V Devínskej Novej Vsi vznikne unikátny park

Kvalitný, bezpečný a atraktívny verejný priestor je dôležitou súčasťou rezidenčných projektov z dielne investičnej skupiny Proxenta. Inak tomu nie je ani v Devínskej Novej Vsi, kde developer pripravuje projekt Stockerka.

Stockerka vyrastie v lokalite Glavica, na úpätí Devínskej Kobyly. Projekt tvoria štyri obytné budovy so siedmimi až ôsmimi nadzemnými podlažiami, ktoré dopĺňa jednopodlažný objekt vyhradený pre občiansku vybavenosť. Výrazné prírodné prostredie v okolí projektu zásadným spôsobom ovplyvnilo nielen architektúru bytových domov, ale aj návrh verejných priestorov, pod ktorý sa podpísali architekti z ateliéru krajinnej architektúry GuldanArchitects.

Bývanie nie sú len obytné domy

Hlavným cieľom návrhu bolo vytvoriť esteticky atraktívny a funkčný priestor pre obyvateľov obytných domov, ktorý bude slúžiť celoročne všetkým vekovým kategóriám. Okrem potrieb samotných obyvateľov boli pri tvorbe návrhu brané na zreteľ aj požiadavky na zlepšenie mikroklímy územia a zachovanie veľkých plôch zelene.

Zdroj: Proxenta

Zo severnej strany obytnej zástavby je navrhnutá cestná komunikácia s peším chodníkom a plochami parkovania. Plocha pred opačnou stranou zástavy je celkom zbavená dopravy. Vznikne tu poloverejný park s rozličnými zónami pre všetky skupiny obyvateľov. Dominuje mu rôznorodá zeleň, ktorá sa napája na zeleň susedného kopca Glavica aj lesného masívu Devínskej Kobyly.

V centrálnej časti parku sa nachádzajú detské ihriská s rôznymi prvkami pre menšie a väčšie deti. Prvky boli dômyselne vybrané tak, aby v deťoch okrem motoriky a pohybu podporovali aj socializáciu a fantáziu. Pre menšie deti je preto okrem „štandardných“ hojdačiek, šmykľavky či pieskoviska pripravených aj niekoľko menej typických hracích prvkov – hrací domček „čarodejníkov brloh“ či pirátska loď s plachtou.

Obratnosť aj kondičku väčších detí otestuje pyramída na lezenie, šplhací strom či prekážková dráha. Aktívne trávenie voľného času tínedžerov, ale aj ostatných dospelých obyvateľov projektu, podporí multifunkčné ihrisko s basketbalovými košmi, ako aj workout zóna s niekoľkými fitness prvkami pre precvičenie celého tela. Samozrejmosťou sú lavičky rozmiestnené v tieni stromov po celom obvode aktívnych hracích či cvičiacich zón.

Zdroj: Proxenta

Nemenej dôležitou funkciou parku v projekte Stockerka je umožniť obyvateľom cielené stretávanie sa a vznik susedskej komunity. Túto funkciu podporuje hneď niekoľko komunitných prvkoch ako sú pikniková zóna, grilovací pult či komunitná terasa so sedením. V odľahlejšom kúte parku, v tesnom kontakte so susedným lesom, je umiestená kľudová zóna so sedením určená pre tých, ktorí si chcú vychutnať ticho a pokoj lesa.

Zdroj: Proxenta

Adaptačné opatrenia na zmenu klímy

Návrh verejných priestorov v Stockerke zároveň reaguje aj na otázku klimatických zmien. Dôležitým princípom pri jeho tvorbe bola preto aj aktuálna téma – zadržiavanie vody v krajine. Ideou bolo zadržať vodu v území, prípadne spomaliť jej odtok do zbernej nádrže a predĺžiť tak jej dostupnosť pre rastliny v obdobiach sucha prostredníctvom závlahového systému.

Celým územím parku je navrhnutý systém prírodných kanálov, ktoré buď prechádzajú alebo ústia do dažďových záhrad. Všetky tieto prvky sú navrhnuté ako sieť jednoduchých terénnych depresií s použitím prírodných materiálov. Na otázku klimatických zmien nadväzuje aj výber povrchov a materiálové riešenie chodníkov a spevnených plôch. Hlavným kritériom pri ich výbere bola vodopriepustnosť povrchov v čo najväčšej možnej miere. Aj vďaka týmto opatreniam budú verejné priestory v Stockerke dlhodobo udržateľné a odolné voči nepriaznivým dopadom klimatických zmien.

Viac o projekte Stockerka na www.stockerka.sk

Zdroj: PR článok PROXENTA Support s. r. o.