Ako odvlhčovať v extrémnych podmienkach?

IMG 3277
Zdroj: Flair

Nároky na udržanie špecifických podmienok v náročných výrobných priestoroch vo farmaceutickom, potravinárskom a elektrotechnickom priemysle priviedli na trh novú kategóriu adsorpčných odvlhčovacích zariadení, ktoré sú schopné dosahovať výrazne nižšie hodnoty vlhkosti, ako pri použití kondenzačného princípu odvlhčenia.

To umožnilo ich použitie aj v chladených a mrazených skladoch, v zimných štadiónoch, vo vodohospodárskych objektoch, v tubusoch veterných elektrární, pri skladovaní vojenskej techniky, v archívoch, a pod.

Adsorpčné odvlhčovanie nie je alternatívnou metódou kondenzačného princípu

Kondenzačné odvlhčovanie na studenom povrchu chladiča alebo výparníka klimatizačného zariadenia je najbežnejšou metódou pre teploty vzduchu nad 16°C a relatívnu vlhkosť nad 35%. Ich prevádzka pri nižších teplotách znamená výraznú stratu účinnosti a problémy s namŕzaním chladiča/výparníka.

Adsorpčný princíp odvlhčovania umožňuje prevádzku aj pri nízkych teplotách (preto sú často využívané napr. na zimných štadiónoch s teplotou okolo +10°C) a dosahovanie extrémnych hodnôt rosného bodu okolo -40°C, čo predstavuje mernú vlhkosť 0,0760 g vody na 1 kg suchého vzduchu. Výroba lítiových batérií vyžaduje dokonca rosný bod -60°C, a teda mernú vlhkosť 0,00550 g/kg s.v.

Adsorpčný a kondenzačný princíp sa dopĺňajú v rozsahu a účinnosti odvlhčenia a správna voľba metódy závisí na požiadavkách investora na prevádzku.

Srdce adsorpčných odvlhčovačov DST Seibu Giken

Základným funkčným prvkom adsorpčných odvlhčovačov DST Seibu Giken je rotor so silika-gélovým povrchom od japonského výrobcu Seibu Giken, ktorý je svetovým lídrom v tejto technológii. Patentovaná konštrukcia voštinového rotora zaručuje maximálnu účinnosť až do teploty rosného bodu – 70°C. Vysoká povrchová odolnosť zaručuje prevádzku bez úletu silika-gélu a dlhodobú účinnosť rotora.

Obr1 Dmax rotor
Obr. 1: Silika-gélový rotor D-MAX od Seibu Giken s detailom voštinovej štruktúry | Zdroj: Flair

D MAX m

D-MAX – najnovšia generácia silika-gélových rotorov, nadväzujúca na osvedčené rotory SSCR, bez úletu, maximálna účinnosť a trvanlivosť, možnosť mokrého čistenia.

D MAX H m

D-MAX H – hygienický rotor s baktericídnym povrchom pre náročné aplikácie v zdravotníctve, farmaceutickom a potravinárskom priemysle.

D MAX CI m

D-MAX CI – odvlhčovací rotor pre aplikácie, ktoré vyžadujú prevedenie 100% bez silikónu.

DLR m

DLR – zeolitový rotor pre extrémne nízke hodnoty odvlhčenia až na teplotu rosného bodu -120°C a odolnosťou pre vysoké regeneračné teploty.

Meranie a regulácia odvlhčovačov

Efektívnu prevádzku a jednoduchú obsluhu odvlhčovačov DST Seibu Giken zabezpečuje vstavaná autonómna regulácia. Od jednoduchých digitálnych hygrostatov EH4 až po voľne programovateľný dotykový regulátor PLC C4, zobrazujúci priebeh odvlhčovacieho procesu, s možnosťou nadradenej regulácie.

