ilustračná foto.

Veľký prehľad vývoja cien: Čo všetko vieme o stavebných materiáloch na Slovensku?

V súvislosti s rastom cien nehnuteľností sa v poslednom čase často spomína ako dôvod rast cien stavebných materiálov. Pozreli sme sa teda detailnejšie na pozadie tohto problému. Ako sa vyvíjal rast cien jednotlivých stavebných materiálov na Slovensku za posledné tri roky? A čo môžeme očakávať do budúcna?

Z dostupných údajov Štatistického úradu sme sa pozreli, ako sa menili ceny jednotlivých stavebných materiálov v posledných 3 rokoch. Takisto nás zaujímalo, ako sa vyvíjala cena troch dôležitých surovín, konkrétne cena dreva, železa a ocele.

Ich cena je dôležitá, pretože sú základnou výrobnou surovinou viacerých stavebných materiálov a má tak na ich výslednú cenu vplyv. Na výsledkoch krásne vidíme vplyv meniacej sa ekonomickej a pandemickej situácie na Slovensku a vo svete.

Ceny sa rátajú pomocou indexu, kde vždy hodnoty minulého kvartálu alebo roka predstavujú hodnotu 100, takže v texte ich budeme interpretovať už len ako percentuálnu medzikvartálnu a medziročnú zmenu.

Významné rasty, za ktoré budeme považovať teda také okolo 10 a viac %, sa začali prejavovať postupne až od 2 kvartálu roku 2021.
Významné rasty, za ktoré budeme považovať teda také okolo 10 a viac %, sa začali prejavovať postupne až od 2 kvartálu roku 2021. | Zdroj: iStock

Rok 2020 sa vyvíjal takmer pokojne

V cenách materiálov neboli v roku 2020 zaznamenané žiadne výrazné skoky v porovnaní s cenami roku 2019. Jedinou výnimkou bola cena žiaruvzdorných výrobkov, ktorá rástla aj medzikvartálne aj medziročne. V prvom kvartáli roku 2020 vzrástla najprv o 10,5% a v druhom o takmer 29%.

Medziročne bola v druhom kvartáli vyššia o 19,2% no v štvrtom kvartáli sa zmena vyšplhala viac ako polovicu. Tieto zmeny boli takmer s určitosťou spôsobené tým, že výroba týchto materiálov je pomerne zložitým procesom a práve v čase rozpuku pandémie čelila rôznym obmedzeniam kvôli pandémii. To pravdepodobne spôsobilo nárast ich cien.

Silný rast z obdobných dôvodov znamenala aj cena drôtov zo železa alebo ocele, kde cena v druhom kvartáli  rástla v porovnaní s tým prvým o 21%. Dôvody rastu budú obdobné, pretože cena ocele v tom čase bola oproti roku predtým skôr v poklese. Pozornosť môže upútať aj medziročná zmena elektrickej energie, ktorá už v štvrtom kvartáli roku 2020 bola v pluse viac ako 17%.

Vyvoj cien stavebnych materialov 2017 – 2022 ceny vyrobcov vyrobky z dreva
Vývoj cien stavebných materiálov 2008 – 2022, ceny výrobcov výrobkov z dreva. | Zdroj: ŠÚSR

Zdražovanie prichádza na scénu

Významné rasty, za ktoré budeme považovať teda také okolo 10 a viac %, sa začali prejavovať postupne až od 2 kvartálu roku 2021, tretí kvartál pokračoval v prudkom raste, vysoká zmena cenovej hladiny odzrkadlila na veľkom počte materiálov, v medzikvartálnom porovnaní bol tento kvartál dokonca najviac rastový.

V štvrtom kvartáli totiž došlo medzikvartálne k viacerým poklesom cien, no v medziročnom porovnaní vyskočili ceny úplne najviac. Ceny stavebných materiálov počas roku 2021 dramaticky rástli preto, pretože dôvodom rastu bol ako v mnohých iných prípadoch predovšetkým previs dopytu nad ponukou.

Ten bol vo všeobecnosti ako sme už naznačili, prvotne spôsobený narušenými dodávateľskými reťazami a cyklami kvôli pandémii a takisto v súvislosti so zvýšeným dopytom po nehnuteľnostiach. Nedostatočná dostupnosť materiálov vyvolala tlak na ich ceny. Rovnako počas roka 2021 na Slovensku stavebníctvo ako aj iné odvetvia ešte stále výrazne ovplyvňovalo riadenie pandemickej situácie.

