image 92118 25 v1

Podlahy v potravinárskej výrobe

Potravinársky priemysel zahŕňa širokú škálu odborov a s tým súvisiacich prevádzkových nárokov na vlastnosti podlahy. Stretávame sa najmä s požiadavkou na vysokú teplotnú, chemickú a mechanickú odolnosť, hygienickú nezávadnosť, a trvanlivosť podlahy, ktorá zaručí jej dlhoročné …