convergoduese quad 86a4b4cc 1

Dverné clony a úspory energie v budovách

Prečo vznikli systémy dverných vzdušných clôn?

V budovách, kde sa často otvárajú dvere alebo sú trvale otvorené, ako sú obchodné domy, administratívne budovy, priemyselné budovy a logistické centrá, dochádza k extrémne vysokým nekontrolovaným tepelným stratám. Zrodil sa nápad: vzdušná clona, ktorá oddeľuje interiér od exteriéru. Vzácny ohriaty vnútorný vzduch uniká von cez otvorené dvere (Obr. 1). Je to nepríjemné a spôsobuje veľké straty energie.

Obr. 1 Nekontrolovaný únik energie
Obr. 1 Nekontrolovaný únik energie | Zdroj: FLAIR
Obr. 2 Zachovanie vzácnej energie
Obr. 2 Zachovanie vzácnej energie | Zdroj: FLAIR

Dverné clony Teddington zabránia tomuto efektu. Energiu, ktorá nie je potrebná netreba vyrobiť!

  • Dobre klimatizovaný priestor
  • Dobré pre vašu peňaženku
  • Dobré pre životné prostredie
  • Redukcia CO2

Dverné clony firmy Teddington predstavujú technologický vrchol, pokiaľ ide o efektivitu a spoľahlivosť pri náročných podmienkach. Simulácie Drážďanského inštitútu pre vetraciu a klimatizačnú techniku a termografické záznamy z inštalácie v praxi poskytujú presvedčivý dôkaz efektivity patentovaného systému pretlakovej komory a trysky CONVERGO®.

Obrázky 3 a 4 sú z obchodného domu s plochou cca 400 m2, dvere sú šírky 2 m a výšky 2,2 m.  Dverná clona je inštalovaná vo výške 2,5 m,  široká je 2,5 m.

Obr. 3 Termosnímka dverí bez dvernej clony
Obr. 3 Termosnímka dverí bez dvernej clony | Zdroj: FLAIR
Obr. 4 Termosnímka s dvernou clonou Teddington
Obr. 4 Termosnímka s dvernou clonou Teddington | Zdroj: FLAIR

Použitie dverných clôn je celoročne. Najčastejšie ich ľudia prevádzkujú v zime, čoraz viac si však majitelia budov uvedomujú, že aj v lete prichádzajú o veľa energie vloženej do chladenia budovy. V prechodných obdobiach má zase zmysel používať dverné clony ako ochranu pred prachom, peľmi a hmyzom.

Extrémna účinnosť pri nízkych nárokoch na energiu – patentovaná štrbinová tryska CONVERGO®

Patentovaný systém pretlakovej komory a výfukovej trysky CONVERGO® je založený na Venturiho princípe. Navyše krídlový profil trysky rozdeľuje prúdenie na hlavný a podporný prúd vzduchu. Špeciálna drážka na vonkajšej hrane trysky oddeľuje neželané vonkajšie prúdenie vzduchu.

Na „mäkkej“ hrane naopak dochádza k indukcii vnútorného vzduchu, čo výrazne zvyšuje účinok oddelenia interiéru a exteriéru dvernou clonou. Výsledkom je silný, usmernený prúd vzduchu, pomocou ktorého je možné odcloniť veľmi veľké a široké dverné otvory pri nízkej potrebe energie.

Kľúčové vlastnosti:

  • Homogénny prúd vzduchu Tryska CONVERGO®
  • Najdlhší dosah prúdu vzduchu
  • Maximálny cloniaci efekt
  • Nižšie náklady na energiu

Okrem funkčnosti aj skvelý dizajn!

Dverné clony Teddington Design ponúkajú unikátny dizajn, vďaka čomu ich vyhľadávajú architekti. Tvoria vhodný doplnok modernej architektúry, nenarúšajúci celkový dojem. Veľakrát sa stanú nosným architektonickým prvkom zádveria či vstupu.

Rôzne tvary – kruhový, eliptický prierez, či dokonca tvar krídla lietadla (typ DELTA) a akékoľvek farebné prevedenie so vzorkovníka RAL ponúkajú nekonečné možnosti.

Obr. 6 Vertikálna kruhová dverná clona CHARISMA
Obr. 6 Vertikálna kruhová dverná clona CHARISMA | Zdroj: FLAIR
Obr. 7 Horizontálna eliptická dverná clona ELLIPSE
Obr. 7 Horizontálna eliptická dverná clona ELLIPSE | Zdroj: FLAIR
Obr. 8 Netradičná dverná clona DELTA
Obr. 8 Netradičná dverná clona DELTA | Zdroj: FLAIR

Ing. Anton Šalátek
www.flair.sk
FLAIR, a.s. o.z. Slovensko

Zdroj: PR článok Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko