/ Podlaha /

Prehľad epoxidových podláh s vysokou odolnosťou

04Epoxidovynater SIGMAFLOOR 2K 6
Zdroj: Sigma Floor

Dvojzložkové epoxidové podlahy sú vhodné do priemyselných prevádzok, skladových hál či garáží, ktoré si vyžadujú podlahy s vysokou odolnosťou proti oderu, chemikáliám, mechanickému a prevádzkovému zaťaženiu. Do priestorov, kde dochádza ku kontaktu s potravinami, je potrebné použiť epoxidové podlahy bez obsahu rozpúšťadiel a nonylfenolu.

Aplikáciu epoxidových podláh je potrebné realizovať v súlade s odporúčaným skladaním jednotlivých vrstiev podľa pokynov výrobcu. V kombinácii s posypom kremičitým pieskom vytvárajú protišmykový povrch. Povrchy určené na aplikáciu musia byť hladké, čisté, suché a nesmú byť vystavené kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti. Poter alebo podklad musí byť dostatočne pevný, aby zvládol predpokladané zaťaženie počas prevádzky.

Cementové výkvety vystupujúce na povrchu sa musia mechanicky odstrániť. Všetky trhliny a poškodenia na povrchu sa musia opraviť, ideálne použitím epoxidovej hmoty. Pred aplikáciou epoxidového náteru je potrebné z povrchu úplne odstrániť prach.

Pri dvojzložkových epoxidových živiciach je potrebné komponent B naliať do komponentu A a zmiešať nízkootáčkovým elektrickým miešadlom na homogénnu zmes. Otáčky miešadla musia byť pomalé (300 až 400 ot./min.), aby sa do zmesi neprimiešaval zbytočne vzduch. Pri miešaní je potrebné zhŕňať miešadlom hmotu na stenách a dne nádoby.

Na zaistenie rovnomerného vytuhnutia a zabránenie vzniku lepivých miest sa odporúča zamiešaný materiál preliať do čistej nádoby a opäť dôkladne premiešať. Pripravená zmes sa aplikuje na podklad hladkou alebo zubovou stierkou.

Epoxidová stierka EP 3

Vlastnosti: Pigmentovaná epoxidovo-živicová dvojzložková stierka bez obsahu rozpúšťadiel, samonivelačná. Odolná proti nárazom, obrúseniu a chemikáliám, na pochôdzne a pojazdné plochy, s vysokým chemickým a mechanickým zaťažením, vhodná do potravinárskych prevádzok.

Vytvára hladký a lesklý povrch. Protišmykový povrch možno dosiahnuť posypaním kremičitým pieskom a následným náterom. Jemné zožltnutie spôsobené UV žiarením nemá vplyv na technické vlastnosti.

 EP3
EP3 | Zdroj: Murexin

Balenie: kovové nádoby – komponent A 25 kg + komponent B 5 kg

Spotreba: približne 1,4 kg/m2 (na 1 mm hrúbky)

Orientačná cena: 427 €/30 kg

Výrobca: Murexin

Mape floor I 302 SL

Vlastnosti: Dvojzložkový epoxidový náter vhodný na realizáciu samonivelačných a/alebo viacvrstvových podlahových povrchových úprav a/alebo ako atraktívny náter s hladkým a protišmykovým efektom. Na báze epoxidových živíc bez obsahu rozpúšťadiel a nonylfenolu.

Určený aj na použitie v potravinárskom priemysle. Aplikácia do hrúbky 4 mm. Po nanesení sú povrchy jednoliate a hladké. Povrch je pevný, odolný proti chemikáliám a oderu. Môže sa použiť ako samonivelizačný a viacvrstvový systém.

Mapefloor I300SL
Mapefloor I300SL | Zdroj: Mapei

Balenie: kovová nádoba – komponent A 15 kg a plastová nádoba – komponent B 5 kg

Spotreba: približne 0,6 až 2 kg/m2 (na 1 mm hrúbky, v závislosti od povrchovej úpravy)

Orientačná cena: 409,37 €/20 kg

Výrobca: Mapei

Ceresit CF 37

Vlastnosti: Dvojzložková epoxidová samonivelizačná stierka na zhotovovanie trvalých a ľahko čistiteľných podláh v garážach, viacúrovňových parkoviská ch, výrobných halách, skladoch, leteckých hangároch, skladoch soli, hnojí v, mazív a pohonných hmôt. Používa sa aj ako vrchná vrstva bezškárových priemyselných podláh. Stierka môže byť vyhotovená v niekoľkých verziách: hladkej stierkovej (aj lakovanej), protišmykovej stierkovej s posypom kremičitý m pieskom (aj lakovanej).

Po vytvrdnutí vytvorí estetický  ľahko umývateľný povrch odolný proti prevádzke prostriedkov so stredným zaťažením (skladové, vysokozdvižné vozíky). Vo vytvrdnutom stave je odolná proti vode, zriedeným kyselinám, zásadám a soliam, minerálnym a strojový m olejom, rozpúšťadlám a pod.

Ceresit CF 37
Ceresit CF 37 | Zdroj: Ceresit

Balenie: kovové nádoby – komponent A 15 kg + komponent B 5 kg

Spotreba: približne 0,3 ž 1,5 kg/m2 (na 1 mm hrúbky, v závislosti od typu povrchu)

Orientačná cena: 384 €/20 kg

Výrobca: Henkel

Epoxin F5000

Vlastnosti: Pigmentovaná dvojzložková epoxidová hmota, použiteľná ako hrubovrstvový náter pri aplikácii  množstva 0,6 kg/m2 alebo ako stierka pri množstve 1,8 kg/m2 na zhotovenie finálnych nášľapných vrstiev. Nízkoviskózna a bezroszpúšťadlová hmota na epoxidovej báze s nízkym obsahom VOC a bez obsahu nonylfenolu. Vhodná na vytváranie liatych podláh a hladkých náterov. Môže sa použiť v skladoch, výrobných halách, obchodoch, na parkoviskách, v školách, jedálňach, nemocniciach. V kombinácii s kremičitým pieskom vytvára protišmykový povrch. Vysokoodolný proti oderu, vodotesný a vytvára vysokú mechanickú a chemickú odolnosť povrchu.

EPOXIN F5000
EPOXIN F5000 | Zdroj: Epoxin

Balenie: kovové nádoby – komponent A 24,96 kg + komponent B 5,04 kg

Spotreba: približne 0,6 pre náter až 1,8 kg/m2 pre stierku (1,5 kg/m2 na 1 mm hrúbky, v závislosti od
typu povrchu)

Orientačná cena: približne od 396 €/30 kg (v závislosti od farby)

Výrobca: Den Braven

Arturo EP2500

Vlastnosti: Dvojzložková samorozlievaca podlahová trvanlivá vrstva na báze epoxidovej živice bez obsahu rozpúšťadiel. Vhodná ako trvanlivá, bezšvová, farebná liata podlaha na cementové, anhydridové, magnezitové podklady a dlažbu.

Liata podlaha je vhodná ako podlahová vrstva na stredne až veľmi namáhané podlahy, obzvlášť pre priemyselné haly, dielne a výrobné priestory. Odolná proti oderu, chemikáliám, nepriepustná, bezprašná a ľahko čistiteľná, samorozlievacia. Možné zhotoviť vrstvu s hrúbkou 1 až 3 mm.

Arturo EP2500
Arturo EP2500 | Zdroj: Arturo

Balenie: kovové nádoby – komponent A 21,25 kg + komponent B 3,75 kg

Spotreba: približne 1,6 kg/m2 (na 1 mm hrúbky, bez pridania kremičitého piesku)

Orientačná cena:  od 287,70 €/25 kg (v závislosti od farby)

Predajca: HA-UZ market, s. r. o.

Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami