloženie okenného a dverného začisťovacieho profilu sa vyčistí.

02 | Ochranná lišta kompresnej pásky

02 | Ochranná lišta kompresnej pásky
02 | Ochranná lišta kompresnej pásky | Zdroj: Xella

Pred vložením profilu sa odstráni ochranná lišta kompresnej pásky a profil sa vloží do drážky.

03 | Pripevnenie profilu

03 | Pripevnenie profilu
03 | Pripevnenie profilu | Zdroj: Xella

Profil sa prichytí pomocou plastových kolíkov priamo do minerálnych tepelnoizolačných dosiek.

04 | Vrstva ľahkej minerálnej malty

04 | Vrstva ľahkej minerálnej malty
04 | Vrstva ľahkej minerálnej malty | Zdroj: Xella

Na ostenie sa hladkou stranou oceľového zubového hladidla nanesie ľahká minerálna malta.

05 | Prečesanie vrstvy malty

05 | Prečesanie vrstvy malty
05 | Prečesanie vrstvy malty | Zdroj: Xella

Nanesená vrstva ľahkej minerálnej malty sa prejde zubovou stranou hladidla.