Obr2 Zariadenie Flexisorb s PLCC4
Obr. 2 Zariadenie DST Flexisorb s regulátorom PLC C4 | Zdroj: Flair

 

Obr3 PLC C4
Obr. 3 Grafické zobrazenie odvlhčovacieho procesu na regulátore PLC C4 | Zdroj: Flair

Typické aplikácie adsorpčného odvlhčovania:

  • Odvlhčovanie zimných štadiónov – najčastejšia aplikácia v prostredí s nízkou teplotou vzduchu (prevencia hmly v priestore, na mantineloch, prevencia kondenzácie na strope)
  • Potravinársky priemysel – výroba a balenie pri nízkych teplotách a v suchom prostredí (mäsopriemysel, cukrovinky, výroba mliečnych výrobkov, práškové polievky, apod.)
  • Farmaceutický priemysel – predchádzanie zlepovaniu produktu, presné dávkovanie práškových zmesí, výroba šumivých tabliet
  • Výroba elektroechniky, plastov a skla – kvalita produktov je priamo závislá od vlhkosti (výroba kondenzátorov, lítiových batérií, plastov, lepené sklá)
  • Skladovacie priestory bez vykurovania, vodné diela, prečerpávacie stanice – prevencia kondenzácie na potrubiach a iných studených povrchoch; skladovanie hygroskopických materiálov, vojenská technika a munícia, kolektory, mosty, strojovne
  • Archívy, depozitáre, konzervácia historických pamiatok – prevencia plesní, korózie, znehodnotenie uložených predmetov vlhkosťou

 Adsorpčné odvlhčovače DST Seibu Giken sa vyrábajú vo Švédsku podľa prísnych technických a bezpečnostných noriem, s dôrazom na kvalitu a trvanlivosť. Výhradným zastúpením DST Seibu Giken v ČR a SR je firma Flair, a.s..

Vyrábaný sortiment DST Seibu Giken zahŕňa:

Malé odvlhčovače – modely CS, DR, DC

Obr4 Male odvlhcovace DST
Malé odvlhčovače | Zdroj: Flair

Mobilné zariadenia
Opláštenie z nehrdzavejúcej ocele.
Odvlhčovacie výkony od 0,35 do 3 kg/h*
Objemový prietok vzduchu od 65 do 600 m3/h

Stredne veľké odvlhčovače – modely RL

Obr5 Stredne odvlhcovace DST
Stredné odvlhčovače | Zdroj: Flair

Opláštenie z nehrdzavejúcej ocele
Odvlhčovacie výkony od 4 do 17 kg/h*
Objemový prietok vzduchu od 850 do 3 200 m3/h

Veľké odvlhčovače – modely RLZ, CZ

Obr7 Velke odvlhcovace DST
Veľké odvlhčovače | Zdroj: Flair

Opláštenie z pozinkovaného plechu alebo nehrdzavejúcej ocele.
Odvlhčovacie výkony od 19 do 70 kg/h*
Objemový prietok vzduchu od 2 900 do 12 000 m3/h
Možnosť voľby regulácie – EH4, EH4, PLC C2, PLC C4
Možnosť modulov RLZ-flex na úpravu vzduchu (filtrácia, chladenie, ohrev)

Najväčšie modulárne jednotky – Flexisorb, označenie RF, CF, EF, FF

Obr6 Flexisorb otvoreny
Flexisorb otvorený | Zdroj: Flair

Konštrukcia z hliníkových profilov s prerušeným tepelným mostom + sendvičové panely.
Zostava vyrábaná na mieru, podľa zadania.
Zapojenie Recusorb, Consorb, Econosorb, Frigosorb.
Odvlhčovacie výkony od 19 do 300 kg/h
Objemový prietok vzduchu od 900 do 61 100 m3/h

*odvlhčovacie výkony sú uvádzané pri odvlhčovaní vzduchu s parametrami 20°C/60% r.v.

Ing. Anton Šalátek

https://www.flair.cz/

Zdroj: PR článok Flair, a.s