Vyvoj cien stavebnych materialov 2017 – 2022 ceny vyrobcov ceny kovovych vyrobkov a zakladnych kovov
Vývoj cien stavebných materiálov 2008 – 2022, ceny výrobcov kovových výrobkov a základných kovov. | Zdroj: ŠÚSR

Aj z tohto dôvodu pravdepodobne vidíme v poslednom kvartáli roka 2021 medzikvartálne jemný pokles rastu cien viacerých stavebných materiálov, pretože sa ekonomika vďaka očkovaniu začínala čoraz viac otvárať, čo zjavne pomohlo uvoľniť aj cenový tlak. Na druhej strane začali čoraz viac pôsobiť iné faktory, ktoré cenový tlak v medziročnom porovnaní ešte zvýraznili.

Opisovaný vývoj si môžeme overiť aj na prvom grafe, ktorý nám v spodnej časti ukazuje mesačné medziročné zmeny v cenách stavebných materiálov. V hornej časti zase vidíme, ako sa vyvíjala stavebná produkcia na Slovensku v nami sledovanom období.

Podľa počtu nových objednávok si vieme potvrdiť, aký vplyv mal tento faktor na dopyt po stavebných materiáloch a teda na rast ich cien. Môžeme konštatovať, že keď sa pozrieme na medziročnú zmenu v počte nových objednávok, konkrétne na zmenu v polovici roka 2020, práve v tomto období pravdepodobne došlo k prehĺbeniu úzkych miest v dodávateľských reťazcoch.

V spojitosti s oneskoreným reagovaním na podnety, ďalšími faktormi a obdobiami nárastu počtu nových objednávok si tak vieme odvodiť krivku zmeny cien stavebných materiálov.  Teraz sa ešte vráťme k detailnejšiemu pohľadu na vývoj v treťom kvartáli roku 2021.

Najskôr v medzikvartálnom porovnaní, môžeme vyzdvihnúť napríklad nárast cien o takmer 59% pri preglejkách, pričom aj v ďalších 3 kategóriách stavebného materiálu z dreva rástla cena v priemere o 20%. Takmer násobný rast, konkrétne o 99,8% bol zaznamenaný pri meračoch dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektrickej energie, tu ide ale skôr do veľkej miery o bázický efekt.

Vyvoj cien stavebnych materialov 2017 – 2022 ceny vyrobcov stavebne materialy
Vývoj cien stavebných materiálov 2008 – 2022 | Zdroj: ŠÚSR

V priemere viac ako 30% rástlo viacero skupín materiálov zo železa a ocele ako prúty, laná,  sieťovina, klince a iné. Takisto v priemere o 15% sa zdvihla cena pri náterových farbách. V medziročnom porovnaní rastu cien majú preglejky takmer 64% nárast ceny a nezaostávajú teda ani ostatné drevené materiály.

Pri výrobkoch z ocele a železa kraľuje rast ceny výstužových tyčí o takmer 69%, a sieťovina s rastom o 67%, ostatné materiály sa menili v priemere o 20%. Cena plastových materiálov sa zmenila zhruba o 15% a rovnako aj palív. Ako sme spomínali, pri cenách materiálov, kde vstupnou surovinou je drevo, železo či oceľ, si ich rast môžeme odvodiť práve od rastu cien týchto komodít na globálnom trhu.

V nasledujúcom grafe môžeme vidieť, v akej výške vstupovali tieto komodity už na náš trh. Zatiaľ čo v roku 2021 bol rast cien podporovaný rastom cien komodít, v dôsledku nedostatku na trhu vidíme, že v roku 2022 je rast cien podporovaný primárne rastom cien energií, ktoré do výroby stavebných materiálov vstupujú a pri cenách komodít už vidíme naopak pokles ich cien v reakcii na klesajúcu stavebnú produkciu.

Importne ceny stavebnych materialov 2013 – 2022 Drevo vyrobky z dreva a korku
Importne ceny stavebných materiálov 2013 – 2022, drevo a výrobky z dreva a korku. | Zdroj: ŠÚSR

Vo štvrtom kvartáli sa ako sme spomínali, v  protiklade s tretím kvartálom cena pri viacerých stavebných materiáloch medzikvartálne zmenila len veľmi málo alebo sa dokonca prepadala. Spomenúť môžeme opäť tie najvýraznejšie, viac ako 30% sa prepadla napríklad cena preglejok, pričom ale ostatné materiály z dreva ostali v rastových hodnotách.

Ďalej klesala cena napríklad u propánu a butánu, kyslíka či náterového tmelu, vápna, sadry či malty a dokonca klesla aj cena elektriny. Na druhej strane sa napríklad v tomto kvartáli o polovicu zdvihla cena hliníkových tyčí.

V medziročnom porovnaní vidíme že vysoké ceny ostali u veľkého počtu materiálov. Prvenstvo si udržala cena výstužových tyčí, ktorá vzrástla oproti predchádzajúcemu roku o takmer 70%, nasleduje sieťovina s 58,6% nárastom a oceľové laná so 45%. Okolo 10% rast ostal aj pri väčšine plastových materiálov a napríklad aj pri stavebných potrebách ako sú radiátory, klimatizačné prístroje, výťahy či ventily.

Importne ceny stavebnych materialov 2013 – 2022 zakladne kovy
Importne ceny stavebných materiálov 2013 – 2022,  základne kovy. | ŠÚSR

Pri drevených materiáloch najviac poskočili drevotrieskové dosky a parkety, kde cena vzrástla o 41% a 32%. Sumárne porovnanie roka 2021 s rokom 2020 nám prináša pokles len v jednej skupine a to pri cene hliníkových tyčí. Menované faktory sa v tomto roku naozaj podpísali na raste cien materiálov, no musíme konštatovať, že na hladine naozaj významného rastu ich neostal dramatický počet.

Pri drevených materiáloch ostal na hladine 20% rast cien pri najviac skoňovaných preglejkách, drevotrieskových doskách a parketových paneloch. Pri oceľových a železných materiáloch najviac stúpala cena pri takisto už spomínaných výstužových tyčiach a sieťovine o 42%.

Vypichnúť môžeme ešte 15% rast keramických krytinových škridiel, pravdepodobne kvôli nákladom na ich vypaľovanie a 10% rast si pripísali aj čerpadlá či klimatizačné zariadenia, kde zas môže mať vplyv problém s dodávkami mikročipov, ktorým svet v roku 2021 výrazne trpel.

Železo patrí medzi strategické suroviny.
Železo patrí medzi strategické suroviny. | Zdroj: iStock

Ceny stavebných materiálov s príchodom roka 2022 pokračovali v raste

Zdražovanie bolo badateľné najmä v prvých dvoch kvartáloch, v čom svoju úlohu zohráva začiatok energetickej krízy, vojna na Ukrajine a takisto stále pretrvávanie problémov v dodávateľských reťazcoch.

Obmedzenia dodávok energií či zastavenie importov mnohých dôležitých surovín pôsobia na znižovanie ponuky a teda tlačia na rast cien, ktoré sa ako zvýšený vstupný náklad následne prelievajú do výsledných cien stavebných materiálov. Vplyv môže mať samozrejme aj spomínané oneskorenie reakcií trhu. To má pravdepodobne na svedomí aj to, že spomaľovanie rastu cien nehnuteľností sa prejavilo až v treťom kvartáli tohto roka.

Importne ceny stavebnych materialov 2013 – 2022 energie
Importne ceny stavebných materiálov 2013 – 2022, energie. | Zdroj: ŠÚSR

Pravdepodobne sa až teraz prejavil efekt postupne oslabujúceho záujmu o nehnuteľnosti, ktorý vyvolala rastúca inflácia a úrokové sadzby. Aj v grafe nových objednávok sme totiž videli, že ich silný medziročný pokles nastal skôr, už v polovici tohto roka. Dôvodom čiastočného poklesu cien môže byť zníženie previsu dopytu, čo znamená, že ponuka má lepšiu príležitosť sa prispôsobiť potrebám trhu. Tento jav môžeme vidieť napríklad aj v medzikvartálnych poklesoch cenovej úrovne vo viacerých skupinách materiálov.

Vývoj cien bude podobne vyvíjať aj v štvrtom kvartáli

V celkovom zhodnotení roka 2022 môžeme očakávať, že sa situácia ešte otočí, no zatiaľ za tri kvartály roku 2022 vidíme, že sú významné cenové skoky pri väčšom počte materiálov ako to bolo pri hodnotení roka 2021. Na druhej strane, keďže je rast spôsobený vplyvom ako sme si na grafe ukázali, rastúcich cien energií, je možné, že ostanú ceny stále medziročne výrazne vyššie.

Vráťme sa teraz k výsledkom za prvé dva kvartály roku 2022. Najprv teda poskytneme porovnanie v medzikvartálnom vyjadrení. V prvom kvartáli sa najvýraznejšie menila cena koaxiálnych káblov, ktoré slúžia na prenos vysielania, kde vzrástla viac ako dvojnásobne, presnejšie o 218% a cena elektrických vodičov rástla o 46%. Pri týchto dvoch materiáloch výrazné vystúpenie ceny určite spôsobujú drahé kovy, ako meď, hliník, zlato, striebro, ktoré slúžia ako vodiče.

Ani drevo sa nevyhlo zdražovaniu.
Ani drevo sa nevyhlo zdražovaniu. | Zdroj: iStock

Začiatkom roka 2022 práve pre spomínané obmedzenia importov bol týchto kovov nedostatok a ich cena prudko rástla. Obdobne ako cena káblov rástla aj cena lustrov a svietidiel, o 88%, čo môže mať takisto súvis s rastom cien kovov a spomínaná energetická kríza pôsobila ako dôvod na rast pri cene elektrickej energie o takmer 59%. Zo skupiny drevených materiálov najviac rástla znovu cena preglejok, o 43%. Medziročne rástla cena na hladine okolo 10% až 20% takmer pri všetkých materiáloch.

Cena koaxiálnych káblov vzrástla až o 280%, lustre vzrástli o 98%. Pri oceľových a železných materiáloch sa cena menila od 30% až do vyše 50%, v dôsledku v tom čase stále silného rastu ceny ocele na trhu. Drevené materiály takisto pokračovali v rastovej šnúre, pritom prvé tri miesta si stále držia už spomínané materiály.

V druhom kvartáli oproti tomu prvému takmer o polovicu narástla cena vápna, pravdepodobne kvôli nárast nákladov na jeho výrobu. Ďalej výraznejšie rástla cena vo viacerých kategóriách materiálov zo železa a ocele a okolo 20% v priemere rástla cena benzínu a nafty. Medziročne môžeme vyzdvihnúť nárast o 123% u ceny  meračov dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín a elektrickej energie.

Pri drevených materiáloch najviac poskočili drevotrieskové dosky a parkety, kde cena vzrástla o 41% a 32%.
Pri drevených materiáloch najviac poskočili drevotrieskové dosky a parkety, kde cena vzrástla o 41% a 32%. | Zdroj: iStock

Tretí kvartál si v porovnaní so silným rastom v predchádzajúcom kvartáli teraz pripísal vo všeobecnosti len jemné prírastky alebo vo viacerých prípadoch ostal na rovnakej úrovni. Výnimkou je len cena elektrickej energie, ktorá vzrástla o vyše 27% a cena oceľových drôtov o vyše 11%. V medziročnom porovnaní sa tiež javí, že je počet silno rastúcich materiálov znižuje, stále však pomerne veľa skupín presahuje udržateľnú či bežnú úroveň rastu a obdobne môžeme okomentovať aj výsledok porovnania týchto troch kvartálov v súhrne s rovnakým obdobím minulého roka.

Medzi najsilnejšími hráčmi v oboch prípadoch ostáva cena koaxiálnych káblov, lustrov, oceľových lán, drôtov výstužných tyčí a sieťoviny, nafty a benzínu, preglejok či acetylénu. Pri všetkých týchto materiáloch sa cena zmenila minimálne o 30% až násobne. Ako sme vraveli, ich cena závisí jednak od ceny základných surovín a ich množstva na trhu tak nákladov na ich výrobu.

Pozrime sa ešte preto teraz ešte špeciálne na vývoj cien troch základných surovín v stavebníctve, či korešpondujú s vývojom cien materiálov vyrobených z týchto surovín. Vyobrazené máme práve medziročné zmeny v cenách výrobcov dreva, základných kovov a opäť aj celkový vývoj cien stavebných materiálov.

Môžeme usúdiť, že medzi vývojom týchto cien existuje určite súvislosť. Z údajov o slovenskom importe vieme, že drevo tvorí len veľmi malú časť importu, a to 1% no import kovov tvorí až 10%. Vývoj na tomto trhu je tak určite pre Slovensko dôležitý. Ak teda rátame s tým, že hlavným exportérom železa a ocele je Čína, a jeho cena sa odvíja hlavne od domáceho dopytu a ten je pre vplyv viacerých faktorov aktuálne slabý, je preto aj cena tejto komodity v poklese.

Prečo má zmena cien stavebných materiálov podstatný vplyv na ceny nehnuteľností?

Pri mnohých materiáloch sa jednalo o nemalé cenové rasty a rovnako z grafu vidíme, že cenová hladina je neúprosne vyššia, ako hocikedy v minulosti. Čo sa týka jednotlivých skupín materiálov, ich cena je závislá na viacerých menovaných faktoroch.

Tlak na ceny, ktorý vyplýva z nedostatočnej ponuky, sa v ďalšom kvartáli bude pravdepodobne oslabovať v spojitosti s celkovým ekonomickým vývojom na svete. Ten totiž naznačuje pokles ekonomickej aktivity, čoho následkom klesá dopyt po komoditách a aj ich cena. Otázny ale ostáva rast v spojitosti so samotnou produkciou firiem, do ktorej vstupuje násobne vyššia cena elektriny. Jej cena pravdepodobne tak skoro nepoľaví a bude držať s vysokou pravdepodobnosťou rast cien na 10 a viac % hodnotách aj naďalej.

Analytici z Bencont Investments